ZETApress

hírportál

Tragédia a Galériában

Don: Egy tragédia és annak utóéletei címmel nyílt kiállítás tegnap délután 17 órakor az OSA Archívum Centrális Galériájában, mivel épp 70 évvel ezelőtt, 1943. január 12-én érte a Donnál védelmi állásokba húzódott 2. magyar hadsereget az első nagyarányú szovjet támadás, melyet néhány napon belül újabb csapások követtek.

A rosszul ellátott, gyengén fölszerelt magyar csapatok csak egy-két napig tudtak szervezetten ellenállni a tankokkal támadó szovjet rohamoknak. A következő két hétben a 2. magyar hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett, hadrendje felbomlott, több egységét bekerítették és felmorzsolták, miközben a hadsereg zöme a nehéz-fegyverzetet hátrahagyva próbált kiszabadulni a gyűrűből.

A doni katasztrófa az egyik legsúlyosabb vereségként vonult be a magyar hadtörténetbe, és a II. világháború magyar történetének meghatározó elemévé lett a történelmi emlékezetben. A kiállítás korabeli dokumentumok, a fronton készült fotóanyag, korabeli magyar és szovjet filmhíradók, sajtótudósítások, rádiós hangfelvételek, plakátok, röplapok, naplók és memoárok segítségével igyekszik bemutatni a 2. magyar hadsereg történetét a hadsereg kiküldésétől 1943 áprilisáig, a hadsereg maradékainak hazaszállításáig. A hadjárat hivatalos korabeli bemutatásán túl a kiállításon kiemelt hangsúlyt kapnak magáncélú fotódokumentumok is, többek között idősebb Konok Tamás, a haditudósító századtiszt fölvételei is, amelyek nemcsak a katonai történéseket dokumentálták.

A hadsereg történetének bemutatásán túl a kiállítás kísérletet tesz a doni vereség utóéletének, emlékezetének bemutatására is. Kiindulópontunk az, hogy a doni katasztrófa története mindmáig lezáratlan fejezete a magyar történelmi emlékezetnek. A látogató képet kaphat a hadjáratot támogató, azt igazolni igyekvő korabeli háborús propagandáról, majd a második világháború utáni korszakok egymás után következő átértelmezési kísérleteiről egészen napjainkig. A háború utáni népbírósági perektől, a fasiszta rablóháború képétől a Kádár-korszakban jelentkező, a hadsereg tragikus emlékezetét részlegesen helyreállítani próbáló törekvésekig. Nemeskürty István könyve, Örkény István dokumentumdrámája, Bokor Péter dokumentumfilmje és végül Sára Sándor: Krónika című filmjének története érdemel itt külön említést.

Végül röviden megpróbálják bemutatni, hogyan változott a doni katasztrófa bemutatása az 1990-es rendszerváltás után, milyen új eredmények születtek a kutatásban, illetve milyen viták övezik ma a hadsereg történetének bemutatását és a második világháborús magyar részvétel értelmezését. A március 3-án, vasárnapig ingyenesen látogatható kiállítást Závada Pál író és Ungváry Krisztián történész nyitotta meg az Arany János utca 32-ben.

Együttműködő partnereik: 1956-os Intézet, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Konok Tamás festőművész, Magyar Mozgóképkincs Megőrzéséért Alapítvány (Történeti Interjúk Tára ? Országos Széchényi Könyvtár), Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet. A HM HIM udvarán tegnap este 17:30-kor a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg doni katasztrófájáról megemlékezést, az intézet előtti Kapisztrán téren pedig a 70. évforduló alkalmából 18 órától hajnali 3-ig tartó virrasztást és haditechnikai bemutatót tartottak. Beszédet mondott Hende Csaba honvédelmi miniszter és Boross Péter ex-miniszterelnök, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke.

Szóljon hozzá!