ZETApress

hírportál

Leonard a mozinál

Tea time in the gallery! Kilian Leonard Dax képzőművész, dizájner és építész kiállítása alkalmából fórumot tart ma délután 4-től 6 óráig a budapesti MUSEION No. 1. Galériában. Mindenkit szeretettel várnak, aki szeretné a művészt megismerni, munkásságával kapcsolatos kérdései vannak, vagy értékesítés iránt érdeklődik.

Kilian Leonard Dax képzőművész, dizájner és építész kiállítását Budapesten, a Museion Nr. 1 Galériában ? Átélt alternatívák / A Vinca Dog címen március 3-án nyitotta meg Bizzer István művészettörténész. A kiállítást az érdeklődő közönség március 11-ig láthatja, tehát ma, azaz csütörtök egy kivételes nap, mikor nemcsak megtekinthetjük az alkotásokat, hanem megismerhetjük, meghallgathatjuk, sőt kivallathatjuk a művészt négyszemközt, vagy sok szemközt a mit-miért és miért így kérdésekkel és közben tea, hiszen a címben szerepelt ? tea time in the gallery.

Ki is ez a Kilian Dax? Nos, tömören fogalmazta meg a kérdésre a választ Károlyi Júlia. ? A nyolcvanas évek nyugat-európai alternatív mozgalmainak elméletei mára nagymértékben a mindennapi élet valóságává váltak. Kilian Dax képzőművész, dizájner és építész munkássága is e gondolatvilág jegyében jött létre. A budapesti Museion Nr. 1 Galériában látható kiállításán egy térkompozícióval, táblaképekkel, reliefekkel, digitális reliefekkel és szobrokkal találkozhat a közönség. Az alternatív kultúra a fenntartható fejlődést, a természettel való kibékülést írta zászlajára. Olyan high-tech technológiák bevezetésére törekedett, amelyek ? mai eredményeikként például az elektro- és hibrid autókkal, az energia előállításának új formáival ? hosszú távon segítik a természettel való harmonikusabb együttélést.

Az alternatív mozgalom a szellemi élet más területein is új utakat keresett, a múltba is visszatekintve olyan kulturális értékeket hozott a felszínre, amelyek már régen elfeledettnek tűntek. Újra felfedezték például a kelta druidákat, alapítottak Bhagván szektákat, terjesztették a buddhista elméleteket Nyugat-Európában. Mások a korai európai vallások felé fordultak, például Zeusz-hívők alakítottak csoportokat, és a görög isteneket új életre keltették. Dax, aki munkásságát a huszadik századi konstruktivizmus alapjain építette fel, formavilágát az alternatív gondolatvilág sodrása mentén két olyan ősi, kora-kőkorszaki kultúra újrafelfedezésével gazdagította, amelyek az európai kultúra kialakulásában fundamentális szerepet játszottak.

Az egyik a megalit kultúra Nyugat-Európában, a másik a kárpát-medencei Vinca kultúra, amely az írásbeliséget létrehozta, és az építészetben korához képest high-tech minőséget produkált. Kerámiáiban és a szobrászatban rendkívül magas színvonalú munkákat hozott létre, évezredekkel a megalit kultúra kialakulása előtt. A Vinca kultúra művészi teljesítményének bizonyítékai a Kárpát- medencében és a Balkánon százezer számra találhatóak, ennek ellenére a magyar és a nyugat-európai közönség számára is majdnem teljesen ismeretlenek. Ez a körülmény teszi Dax újabb munkáit különösen érdekessé a magyar közönség számára, mert nagy sikerrel ötvözik a huszadik század modern absztrakt művészetének elemeit a közép-európai Vinca és a nyugat-európai megalit kultúra elemeivel.

A digitális technológiákkal is dolgozó művész ilyen módon kapcsolja a XXI. század művészetét az európai kultúra 8000 éves alapköveihez: az íráshoz, az építészethez és a művészethez. Mint mondja: ?…célom saját európai kultúránk alaposabb megismerése, több ezer éves értékeinek átmentése a jövőbe, és egy új integráló esztétikai rendszer kialakítása. Ezen dolgozom tizenöt éve, ennek bemutatását szolgálja a jelenlegi kiállítás is.? A tárlaton kiemelt munkákat láthatunk ebből a művészi témakörből.

Két térkompozíciója és mintegy kétszáz képe tekinthető meg Kasselben, a Volks és Raiffeisen Bankok Továbbképző központjában, ami ez által szinte Leonard Dax múzeumnak nevezhető. Hosszú lenne felsorolni tanulmányait, művészeti alkotótevékenységének fontosabb állomásait, kiállításait és a nagyszámú, művészetével foglalkozó irodalmat, csupán két talán többek által ismert ill. megismerhetett munkát említenék, a Graphisoft Parkban a vízesés hídja, valamint Kecskemét főtere egy részének átalakítása Kilian Leonard Dax terveinek felhasználásával készült.

Amint Vaszilíj Kandinszkij 1910-ben az első absztrakt képet és Kazimir Malevics 1913-ban a szuprematizmust, az elvont összefüggések rendjét megalkotta, a képzőművészetben az elementális ráérzést alapvetővé tették. Ezzel a szemlélő számára új követelményeket emeltek a látást illetően, az absztrakt elemekben önálló világokat tanultunk meg érzékelni anélkül, hogy azonnal a tárgyi világ valóságához kapcsolnánk őket. Dax munkáiban ?világokat? teremt színekből és formákból, melyek sajátos poézissal átitatva látszólag történetekről mesélnek anélkül, hogy definitív ?szavakkal? szólnának ? mondta Dorothea R. Strauss művészettörténész, a Cuxhaveni Modern Művészeti Múzeum igazgatója a ?90-es években Dax egyik kiállításán.

Erre mondják azt, hogy itt az alkalom, meg kell ismerni személyesen ezt az érdekes egyéniséget! Tehát csütörtökön 16-tól 18 óráig a budapesti MUSEION No. 1. Galériában, az Üllői úton a Kálvin tértől néhány lépésre, a Vörösmarty mozival szemben találkozás Kilian Leonard Dax-szal! ? javasolja Lantai József, aki a felvételeket is készítette.

Szóljon hozzá!