ZETApress

hírportál

Észak-Erdély 1940-ben

Az OSA Archívumban tegnap nyílt kiállítás a második bécsi döntés 70. évfordulója alkalmából. Az október 10-ig látható tárlat célja, hogy bemutassa Észak-Erdély visszacsatolásának korabeli fogadtatását és visszhangját magyar és román oldalon egyaránt, és felvillantsa az esemény hosszabb távú következményeit.

A második bécsi döntés alapvető következményekkel járt a két ország második világháborús részvételének alakulására, és mindmáig érzékeny, sok tekintetben feldolgozatlan traumákat hordoz mindkét nemzet emlékezetében. A tengelyhatalmak, elsősorban a hitleri Németország diktálta döntés során visszakerült Magyarországhoz egy mintegy 43 ezer km2 nagyságú terület, a Székelyföldet is magába foglaló ún. Észak-Erdély, a trianoni békeszerződésben Romániához csatolt egykori magyar területek kétötöde. Dél-Erdély, mintegy 60 ezer km2 román terület maradt.

A kiállítás korabeli levéltári dokumentumok, sajtóanyag, magyar és román propagandaanyagok, privát visszaemlékezések és naplók, rádióadások, valamint korábban soha nem látott amatőr fényképek és filmek segítségével idézi fel azt, hogy a civilek hogyan élték meg a történelmi változásokat. A kiállítás távolságot tart a nacionalista propagandától: a hivatalos propaganda és a föltámadó illúziók mögötti valóságos történéseket igyekszik megmutatni.

A lelkesedés és az elkeseredés képei mellett tragikus momentumokat is, amelyek a visszacsatolás aktusát kísérték mindkét oldalon. Nem akarunk semmit sem elkendőzni vagy szépíteni. Célunk az, hogy a 70. évfordulón tárgyilagos, a történelmi emlékezetet mindkét oldalon torzító sérelmi attitűdöktől mentes rekonstrukcióval segítsük elő a múlttal való szembenézést, azoknak a traumáknak a feldolgozását, amelyek a magyar-román viszonyt mindmáig terhelik. A kiállítás ezért magyar és román történészek közös munkáján alapszik ? vallják a szervezők.

Szóljon hozzá!