ZETApress

hírportál

A Köztes idő folytatódik

A Köztes idő sorozat második kiállítására Lia Perjovschi bukaresti képzőművészt hívták meg a Dorottya Galériába. Munkásságának egyik alappillére a ?90-es évek második felében elkezdett projekt: a CAA/CCAA (Kortárs Művészeti Archívum, ma Kortárs Művészeti Analízis Központ), mely a művész kontextus-teremtés igényéből ered ? tudtuk meg a minapi megnyitón.

A májusi bemutatót követően most egy olyan archívum, mozgó platform mutatkozik be, melynek keretén belül Lia Perjovschi konceptuális és pedagógiai szándékú akciókat szervez workshopok, előadások, beszélgetések, kiállítások formájában, melyek legfőbb mozgatórugója az igény a történelem, az esztétikai és társadalmi formációk konstrukciójának megfigyelése, valamint a tudás átadásának szükséglete.

Az ideálokba, az álmok megvalósításába, valamint a művészet tudásgyarapító funkciójába vetett hit Lia Perjovschi művészi gyakorlatának egyik legfontosabb jellemzője. A Tudás Múzeumának most bemutatott terve ? mely az említett archiválási tevékenységből nőtt ki ? egy képzeletbeli múzeum gondolatát veti fel, mely a Test, a Föld és az Univerzum metaforáira épül. A Tudás Múzeumára jellemző az interdiszciplináris megközelítés, a művészetnek egy változó összefüggésrendszerbe történő belehelyezése. A múzeum, mint nyitott struktúrájú archívum, a spektákulum helyett a tanulási folyamatokra fekteti a hangsúlyt. A címben szereplő terv több mint ötlet, inkább a néző emancipációját megkísérlő, felelősségteljes vízióként értelmezhető.

A július 30-ig kiállított installáció ? amely rajzokból, tárgyakból, diagramokból, fotókból, színes nyomatokból áll ?, azt az információhalmazt tárgyiasítja, amelyet a művész olvasmányaiból, utazásai, illetve munkássága során szerzett. Az így keletkezett mentális térképeken keresztül a nézők betekintést nyerhetnek azokba a szelekciós folyamatokba, módszerekbe, amelyek meghatározzák a művésznek a világhoz való viszonyulását, illetve amelyek alapján a dolgokat társítja, saját világértelmezését felépíti.

Lia Perjovschi számára az információ gyűjtése és strukturálása egyaránt szükséglet és misszió. Gyűjtési szenvedélyének kiélésével a művész részben kompenzálni kívánja mindazt, ami 1989 előtt számára nem volt elérhető. Az információ kritikai szemlélete, a saját nézőpontok és kritériumok szerinti rendszerezése ugyanakkor önépítő tevékenység, mely segíti a művész eligazodását abban a kaotikus információözönben, mely Romániát a forradalom után hirtelen elöntötte. Nem utolsó sorban kiemelendő a Tudás Múzeumának, valamint a többi információgyűjtésen alapuló projektnek az emancipációs jellege. A művész történelem-, művészettörténet-konstrukcióiban, illetve világértelmezésében az egyén (művész, nő, kelet-európai, tudatos fogyasztó stb.) szabad és tudatos véleményformálása kap hangot, mely alternatívát jelent a hatalmi pozíciókból generált diskurzusokkal szemben.

Lia Perjovschi (Sibiu, Románia, 1961.)

Bukarestben él és dolgozik. Kezdetben rajzzal és performance-szal foglalkozott. Gyűjtő- és a CAA/CCAA-t (Contemporary Art Archive/Contemporary Center for Art Analysis-t) működtető tevékenységét áthatják a társadalmi felelősségtudat és a független állásfoglalás iránti elkötelezettség, a kontextusteremtésnek és a történelem újraértékelésének a szükségessége. Legutóbbi egyéni kiállításai: Statement, Pavilion Unicredit, Bucuresti (2009), Lia Perjovschi: performances 1987-2007, Wilkinson Gallery, London (2008), States of Mind, Nasher Museum of Art, Duke University (2007), Kunstraum Innsbruck Projectroom (2006), Endless Collection, Goppingen Kunstverein (2003).

Részvétele nemzetközi kiállításokon: A.C.A.D.E.M.Y, MuhKA Antwerpen (2006), Again for Tomorrow at Royal College of Art London (2006), Interrupted Histories, Museum of Modern Art Ljubljana (2006), On Difference, Württembergischer Kunstverein Stuttgart (2005). A kiállításhoz kapcsolódó képanyag a Műcsarnok weboldaláról letölthető.

Szóljon hozzá!