ZETApress

hírportál

Kagylókürtöt ünneplünk

Rácz Géza főszerkesztőA Kagylókürt folyóirat 30 éve működik, melyet születésnapi gálaműsorral ünnepel meg november 28-án szombaton 10-től 14 óráig a MagNet Közösségi Házban, az Andrássy út 98-ban ? tudatta a szervezők nevében Szabó Edit és Máté Judit.

Az előadások közti szünetekben kisfilmek vetítése, az egész rendezvény alatt Kagylókürt és más kiadványok kedvezményes vására lesz. A belépés ingyenes, gyerekfelügyelet biztosított a program ideje alatt! Honnan ered a Kagylókürt elnevezés? ? A kagylókürt egy jellegzetes keleti hangszer, amelyet a régi időkben sok nép használt, így a magyarok elei is, többek között jelek adására, vagyis információ továbbítására. Az óind hagyomány szerint a kagylókürt a Hangot, illetve a szellemi bőségszarut képezi, másutt pedig a lélek győzelmét az anyag felett.

A folyóirat története

A Kagylókürtöt Abhay Narayan alapította 1985-ben. Abhay 1954-ben született Baján. A középiskola elvégzése után testvérével és édesanyjával Svédországba költözött. A Stockholmi egyetemen filozófiát hallgatott. Ezekben az években találkozott a hindu filozófia tanításaival, ami annyira megragadta, hogy elkövetkező éveit e világnézet megismerésének szentelte. Vaisnava-hindu kolostorokban lakott, szigorú napirendet követett, és tanulmányozta az ősi szent írásokat. Szívügyének érezte, hogy szülőhazájában, Magyarországon is megismertesse a vaisnava eszményeket.

Az akkor még vasfüggöny mögötti szocialista országban ez nagyon nehéz és kockázatos feladat volt, hiszen minden nyugatról származó és különösen idealista eszme terjedését a hatóságok szigorúan korlátozták. Mindezen veszélyek ellenére 1976-tól kezdődően Abhay Narayan rendszeresen hazalátogatott, magával hozva az általa fordított és nyomtatott könyveket, és a Kagylókürt első példányait is. A rendszerváltozást követően Magyarországra költözik, és most már hivatalos keretek között országos terjesztésben útjára indítja a Kagylókürt folyóiratot. Számos cikket, tanulmányt és könyvet ír és fordít. Szeged mellett létrehoz egy hindu eszméken alapuló farmközösséget, amelynek a Nandafalva nevet adja. 1990-1993-ig a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Filozófia Tanszékén hindu filozófiát és szanszkrit nyelvet tanított. 39 éves korában autóbalesetben életét vesztette.

Az út Bécstől Pécsig

A folyóirat először Franciaországban készült és Bécsben jelent meg. Habár Magyarországon akkoriban még szamizdat kiadványnak számított, mégis bejutott az országba, hiszen a Bécsben járó turisták szép számmal vásárolták meg a különleges, egyedülálló lapot. Abban az időben vegetarizmussal, lélekvándorlással, keleti filozófiával kapcsolatban semmilyen magyar nyelvű kiadvány nem jelenhetett meg idehaza. Az 1989-es demokratikus változásoknak köszönhetően lehetővé vált a Kagylókürt hazai kiadása is.

A lap kezdetektől fogva non-profit alapon működött, néhány önzetlen ember áldozatos munkájának köszönhetően. Abhay Narayan sugárzó lelkesedésének és rendkívüli intelligenciájának eredményeként a megjelenés folytonossá vált. 1993-tól a főszerkesztő halálát követően a régi szerkesztőgárda folytatta a munkát s a mai napig szellemi örökségként kívánja továbbadni azt az életszemléletet, amelyet a Kagylókürt képvisel. Jelenleg a folyóirat szerkesztősége Pécsett található.

A Kagylókürt folyóirat célja

A Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány csaknem két évtizede aktív elkötelezettje az alternatív szellemi alapokon nyugvó életvitel megismertetésének hazánkban. Célja, hogy hozzáférhetővé tegye azokat a kulturális-szellemi-lelki értékeket, amelyek egyetemességüknél fogva a világ bármely részén hasznára válhatnak a tanulni vágyóknak. Ennek szellemében végez kiadói tevékenységet: a kezdetektől működő Kagylókürt c. folyóirat, valamint számos filozófiai és életmóddal foglalkozó könyv publikálásával. A Kagylókürt hiánypótló és értékmentő szerepet tölt be a magyar kulturális életben. Az újság célja a pozitív, spirituális életszemlélet terjesztése a sajnálatosan pesszimista magyarság körében, hogy képesek legyünk arra a szellemi megújhodásra, amelyre oly nagyon szükség lenne. Bár a Kagylókürt elsősorban a keleti, s azon belül is főképpen az óind bölcselet tárházából merít, alapelv a megbízható, humánus hátterű faji és vallási megkülönböztetéstől mentes tájékoztatás, hogy segítségére lehessen a harmonikus élet lehetőségei után kutatóknak.

Szerkesztőség és kiadó

A folyóirat egy autentikus szellemi műhely, melyet a Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány ad ki. Főszerkesztője Rácz Géza, aki a Pécsi Tudományegyetem Filozófia Tanszékén hindu filozófiát tanít, számos hinduizmussal kapcsolatos kiadvány szerkesztője, illetve fordítója. A szerkesztőség többi tagja országhatárokon belül és kívül ? Delhi, Szófia, London ? dolgozik. Terjesztése alapvetően előfizetés útján történik, de az országos terjesztői hálózatban számos üzletben, kulturális intézményben megvásárolható, illetve a honlapon megrendelhető.

Szóljon hozzá!