ZETApress

hírportál

Szirmay-ház a BB21-ben

A Szirmay-ház című időszaki kiállítás megnyitásán jártunk tegnap este Újbudán, a Bartók Béla út 21-ben. A Nemzeti Portrétár Galériában július 17-én vasárnapig látható tárlatot Náray-Szabó Gábor kémikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja nyitotta meg, köszöntőt mondott Reicher Péter, az NPG főtitkára.

Az április 15-től nyitva tartó kiállítást Basics Beatrix művészettörténész, kurátor mutatta be. A család részéről Szirmay Gábor üdvözölte a meghívottakat. A kiállítás az ország egyik legrégebbi történelmi családjának, a Szirmay család egyedülálló portréanyagának bemutatása. Ennek keretében most a nyilvánosság számára is megismerhetővé és megtekinthetővé válik a család ? és vele együtt a korszak ? története.

A Szirmay család története a tatárjárásig nyúlik vissza, a fennmaradt források szerint a család őse. Raak vitéz IV. Béla király mellett harcolt a végzetes muhi csatában. Leszármazottai építették 1260 körül a Sajó partján Szirma várát, amelyről a család a nevét kapta. A család nemesi címerét Zsigmond király adományozta 1417-ben a királyi hadjáratokban való aktív részvételért. A címerben található vörös rák, amely feje fölött ollóival zöld borostány-koszorút tart, szintén Raak vitézre utal. A család története szorosan összefügg a történelmi Magyarország sorsának alakulásával, a nemzetség tagjai és a család különböző ágai (nemesi, magyar bárói és grófi) a kora középkortól a XX. századig mind katonailag, mind közjogilag. mind kulturálisan aktívan részt vettek az ország fejlődésében és fejlesztésében.

A Nemzeti Portrétár

A Közhasznú Alapítvány az alapítása óta eltelt hat évben módszeresen és tematikusán kutatja fel és azonosítja a magyar nemzet történelmében szerepet játszó személyek fennmaradt arcképeit, amelyeket digitális adatbázisában minden érdeklődő számára ingyenesen elérhetővé és letölthetővé tesz. Mivel kevés a nyilvánosan ismert történelmi arckép, ezért a Nemzeti Portrétár kiemelt célja, hogy a történelmi Magyarország területén fellelhető portrék felkutatásával és azonosításával mind közművelődési, mind oktatási-kutatási célokat is elősegítsenek.

A Nemzeti Portrétár több határon túli intézménnyel működik együtt. Az alapítvány kutatói 2014 júliusában a kolozsvári Magyar Unitárius Egyház környezetében fellelhető portrékat dolgozták lel. A kutatómunka során több mint 50 értékes arcképet sikerült azonosítaniuk, köztük nagysolymosi Koncz János, Augustinovich Pál, Kendeffy Krisztina és Bethlen Zsuzsanna máshol nem található képeit. A kutatómunka jelentős társadalmi visszhangot váltott ki. a Nemzeti Portrétár munkatársai számos kolozsvári magánszemélytől kaptak megkeresését családi és egyéb történelmi képek katalogizálására. A kolozsvári Református Egyház meghívta a Nemzeti Portrétár kutatóit saját gyűjteményének feldolgozására.

Idén márciusban szintén egyedülálló szakmai együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Portrétár a Pozsonyi Városi Múzeummal, amelynek keretében a szlovákiai intézmény lehetővé teszi a magvar történelmi hátterű portrék kutatását és digitális publikálását. (Erről idekattintva olvashatunk.) A pozsonyi múzeum eddig száz történelmi magyar portré digitális másolatát adta át. amelyek között találhatóak Görgey Baltazár és Korponay Gábor portréi is. amelyek a Szepes vármegye elöljáróiról 1738-ban készült sorozat 7. és 8. ? eddig még hiányzó és feltáratlan ? darabjai.

A Nemzeti Portrétár célja, hogy a képek feldolgozásuk után ne csak digitális tormában, hanem fizikai megjelenésükben is megtekinthetők legyenek állandó, illetve időszakos történelmi arcképkiállítás formájában az Alapítvány újbudai kiállítótermében, amely közösségi helyként aktívan bekapcsolódik a XI. kerület kulturális életébe. Az eddig feldolgozott portrék megtekintése idekattintva látható. A kiállítás egyedülálló lehetőséget nyújt egy történelmi család élettörténetébe való bepillantásra.

Szóljon hozzá!