ZETApress

hírportál

Óbudai Nacionalizmus

Privát Nacionalizmus címmel október 27-én kedden 17 órakor új időszaki kiállítás nyílik a Lajos utcai Budapest Galériában. A megnyitót követően 18:30 órakor a Kiscelli Múzeumban Juhász R. József: Minden valószínűség ellenére című performanszának ősbemutatójára kerül sor, melyet állófogadás követ.

A kiállításban 39 társadalmilag elkötelezett, közép- és kelet-európai kortárs művész alkotásain a nemzettel kapcsolatos képzetek, a nemzeti identitás formálódásának fázisai és a nacionalizmus problémái elevenednek meg. Képzelt közösségek, magánképzetek egy európai uniós projekt záró kiállítása, amelyben hat ország, nyolc intézmény, külföldi és hazai kurátorgárda működött közre. A Privát Nacionalizmus Projekt korábbi tárlatai ? Prága, Kassa, Pécs, Drezda, Krakkó, Pozsony ? után Budapesten, két óbudai helyszínen, a Budapest Galériában és a Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtárában átfogó kurátori koncepcióba foglalt válogatással és számos új művel találkozhat a látogató. Sikerült megnyerni olyan nemzetközi sztárokat is, akik első ízben ezen a kiállításon jelennek meg Magyarországon. A bemutatott művek közül kiemelkedik négy, melyek jelenleg is láthatóak az 56. Velencei Biennálén. Ez utóbbiak a Biennálén kívül először itt kerülnek a közönség elé.

A hidegháború utáni világ abban a hiszemben élt, hogy a globalizáció korában a nemzetállamok rendszere eltűnőben van, s a nemzet többé már nem meghatározó tényező. A valóságban azonban a nemzetközösségek mit sem vesztettek jelentőségükből és a nacionalizmus eszmerendszere a második világháború óta sosem volt oly erőteljesen jelen politikai, társadalmi környezetünkben és különösen mindennapjainkban, mint ma. A privát nacionalizmus meghökkentő szóösszetétele ez utóbbira hívja fel a figyelmet: a nacionalizmus nem választható el a privát szférától, s nem is pusztán külső erők kényszeréből létezik, de meghatározza önképünket, gondolkodásunkat, cselekedeteinket. Ebből kiindulva a kiállítás a nemzeti érzület belsővé tételére, privatizálásának mindennapi rutinjára fókuszál.

A projekt budapesti kiállítása címét a világhírű politológus-történész, Benedict Anderson nagy hatású írásából kölcsönözte. Anderson az Elképzelt közösségek című, magyarul is megjelent könyvében a nacionalizmust és nemzetiséget egy politikai közösség kulturális produktumaként határozta meg, amelynek tagjai nem ismerik egymást személyesen, mégis határozott érzéseik és elképzeléseik vannak saját népükről és más népekről. Nézetei szerint a modern kor terméke ez a képzeletbeli és virtuális közösség, melynek egységbe kovácsolását attribútumok, szimbólumok és ceremóniák szolgálják. Az egyes nacionalizmusok saját nemzeti repertoárjukból építkeznek, és nemcsak elképzelt nemzetképük, de még kreált ellenségképük is eltérő. A művészet és kultúra mindig is része volt a nemzetépítés folyamatának, s ma társadalmilag elkötelezett művészek végzik el számunkra, helyettünk a helyi nacionalizmusokkal ? ki-ki a sajátjával ? való szembenézés feladatát.

A kiállítás elsősorban a nemzeti képzelet tárgyára, tartalmára kíváncsi, s abból indul ki, hogy a politikai mozgalmak közül a nacionalizmus kötődik legerősebben a vizualitáshoz: képeken, jeleken, szimbólumokon, mítoszokon keresztül mutatkozik meg, és jelen van a kollektív vágyakban, álmokban, fantáziákban is. A kiállítás első részében, a Budapest Galériában bemutatott műveken a nemzet-fogalom kialakulásának lépéseivel, a nemzeti képzelet megnyilvánulásaival foglalkozó művek kapnak helyet, míg a Kiscelli Múzeum Templomtere és Oratóriuma a nemzetre vonatkozó alternatív képzeteket bemutató alkotásokat fogadja be. A kiállító művészek aktív és kritikus állampolgárként részt vesznek a képzelt közösségek jelentésének értelmezésében. A nemzeten belül és kívül, a domináns kultúra határán képzelt teret hoznak létre, ahol (át)értelmezési és kritikai lehetőségeket, alternatívát kínálnak. Kurátor: András Edit. Kurátorasszisztensek: Leposa Zsóka, Zombori Mónika.

Szóljon hozzá!