ZETApress

hírportál

Módszertan a cigányokhoz

Cigány-missziós Módszertani Füzetek II.A Cigány-missziós Módszertani Füzetek-sorozat ? amelynek második kötete a Kézikönyv a cigányok közti szolgálathoz címet viseli ? a protestáns egyházak cigány-missziós vezetőinek együttműködésének az eredménye ? tudtuk meg délután a Magyarországi Református Egyház Abonyi utcai Zsinati Székházában.

A baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi, református egyházak cigány-missziói összefogásban kívánnak kilépni a társadalom elé a cigányok elfogadásáért, a cigányok felzárkózásáért, amely kulcskérdés a hazánkat is sújtó társadalmi problémák rendezése érdekében. A módszertani füzetek egyes kiadványai a cigányság elérését és az együttélés sok területét érintő kérdésére keresik és adják meg a választ. Az első kötet a Találkozások címet viselte.

A 2014. októberben útjára bocsátott Cigány-missziós Módszertani Füzetek szakmai nyitott kiadványsorozat megjelenésének szándéka az volt, hogy az égető társadalmi problémák megoldásában, elvetettségben vagy éppen nyomorban élő emberek megsegítésében, ismeret hiányában fogant előítéletek, ellenségeskedés tompításában, megszüntetésében működjön közre ? tudtuk meg a sajtótájékoztatón, melyet az együttműködő egyházak részéről Kovács Bálint (baptista), Bakay Péter (evangélikus), Kurdi Zoltán (metodista), Dani Eszter (református) és Durkó Albert (pünkösdi) tartották.

A cigányság helyzete, a mindennapi életet megmételyező feszültségek, a reménytelennek vélt, évszázadokra visszanyúló viszályterhes együttélés valódi gyógyírért kiáltanak. A szociálpolitikai integrációs törekvések és az egyházi missziós kezdeményezések külön-külön és együtt is igyekeznek orvosolni a problémákat. Ezen felül egyre elfogadottabbá, elismertebbé válik a keresztény közösségek munkájának tartós hatékonysága.

Az öt protestáns egyház ? baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református ? cigány-missziók vezetői által összeállított, hozzáértő szerzők által írt és a Cigány Módszertani és Kutató Központ által kiadott Kézikönyv a cigányok közti szolgálathoz tapasztalaton alapuló, gyakorlatias segédlet azoknak, akik elhívást kaptak Istentől a cigányok közötti szolgálatra, de sok kérdésben tanácstalanok, útbaigazításra van szükségük az elinduláshoz vagy a továbblépéshez.

A tizenöt témát kérdés-felelet formában feldolgozó kézikönyv az átlag szolgálóban felmerülő dilemmákra hivatott holisztikus megközelítéssel válaszolni. Jó reménységgel vagyunk afelől, hogy ezen kiadvány a többszörösen összetett munkára elhívatott, elkötelezett szolgálók kezébe kerülve megsokszorozott eredményt hoz majd. A Cigány-missziós Módszertani Füzetek II. elsősorban az aratásba induló vagy éppen elköteleződött munkások bátorítására, megsegítésére szolgál.

Protestáns egyházak cigány-misszióinak közös küldetésnyilatkozata

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is! Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt? (Filippi 2,3-5) Krisztus példáját követve a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi, és református egyházak cigány-missziós munkatársai alázattal fordulunk a cigány nép felé, és erre bátorítjuk minden embertársunkat. Hitünkből és tapasztalatainkból fakadó meggyőződésünk alapján megosztjuk velük az egész életet átformáló Örömüzenetet, amely minden népnek egyaránt hirdeti a bűnös, elveszett életmódból való szabadulást. Hisszük, hogy a Krisztusba vetett hit alapján történő megváltás a megoldás a cigányság életében is!

Szóljon hozzá!