ZETApress

hírportál

Fürjesi a Symbolban

Holnap este 6 órakor Fürjesi Csaba festőművész kiállítása nyílik a Bécsi úti Symbol Art Galériában. A tárlatot Sinkó István festőművész, művészeti író nyitja meg ? tudtuk meg Lantai Józseftől, aki a helyszínen fényképezett. A kiállítás október 26-ig naponta 12-től 19 óráig tekinthető meg.

Fürjesi Csaba egy új reneszánsz embere. A jelenségek hullám-fodrain cikázó szellemi conquistádorok között azonban olyan, aki tússzá is tud válni, amikor benne lelnek egymásra a felfedezések lidércei. Médiumokká avatják őt, hogy a gondolat zsákmányait látványokban tárja föl. Nem kell tudnia erről, de a látomások égető valóságát képekbe fordítja tehetsége.

Ez a küldetés érinti késztetésként, miként Sault szólította az eszme, őt meg a képekben látás mámora. Számára figuralitásokba zsúfolódó világunk elsuhanó általánosságai ? az absztraktumok ? a képi nonfiguralitás jelzései, s ennek megfelelő műveinek képzetes rendje nonfiguratív realistává avatják.

Nonfigurativ, tehát elvont, hiszen reáliáknak tűnő jelenetei sem önmagukat képviselik, hanem egy, a szimbolikáknál is súlyosabb jelentést. Művei látszatiságai nem arról szólnak, amit szüzsének vélnénk, azok a vizuális struktúrák viszonylagosságai. Kapcsolódásokról szólnak, függésekről és mindig távolságtartásról, ahogyan azt mi, óvatoskodó szekundánsok is érezzük életünkről. Képeinek minden eleme ? az alakzatiságok is ? optikai értékűek s vizuális hatástörvényeket hordoznak.

A sztoriszerűségek is felhívásokat jelenítenek meg térességük színpadain ?felszólítanak mitológiateremtésre?, a létkapaszkodók fontosságára. Fürjesi szereplői foltok, foltjai színek, tónusai akkordok részei, amelyek arányaikkal és látótéri pozíciójukkal optikai hatásfolyamatok fenntartói. Olyan ember élményei, aki egyedi történelme origójába festőnek születvén, pörgései során mindenről pillanatisága szerint kap hírt és hírei művek sűrűsödésében utalásokká, jelzésekké, sejtésekké lesznek. Így korszerűek.

Csupán közelíthetjük a dolgokat! Legalább a közelítés legyen ígéretes! Tudatunk barlangfalain leképződnek a külső történések. Képzeteink kincsesháza sok társunk falával érintkezik. Fürjesi mint Zauberlehrling a mi képzeteinket is keverni meri. S bár Goethe nem festőre szabta a bűbájolás hivatását, szerzőnk a képírás birtokában közkinccsé tudja tenni képzeti világunk kaleidoszkópjának metszett képeit.

Aki ennek a varázscsőnek a tudora, nem is fogja pihentetni azt. Segíti a személyek feletti feltételeinek invenciózus követése. A képírás ismerete tárja fel Fürjesi képeinek a lényegét. A látványiság paramétereinek hangja pedig a látomás hitelessége. Még beszélhetnénk a ?mondanivalóról?, azaz a szemléletről, annak hirdetéséről, amelyet, a látványrészlelet vezető pszichés erőszakvonalakból felépíthetünk magunkban, hiszen a kép a nézőben fejeződik be. Érdemes tehát értően nézni a láthatókat ? vallja Sánta László. Támogató a Töreki Művésztelep.

Szóljon hozzá!