ZETApress

hírportál

Ratkó emlékest a Várban

Ratkó József 75. születésnapja alkalmából nagy sikerű emlékestet szervezett a Budai Vár szívében szerda este a Magyar Kultúra Alapítvány ? tudtuk meg Garádi Jánostól.

A hazai tudományos és művészeti élet kiválóságai mellett nagyon sok művészetszerető is jelen volt a budai vár meghitt környezetében a közel két órás emlékesten, melynek háziasszonya Bába Szilvia volt. Rövid életrajzából kitűnt, hogy 1955-től a Szegedi Tudományegyetem olasz szakán tanult. 1955-től közölték verseit a folyóiratok (Alföld, Új Írás, Napjaink, Tiszatáj, Élet és Irodalom, Kortárs, Szabolcs Szatmár Népe). Első verseskötete Félelem nélkül címmel jelent meg.

1966-ban megjelent önéletrajzából kiderül, hogy Nyíregyházán újságíróként dolgozott, majd a nagykállói Krúdy Gyula Járási Könyvtár igazgatója lett. Az ének megmarad (Hetek) versantológia költői közösségéhez tartozott. Segítsd a királyt! ? című színpadi művét, verses drámáját a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mutatta be 1985-ben. Hosszú betegség után 1989-ben hunyt el Nagykállóban.

Dr. Koncz Gábor Ph.D. igazgató ünnepi köszöntőjében kitért az egyik legnagyobb magyar drámaíró tevékenységére, aki 5 évvel ezelőtti posztumusz Magyar Örökség-díja mellett megkapta a József Attila-díjat és kifejezte örömét, hogy helyt adhatott az alapítvány ennek a kiváló író munkásságának bemutatására.

Köszöntőjének végén kitért arra, hogy az Alapítvány tevékenységével, melynek középpontjában a határon túli magyar és a hazai szellemi élet képviselői közötti kapcsolatok szervezése, a kulturális örökség átadása, a hagyományok ápolása áll és ennek jegyében kerül sor az ünnepi megemlékezésre is.

Antall István, a Magyar Rádió Irodalmi Osztályának munkatársa röviden ismertette az 53 éves korában elhunyt Ratkó József életét és igen termékeny és alkotásokban gazdag éveiről is beszámolt, melyeket az általa írt művek is méltón alátámasztanak. Ez év augusztus 9-én lenne 75 éves, aki az előzőekben ismertetett díjak mellett részese lehetett a Szabó Lőrinc-, a Váci Mihály- és a Szép Ernő-díjaknak is.

Az emlékest előadója Dr. Ratkó István főiskolai tanár, az MTA köztestületének tagja volt. A verseket úgy válogatta össze, hogy bátyja minden egyes időszakából kapjanak ízelítőt a résztvevők. Előadását egy a bátyja által gyakran idézett mondással kezdte: ? Tapasztalataimat a létről két mondatban összegezhetem. Fontos végül is két dolog: a születés és a halál. S ami közte van: a szerelem. Írásaim többsége emberlétünk eme Szentháromságáról szól.

Az előadóesten megszólaltak az író megzenésített versei. A Dal a jövőről címet viselő verses összeállítást Dinnyés József daltulajdonos előadásában CD-ről hallhatta a közönség. Vikidál Gyula színművész tolmácsolásában hallhatták a jelenlévők a Zsoltár anyámnak című verset felvételről. A győri Hangraforgó együttes Jó volna szólni szebben címmel megzenésített verseket adott elő Ratkó Józseftől. Az egyes versek közötti felkészülésben Ratkó Ágnes csembalóművész csodás előadását élvezhették a jelenlévő művészetkedvelő egybegyűltek.

1 hozzászólás

  1. Nagyon kellemes estét töltöttem el a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában szerda este. Több vendéggel együtt a műsort követően igen érdekes beszélgetésre került sor. Közös megállapításunk az volt, hogy örömmel tölt el minket az a tudat, hogy ma is van hazánkban olyan kultúrintézmény, amely szívén viseli nagyjaink emlékét. Köszönet Dr. Koncz Gábor igazgató úrnak mindezekért. Tisztelettel a jelenlévők nevében: Fagyal Gábor, Kiss Márta, Nagy Péter, Zubor Béla, Nagy Róza, Dr. Fekete Péterné és a többiek