ZETApress

hírportál

Megfigyelés alatt az ifjú rabok

Bírósági beutaltak ? 14

Különös elméletet vallott Kotulyák Géza nyugdíjas matematika tanár a ?90-es évek derekán. Szerinte az emberek azért válnak bűnözővé, mert nem az adottságaiknak, testi-lelki képességeiknek megfelelő munkát végezhetik. Ezért nem találják meg helyüket az életben, s lépnek a bűnözés útjára. S erről szerinte nem is ők tehetnek. Azok a bűnösök, akik már gyermekkorban nem irányítják őket a megfelelő életpályára. Ebben szeretett volna segíteni.

Még 1938-ban, a losonci gimnáziumban találkozott Kaszab Andorral. Ő mérte meg fejének körfogatát, nézte ujjai barázdáltságát, tenyerének lenyomatát. Ezekből a testi jegyekből következtetett értelmi képességeire, s érettségi után ennek a vizsgálatnak eredményeként irányította őt pedagógusi pályára. Már nyugdíjasként hasonló vizsgálatokat végzett mintegy kétszáz gyermeken. Egy-egy kétórás egyéni vagy csoportos foglakozáson igyekezett a vizsgált személyt a megfelelő pályára irányítani, valamint Sellye János tesztjei segítségével a stressz helyzetek elviselésére alkalmassá tenni. Szerette volna vizsgálatait a nevelő-otthonokban, és a tököli Fiatalkorúak Börtönében és Fogházában is elvégezni. Célja, hogy a börtönviselt fiatalok megtalálják helyüket szabadulás után a társadalomban.

Mit szólt ehhez a börtönparancsnok?

Frank Tibor büntetés-végrehajtási alezredest, a tököli igazgatót az Árnyék bűnügyi magazin munkatársaként kerestem meg. Napi munkakapcsolatban állt a rákospalotai Leány-, az aszódi Fiúnevelő Intézettel és a Szőlő utcai Nevelőotthonnal. Óraadó tanár volt a Gyógypedagógiai Főiskolán, ahol a szociális gondozókat képzik. Közülük most hárman töltik szakmai gyakorlatukat Tökölön. Az alezredes tehát a téma igazi szakértője.

Mint elmondta, ők nem kétórás, hanem egyhónapos vizsgálatnak vetnek alá minden új befogadottakat. A megfigyelési időszakban nevelő, pszichológus és pszichiáter foglalkozik egyénileg a 14-18 éves fiatallal, s közben műszeres vizsgálatnak is alávetik. Sosem végeznek csoportterápiát, mert társai előtt mindenki szerepet játszik. Ahhoz, hogy kitárulkozzon, intim környezet szükséges Csak olyan ember előtt beszél bárki is testi-lelki bajairól, családi hátteréről, vágyairól, akiben megbízik, aki nem él vissza titkaival.

Az egyhónapos megfigyelés alatt feltárul a fiatal teljes személyisége, s ezt használja fel később a végleges nevelő a börtönévek alatt a fiatal formálásában, alakításában, pályára irányításában. Kotulyák doktor tehát nyitott kapukat dönget, mert a börtönben is az a cél, hogy a fiatalok ? akik hosszabb ítélet esetén 21 éves korukig maradnak Tökölön ? szabadulás után megállják a helyüket.

Igyekeznek szakmát is adni a kezükbe, bár sokaknak még általános iskolai végzettségük sincs. A 12 tantermes iskolában akkor 186-an tanultak az ötszáz elítélt közül. Mivel az átlagos ítélet két és fél év, szakmunkásképzést nem indíthatnak. Pár hónapos tanfolyamokat viszont rendszeresen indítanak bőrdíszműves és labdavarró, fodrász, kazánfűtő, targoncavezető, valamint zöldség- és palántanevelő szakmákban. Sajnos több mint ötven százalékos a börtönön belüli munkanélküliség, így sportfoglalkozásokkal, testneveléssel igyekeznek hasznossá tenni az elítéltek idejét. Inkább a homokzsákot püföljék, mint egymást!

Szóljon hozzá!