ZETApress

hírportál

Érkezők a Belvárosban

Hegedűs Norbert: Maneken című önálló kiállítása nyílik csütörtökön a Galamb utcai Léna & Roselli Galériában, az Érkezők sorozat harmadik részeként, mely június elsejéig látogatható.

Hegedűs Norbert egyike azoknak a fiatal festőknek, akik a művészettörténet festészeti hagyatékát nem a múzeumok termeiben örök álmát alvó, tőlünk már fényévekre eltávolodott, csodált, ámde ? kit érdekel már ez az egész! ? ügyként tekintik. Művészetének koncepciója, mely egyáltalán nem könnyíti meg a dolgát, egyértelműen a figurális festészet nagy etalonjainak ismeretén alapul.

A portréfestészet önálló műfajjá válása óta eltelt évszázadok számos nagymesterének hatása kikerülhetetlenül jelen van Hegedűs Norbert képein. Természetes, hogy előtűnnek az elődök, vagy éppenséggel a kortársak színei, ecsetvonásai, különféle jegyei, vagyis mindaz, amit festészeti problémának szokás nevezni.

Állandó dialógust folytatok a tradicionális festészettel ? mondja a művész ?, hogy abból kiindulva, de a jelenre érvényes képi világot alakítsak ki. A Hegedűs Norbert világszemléletének, intellektuális és érzelemvilágbeli beállítódásának leginkább megfelelő képi világ hangulata kissé melankolikus. Magányos figuráinak tevékenysége a titokzatosság légkörében zajlik, olykor szinte kaffkai szituációkat idézve.

Alakjainak testhelyzete valójában hétköznapi, mégis szokatlannak tűnik. Hegedűs Norbertnek éppen itt van módja, hogy képein egy eddig még nem tapasztalt jelenséget, történést érzékeltessen nézőivel. Kiállításának címadója az a festők által használt kis embert formázó figura, amit tetszés szerinti pózokba lehet beállítani. Hegedűs Norbert modelljei beállításával tud történetekre, karakterekre, érzékelhető, de szavakkal nem elmondható dolgokra utalni ? írta Bodnár Tünde művészettörténész.

Hegedűs Norbert saját művészetéről

A kiállítás képanyagát kivétel nélkül egyalakos kompozíciók alkotják. Képeim modelljeit különböző szerepekbe kényszerítve ábrázolom, akik olykor valószínűtlen, máskor teljesen hétköznapi szituációkban jelennek meg. Minden egyes szereplő saját gondolataiba, tevékenységébe zárt társtalan alak. A személyiség, az individuum megragadását mellőzöm, csupán figurákat jelenítek meg egy adott szerepben.

A modellektől való távolságtartást érzékelteti a kiállítás címe is, Maneken, amely kedvünk szerint mozgatható, tanulmányozható bábúra utal. Az egykedvű, izolált figurákat mégis valamiféle intim hangulat lengi körül, így a képek pszichológiai konnotációja sem zárható ki, amelyet helyenként igyekszem is felerősíteni.

Ugyanakkor a festmények alkotói koncepciójának középpontjában leginkább a sejtelmesség, és ezzel együtt a nyitott mű kérdése áll. A képek tárgyi elemei, a leszűkített tér nem egyértelműen jelölik a környezetet, illetve tudósítanak a képen történtekről. Emellett a képcímek, (vagy éppen azok hiánya) további metonímiai lehetőségekkel bírnak. Ez a fajta szándékolt többértelműség, illetve hiányérzet keltése kérdéseket ébreszthet a nézőben, amely képeim valódi célja ? vallja Hegedűs Norbert.

Szóljon hozzá!