ZETApress

hírportál

Az Év múzeuma Budán

Tegnap délelőtt, a Múzeumok világnapján a Honvédelmi Minisztérium Magyar Örökség Díjas Hadtörténeti Intézet és Múzeum az Év múzeuma lett. Az elismerés okán ismerjük meg munkájukat.

A ?magyar vitézség örökös dicsőítésére szolgáló kincsesház? ez idáig is sok kitűnő tehetségű hadtudóst ? hadtörténészt, muzeológust, levéltárost, hadi könyvtárost, hadi térképészt, numizmatikust, hadisír-szakértőt ? adott a hazának, ezért szent kötelességünk emlékük megőrzése és megtartása, mert Európában csak egy ilyen van.

Katonamúltunk és honvédelmünk őrzője, amely sok-sok próbálkozás ellenére csak 1918 novemberében alakulhatott meg. Az azóta eltelt kilenc évtized alatt a 2001-óta Dr. Holló József ny. altábornagy vezetése alatt álló intézmény Európa egyik legrangosabbjává, a magyar tudományos és kulturális élet fellegvárává nőtte ki magát és híven szolgálta és szolgálja a magyar katonai-hadtörténeti, nemzeti múlt feltárását, kutatását, a tárgyi és írásos emlékek megőrzését és azok bemutatását itthon és külföldön egyaránt ? tudatták sajtósaik.

A Ferdinánd, majd Nándor Laktanyából átalakított épület mindmáig megőrizte katonás jellegét és környezete, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum épülete is a magyar történelem sorsfordító eseményeinek helyszíne. A múzeum a budai Várnegyed északnyugati sarkán, a Kapisztrán tér, Tóth Árpád sétány (Bástya sétány), az Esztergomi bástya és a Budavári Önkormányzat épülete által körülhatárolt területen fekszik, a Vérmező és a Déli pályaudvar felől is jól láthatóan a város fölé emelkedve hívogatja a látogatókat.

A Hadtörténeti Múzeum, a korabeli Hadimúzeum mindvégig a Honvédelmi Minisztérium ?sarkcsillaga? volt, amely immáron 91 éves múltjával segíti, neveli, tanítja, oktatja a jövő katonáit és kiállításaival, hagyományőrző bemutatóival várja a látogatókat. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum múltja és jelene, nemzetet szolgáló munkássága a záloga a következő évtizedeknek, hogy töretlen lendülettel képviselje a magyarságot, a hadi tradícióinkat a sokszínű európai kulturális palettán. A kor igényeinek megfelelően folyamatosan megújulva kívánunk emlékezni a hadtörténelem jeles napjaira és emlékeztetni a felnövekvő generációkat a magyar katonák hazaszeretetére, hősi tetteire.

A Hadtörténeti Múzeum öt állandó kiállításon és számos időszaki tárlaton keresztül mutatja be a magyar történelem sorsfordító eseményeit. Kard és koszorú ? Ezer év katonai jelképei címmel a Magyarországon és a magyarság által használt katonai jelképeket, jelképrendszereket és azok változásait követhetjük nyomon a honfoglalás korától egészen napjainkig. A Fényesebb a láncnál a kard ? Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc hadtörténete mára a legkeresettebb kiállítássá nőtte ki magát, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc eseményeit mutatja be egyenruhák, fegyverek és a dicső korból ránk maradt tárgyak segítségével.

A Mire a levelek lehullanak? lehullottak? ? A nagy háború 1914-1918 című kiállítás nem egy szokványos háborús tárlat. A nagy háború eseményeit a katona szemszögéből mutatja be, ahogyan a drótakadály mögül, a lövészárok mélyéből hazagondolva látta a háború borzalmait. Magyarország 1918 és 1948 közötti időszaka nemzeti történelmünk egyik legviharosabb és legellentmondásosabb periódusa. Erre a korszakra kíván emlékezni a Piavetól a Donig, a Dontól a Dunáig ? Magyarország katonai története 1918-1948 című tárlat, amelyen tárgyak, dokumentumok és fényképek segítségével tallózhatunk a kor politikai eseményeiben. Az ?és legördült a vasfüggöny ? Magyarország katonai története 1948-1968 című kiállításon a II. Világháború befejezésétől az 1968-as eseményekig követhetjük nyomon a korszak katonai eseményeit és megismerhetjük a kor jellegzetes haditechnikai eszközeit.

Múzeumpedagógia

Egy nemzetnél nem csak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői ? vallotta Egry József. A múzeumpedagógia az élményszerzés, ismeretközvetítés, múzeumban megvalósuló formájával foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat, a múzeum gyűjteményi anyaga, kiállításai, az ott folyó kutatómunka és a múzeum látogatói közötti kapcsolat.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum a magyar hadtörténelem fellegvára és komplex kutatóhelye. Szervezeti egységei a maguk külön szakterületein járulnak hozzá a kutatáshoz, bemutatáshoz, tudományos feldolgozásához és az eredmények közkinccsé tételéhez. A Hadtörténeti Múzeum a magyar vonatkozású hadtörténelmi tárgyak, dokumentumok, könyvek, térképek, hang- és képanyagok gyűjtő-, őrző-, feldolgozó-, kutató- és kiállítóhelye. A nálunk őrzött kincsek bemutatáshoz, megismeréséhez korszerű, a kor színvonalának megfelelő módszereket választunk. Minden korosztály számára a múzeumpedagógia segítségével hozzuk közel a hadtudományt és a hadtörténelmet, ezzel élményszerűvé és a látogatók számára feldolgozhatóvá tesszük ezt a tudományos diszciplínát.

Kötetlen formában nyújtunk lehetőséget az ismeretszerzésre, melynek tapasztalatait a gyermekek és a felnőttek egyaránt az iskolában és az élet bármely területén hasznosíthatják. Munkánk hátterében katonai hagyományaink erősítése, tudatosítása, a történelmi tudat fejlesztése és a hazafias szemlélet erősítése áll. Célunk hogy Intézményünk a múzeumpedagógia területén a már eddig kivívott szakmai és közönség elismertséget megtartsa a magyar kulturális és tudományos életben.

Az általunk tervezett múzeumpedagógiai foglalkozások keretében gyermek- és felnőtt programokat, kézműves foglalkozásokat, pedagógus és múzeumpedagógus képzéseket, lovagi torna és más harci bemutatókat, vetélkedőket, a kiállításokhoz kapcsolódó tematikus-foglalkozásokat, családi programokat és hagyományőrző rendezvényeket valósítunk meg.

Egy múzeumpedagógiai téma kiválasztása meghatározza, hogy melyik kiállításrészekhez és tárgyhoz (tárgyakhoz) kapcsolódik a foglalkozás. A gyerekek számára különösen érdekes dolgok mindenképpen vonzzák a figyelmüket, érdeklődésüket; ezek azok, amelyek elindíthatják a fantáziájukat. A téma által kiemelt tárgy elkészítése szervesen kapcsolódik a téma feldolgozásához és ismeretanyagához. Ezek ?újrateremtése? biztosítja az alkotás örömét.

Mi sem bizonyítja Múzeumunk eredményességét, mint a tényszerű adatok: 2009-ben 711 múzeumpedagógiai foglalkozást vezettünk, amely okkal kelthette fel a szakma és a nagyközönség érdeklődését ? fejeződik be az Év múzeuma bemutatkozó levele.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Nemzetőrök a múzeumban | ZETApress

Szóljon hozzá!