ZETApress

hírportál

Genetikai családfánk

A National Geographic Channel neves magyar tudósok bevonásával és a Millenáris közreműködésével létrehozta a Népünk Genetikai Családfája című ismeretterjesztő kiállítást, amely különféle tudományterületeken keresztül vizsgálja a magyar nép eredetére vonatkozó elképzeléseket.

Honnan jöttünk? Mit hoztunk génjeinkben az őshazából? Mennyiben vagyunk még rokonai honfoglaló őseinknek? Ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ az összeállítás.

A National Geographic Channel rendhagyó módon kezdeményezett együttműködést a bölcsészettudományok és a természettudományok művelői között, annak érdekében, hogy az igazsághoz minél közelebb álló, a magyar kutatási eredményeket legátfogóbb módon bemutató anyag jöhessen létre. A program a történészek, antropológusok és genetikusok kutatómunkájának szintetizálásával sokoldalúan mutatja be e gyakran vitatott téma kérdéseire adható válaszok sokszínűségét.

A magyar kultúrtörténet kutatásában hagyományosan több tudományág képviselői működnek közre: történészek, régészek, nyelvészek, akik a régmúlt tárgyi, írásos és nyelvi emlékeit keresik, az embertan (antropológia) művelői pedig őseink csontjait faggatják haszonnal? A genetika forradalmi fejlődése az emberiség származását is teljesen új megvilágításba helyezte. A magyar kutatók is éltek a genetika új lehetőségeivel, nemzetközi együttműködések keretében és a hazai kutatási bázisokon. E kiállítás alkalmat nyújt az eredmények a bemutatására is ? olvashatjuk Dr. Czeizel Endre gondolatait az Előszóban.

A kiállítás három szemszögből járja körül a témát: a genetikai témájú tartalmak létrehozásában Czeizel Endrén kívül az MTA SZBK Genetikai Intézetének igazgatója, Dr. Raskó István professzor (régészeti genetika) és az OSZMK munkatársa Dr. Béres Judit vettek részt. A magyarságot antropológiai szempontból Dr. Fóthi Erzsébet (Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tár) jellemzi. A régészeti-történelmi tárgyú fejezeteket Dr. Fodor István (Magyar Nemzeti Múzeum) és Dr. Pálóczi Horváth András (Károli Gáspár Református Egyetem) szerezték.

A kiállításon végighaladva megismerhetjük a Kárpát-medence benépesülésének folyamatát, a magyarságra jellemző embertani típusokat, a honfoglalás előzményeit és az őshaza elhelyezkedéséről alkotott elméleteket. Ezt követően bepillantást nyerünk a hazánkban végzett népességgenetikai vizsgálatok eredményeibe, a jellemző betegségcsoportok genetikai hátterébe, de választ kapunk számos aktuális népegészségügyi problémánkra is: Vajon a tejcukorérzékenység, az AIDS vagy a TBC jobban sújt-e bennünket, mint más népeket? Léteznek-e olyan betegségek, amelyek kifejezetten a magyar zsidó vagy roma lakosságra jellemzőek?

Végül a mai és a honfoglaláskori csontokból nyert genetikai információk alapján összevethetjük, hogy a ma élő, valamint a honfoglaláskori népesség milyen rokonságban áll egymással, illetve mely népcsoportokra jellemző genetikai bélyegeket hordoz.

A National Geographic Channel a témához méltó módon hazai alkotók művészeti alkotásain és képein keresztül érzékelteti a magyar kultúra és táj gazdagságát. Az illusztrációk között szerepel a Feszty-körkép részlete, Fáy Aladár, László Gyula és Boldog Zoltán munkái, Benkő Mihály fotói, továbbá honfoglaláskori műkincsek is. A kiállítás az állandó kiállítások jegyével mától január 4-ig látható a Ludovika téri Magyar Természettudományi Múzeumban.

Szóljon hozzá!