ZETApress

hírportál

Az Európai Forgatókönyvírók Kiáltványa

A történetek az emberi természet forrásai, sokszínű kulturális örökségünk tárházai. Történetmesélők mondják el és értelmezik újra és újra őket a következő nemzedékek számára. Napjaink történetmesélői a forgatókönyvírók. Az európai írói tehetséget ápolni és bátorítani kell. Az európai filmszakmának meg kell találni a módját, hogy a forgatókönyvírókat a szakmához vonzza és megtartsa, mondták az európai forgatókönyv-írók.

A forgatókönyvírók kijelentik, hogy a forgatókönyvíró a film szerzője, az audiovizuális mű első számú megteremtője. A rendezők birtokló jogcímének (possessory credit) válogatás nélküli használata elfogadhatatlan. A forgatókönyvíró erkölcsi jogai, különösképpen a mű integritásának megőrzéséhez és a torzítás, illetve visszaéléssel szembeni védelméhez fűződőek legyenek elidegeníthetetlenek és ezeket gyakorlatban is tartsák tiszteletben.

Kijelentik továbbá, hogy a forgatókönyvírót tisztességes jövedelem illeti munkájának mindennemű felhasználásáért. Mint alkotót, a forgatókönyvírót megilleti a jog, hogy részt vegyen a filmgyártási folyamatban, illetve a film promóciójában, és ezért a munkáért díjazás illeti. Alkotóként mindennemű kiadványban említést érdemel, így fesztiválkatalógusokban, tévéújságokban és kritikákban is.

Felhívják a nemzeti kormányokat és filmalapokat, hogy támogassák a forgatókönyvírókat azáltal, hogy több forrást és figyelmet szentelnek számukra, történjen az támogatások, adó-visszatérítés vagy befektetések formájában, a filmek és televíziós műsorok előkészítési szakaszában, illetve az írók közvetlen támogatásával.

Felhívják a tanárokat és filmkritikusokat, hogy méltányolják a forgatókönyvíró szerepét, illetve egyetemeket, főiskolákat és oktatási programokat hogy neveljék ki a következő nemzedékeket a médium együttműködésen alapuló természetének és a forgatókönyvírás művészetének és szakmaiságának megfelelően. Fesztiválokat, filmmúzeumokat és egyéb intézeteket kérik, hogy programjaikban nevezzék meg a forgatókönyvírókat és szervezzenek tematikus-vetítéseket, hommage-okat forgatókönyvírók munkásságának szentelve, éppúgy, ahogy azt teszik rendezők, színészek és országok esetében.

A nemzeti és európai törvényhozókat is felhívják, hogy az írót elismerjék a film szerzőjeként, valamint a nemzeti és európai törvények biztosítsák, hogy a forgatókönyvírók szerveződhetnek, tárgyalhatnak és szerződhetnek közösen, hogy ezáltal fenntartsák az egyes országok saját kulturális azonosságát, illetve, hogy elősegítsék az írók nemzetek közötti szabad mozgását.

Vállalják, hogy eljuttatják e kiáltványt országunk filmes szakmájához, illetve a sajtónak. Kiállnak e kiáltvány programjának megvalósításáért. A kiáltványban felvázolt törvényi változtatások megvalósítását követelik a nemzeti és nemzetközi jogi fórumokon. Aláíró az FSE Igazgatótanácsának Elnöke, mely 21 írói céhet és kilencezer forgatókönyvírót képvisel Európában.

Szóljon hozzá!