ZETApress

hírportál

A kormányfő intézkedik

Bajnai Gordon miniszterelnök ma délután a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter azonnali intézkedését kérte arra vonatkozóan, hogy a tárcája felügyelete alá tartozó Magyar Fejlesztési Bank Zrt. mielőbb hozza nyilvánosságra a Sávoly Motorcentrum Fejlesztő Kft. projekt dokumentációjával kapcsolatos hatástanulmányt ? tudatta Szollár Domokos kormányszóvivő.

S hogy mi szükség volt az azonnali intézkedésre? Csak annyi, hogy civil szervezetek nyílt levelet fogalmaztak meg neki szerdán a témában, melyet az alábbiakban közlünk.

Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnöknek

Tisztelt Miniszterelnök Úr! A Magyar Köztársaság Kormánya 2009. október 26. napján hozott határozatában arra utasította az állam kizárólagos tulajdonában álló Magyar Fejlesztési Bank Zrt-t (továbbiakban: MFB), hogy a Sávoly Motorcentrum Kft. részére legfeljebb 25 éves lejáratú, 15,3 milliárd forint összegű kölcsönt nyújtson. Emellett a Kormány a határozatában 74,7 millió Euró költségvetési támogatás odaítéléséről is döntött a cég által megvalósítani kívánó projekt részére.

A Kormányszóvivői Iroda sajtóban megjelent tájékoztatása szerint a döntést a KPMG tanácsadó cég által készített megvalósíthatósági tanulmány alapozta meg, azonban a kérdéses dokumentum nem ismerhető meg a nyilvánosság számára, mert a tanulmányt megrendelő MFB szerint a benne foglaltak banktitoknak minősülnek, és az MFB a tanulmányt közérdekű adatként kérő újságíró részére az adatszolgáltatást megtagadta.

Bár kulcsfontosságú információk titkosak, a rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy az állami támogatás és hitel mértéke nem áll arányban a bevételekkel, az esetleges nyereségből történő közvetlen részesedés pedig messze elmarad az állam által felvállalt kockázattól. A közvetlen támogatás mellett az állam vállalta a versenyrendezés jogdíjának fizetését is, melynek jelenleg évi másfélmilliárd forintos összege jelentősen emelkedhet is a jövőben.

Az is kétséges, hogy a beruházásnak köszönhető adóbevételek a licencdíj mértékét elérik-e egyáltalán, ugyanis az állami szerepvállalás mellett felhozható fő érvek tekintetében teljes a bizonytalanság. Munkahelyteremtés, turizmus növekedése, a hitel megtérülése, az állami kezességvállalás indokoltsága, adóbevételek, a projekt hatása a környéken élőkre: pontosan ezek azok a kérdések, melyekre az Önök által eltitkolt tanulmány adhat csak választ.

A Magyar Fejlesztési Bankról szóló törvényi szabályozás előírja, hogy az MFB kizárólag akkor nyújthat hitelt, ha annak visszafizetése, megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján biztosított. Kétségeink vannak afelől, hogy a projekt menedzsmentjével megbízott Grupo Milton csoport esetében ezek a feltétek fennállnak, hiszen e cégnek a tulajdonosa csalás és közokirat-hamisítás bűntettéért jogerősen elítélt személy. Bár a büntetett előélet hátrányai alól már mentesült, azt gondoljuk, hogy 35 milliárd adóforint kezelését feddhetetlen előéletű ember esetében is kétszer meg kell gondolni.

Álláspontunk szerint egy módja van a beruházást körülvevő, egyre növekvő gyanú eloszlatásának: ha a Kormány nyilvánosságra hozza a támogatás és hitel nyújtását megalapozó hatástanulmányt. Felelős állami vezető tisztában van azzal, hogy a nyilvánosság kontrollja nélkül az elszámoltathatóság elve és a közbizalom sérül.

A sávolyi beruházás esetében különösen sok pénz forog kockán, a hatástanulmány pedig egyértelműen közérdekű adat: a hatályos jogszabályok értelmében a költségvetés megterhelésével kapcsolatos adatok nyilvánosak. Nem elfogadható azon az alapon eltitkolni a hatástanulmányt, hogy azt nem a Kormány, hanem az MFB rendelte meg, hiszen nyilvánvaló, hogy a Kormány elismerten erre alapozva döntött, tehát ismeri és kezeli a kérdéses dokumentumot.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kérjük, hogy hozza nyilvánosságra a KPMG tanácsadó cég által készített hatástanulmányt, mert véleményünk szerint ez az egyetlen módja az adóforintjaik elherdálása miatt aggódó állampolgárok megnyugtatásának. Kérjük továbbá, hogy a tanulmány nyilvánosságra hozataláig az MFB által folyósítani kívánt pénzösszegek ügyében ne történjen meg kifizetés: a Kormány jogkörével élve függessze fel az eljárást, és vizsgálják felül a szerződéseket ? fejeződik be a K-Monitor Közhasznú Egyesület, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International Magyarország nyílt levele.

Szóljon hozzá!