ZETApress

hírportál

Mi a porosz utat járjuk

Dr. Rittinger János, a Gépipari Tudományos Egyesület elnöke rövid időn belül két komoly kitüntetésben részesült: az MTESZ-díjat, és az Eötvös Lóránd-díjat vehette át! ? Elnök Úr! Véleménye szerint minek szól ez a két jelentős kitüntetés? ? kérdezte tőle Szarvas István az Eötvös-díj alkalmából rendezett fogadáson.

RJ: A MTESZ-díj az Egyesületnek szól, amely az elmúlt öt évben intelligens módon tudta megfogalmazni azt, hogy mi egy társadalmi egyesület célja és szerepe a demokratikus jogállamban. Miben létezik egy valódi szövetség, amelynek tagjai szakmai, társadalmi egyesületek, és ezen az általánosnak tekintett MTESZ-en belül miért van szükség arra, hogy a műszaki vagy mérnökegyesületek a szövetség egységét nem sértő külön szövetséget hozzanak létre.

A mérnöki tevékenységben, akár a tevékenységet, akár az érdekvédelmet, akár a magatartás-formát nézzük, nagyon sok közös van, függetlenül a konkrét szakmai tevékenységtől. Épp ezért van szükség a mérnökegyesületek szövetségére, amelyet egyébként minden fejlett iparú demokratikus jogállamban meg lehet találni. Mi a porosz utat járjuk, ezért előszeretettel ragadunk ki példát a német gyakorlatból, elsősorban VDI mérnökegyesületek szövetségét, de az Amerikában működő ASTM gyakorlatából is.

Ilyen értelemben ezt sikerült az Egyesületnek világosan, nem félreérthető, követelőző, vádaskodó módon megfogalmazni. Úgy érzem, hogy ez volt az, amit a MTESZ pozitívumként értékelt. Ezért mondom azt, hogy a MTESZ-díj, bár személyesen kaptam, nem személyemnek szól, hanem az Egyesületnek, kulturált magatartásának következményeként.

Az Eötvös Lóránd-díj szakmai munkámhoz kapcsolódik. 25 évet töltöttem el a Vasipari Kutató Intézetben. 1987 óta a magyar villamosenergia-ipar anyagvizsgáló és állapot-ellenőrző laboratóriumát vezetem, jelenleg, mint állapotellenőrzési igazgató. Ennek a munkának a célja az, hogy a villamosenergia-termelő berendezések biztonságosan működjenek. Napjaink fő célkitűzéséhez igazodva az is cél, hogy a privatizáció során aki elad és aki vesz, világosan lássa, hogy mit ad el, tehát milyen állapotban, milyen műszaki értéken ad el, illetve milyen állapotú, milyen értékű berendezést vesz meg.

Ebben a tevékenységemben kitűnően tudom hasznosítani 25 éves kutatói munkám eredményét. Jól tudom hasznosítani azt is, hogy az Egyesületben eltöltött vezetői tisztségem alatt, az elmúlt 5 év során nagyon sok kapcsolatom volt az emberekkel. Az emberekkel való bánásmódot meg kell, meg lehet tanulni. Ez higgadt viselkedést, etikus magatartást feltételez. E nélkül emberekkel bánni, kapcsolatot tartani, alkotó tevékenységet végezni nem lehet.

Két terület áll a szívemhez közel: a hegesztés és az anyagvizsgálat, de ezeken a területeken is meghatározó az ember-ember kapcsolat. Az emberi kapcsolatoknak a megtartása, létesítése, fejlesztése felkészülést, hozzáértést igényel. Ezért voltam pártos az Egyesület etikai kódexének, a laboratóriumok etikai kódexének kidolgozásában, és ma már a roncsolás-mentes anyagvizsgálók etikai kódexének megfogalmazásán vagyunk túl, illetve a hegesztő ellenőrök etikai kódexét fogalmazzuk a közeljövőben.

Az Egyesület vállalkozásában, a Paksi Atomerőmű Rt. szponzorálásával most valósul meg Magyarországon és Közép-Európában először hegesztőellenőr-képzés. Azt hiszem, hogy ezek a szakmai tevékenységek alapozták meg a kutató-fejlesztő tevékenységtől az ipari gyakorlaton át az oktatásig azt a szakmai alapot, amit az Eötvös-díjjal ismertek el.

? Köszönöm Elnök Úr, gratulálok mindkét kitüntetéshez, és lapunk nevében is további sikereket kívánok! ? írta Szarvas István a Gépipar 1995. 3-4. számában.

Gratulálunk a ?95-ben kitüntetett egyesületi tagoknak!

Széchenyi-díj kitüntetésben részesült Dr. Michelberger Pál akadémikus, a hazai járműipar megteremtésében, különösen az új autóbusz konstrukciók fejlesztésében végzett tudományos, műszaki és oktatói tevékenységéért, a járműfejlesztési iskola kialakításáért és nemzetközi elismertetéséért. Eötvös Loránd-díj kitüntetésben részesült Dr. Rittinger János okleveles gépészmérnök, hegesztő szakmérnök, a hegesztés és az állapotellenőrzés terén elért kutatási-fejlesztési eredményeiért. Gillemot László-emlékérem kitüntetéssel ismerte el a GTE Anyagvizsgáló és Hegesztési Központ Szakosztálya Dr. Terplán Zénó akadémikus, Dr. Romvári Pál egyetemi tanár és Dr. Vojnich Pál főiskolai tanár kimagaslóan eredményes, a mechanikai technológia terén kifejtett kutató-fejlesztő, oktató és tudományos közéleti munkásságát.

Szóljon hozzá!