ZETApress

hírportál

Krisztus feltámadott!

Főpásztori körmenetOlyan időket élünk, amikor elsősorban a lényegre kell figyelnünk! ? mondta Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek húsvét vigíliáján tegnap este a budapesti Szent István-bazilikában. Nagyszombaton az egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik.

Az esti vigília szertartásával kezdődik a katolikus egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, és ezzel minden embert megváltott bűneitől és mindenkit meghív az örök életre. ? Egy-egy részlet finomítása nyugalmas, igényes, nagy egyetértésben élő korok feladata. Nekünk, mai magyar és európai keresztényeknek nem adatik meg ez a fajta nyugalom. Világosan látjuk és erősen érezzük, hogy itt most már hit vagy nem hit, kereszténység vagy nem kereszténység az igazi alternatíva ? fogalmazott a katolikus főpásztor nagyszombati szentbeszédében a zsúfolásig megtelt bazilikában.

? A történelem visszahozott minket hitünk kezdőpontjához, ami nem egy filozófiai eszme, nem egy szemlélődő ember természetes tapasztalása vagy spekulációja, hanem magának Jézus Krisztusnak a személye. Jézus feltámadása a történelem középpontja. Bevilágítja életünket, és végérvényes választ ad arra, hogy kik is vagyunk, mi emberek. Szebb és nagyszerűbb választ, mint amit mi ki tudnánk találni. Nem csupán az anyagvilág egy érdekes képességekkel rendelkező terméke az ember, hanem örök értékű, halhatatlan személy, akit a teremtő Isten szeretetére és barátságára méltatott ? tette hozzá Erdő Péter.

A bíboros-érsek szólt arról is, hogy történhet bármilyen vészjósló vagy elkeserítő esemény az egyes emberek, a népek vagy az egész emberiség történetében, van egy biztos pont a kozmoszban és egyben túl a világmindenségen. ? Krisztus feltámadása: ez az a szilárd pont, amire támaszkodva ? Arkhimédész szavával élve ? ki lehet fordítani sarkából a világot! ? mondta. Az ünnepi liturgia keretében Erdő Péter számos felnőttet keresztelt és bérmált meg. A szertartás végén a hívek a bíboros vezetésével körmenetet tartottak a Szent István-bazilika körül.

Szóljon hozzá!