ZETApress

hírportál

Imádkozzunk hőseinkért!

Imakilenced borítóImakilenced az ott maradás hőseiért címmel kiválóan szerkesztett, gazdag tartalmú, értékes illusztrációkat, elmélkedésre alkalmas olvasmányokat kínáló imafüzetet jelentetett meg húsvétra a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány ? tudatta Szerdahelyi Csongor, Ferences Sajtóközpont.

A kiadvány imakilenced végzéséhez ad segítséget az 1944 és 1954 között vértanúhalált halt hét ferences boldoggá avatásáért. A kilenc alkalomra felosztott imakönyv egy-egy fejezetet szán egy-egy szerzetesnek, illetve az első fejezet magáról a vértanúságról szól, az utolsó pedig a vértanúkért való hálaadást segíti.

Az imafüzet összeállításánál P. Kálmán Peregrin, a kötet szerkesztője figyelemmel volt arra, hogy a kilencedet egyaránt végezhessék egyéni és közösségi imádságként; hogy ahol tudják, énekelhessék a megfelelő részeket, alkalmazhassák a ferences közösség imagyakorlatában megszokott imádságformákat, illetve hogy pap vezetésével ? és annak hiányában is ? összegyűlhessen a hívők közössége ezekre az imaalkalmakra.

? A vértanúság hírében meghalt testvéreink élete a hűséges ott maradásról tanúskodik. Benne maradtak a kilátástalan helyzetben, bár talán el is mehettek volna, de ők nem hagyták el a rájuk bízottakat. Mindez a létezés ajándékára is ráirányítja figyelmünket, a lét, az ott lét, a jelenlét értékére ? mutat rá Dobszay Benedek tartományfőnök rendtársai példájának értelmére. ? Hét rendtársunk személye és a kanonizációjukért végzett ima kilenced alkalmai a hit és az összetartozás kötelékeit szövik. Különösképpen is rábízom az egykori ferences templomok híveire e hét rendtársunk boldoggá avatásának ügyét. Kérjék Isten szolgáinak közbenjáró imáját papi és szerzetesi hivatásokért, értünk, ma élő ferencesekért, azért, hogy e hét rendtárs példája nyomán a helyi hívő közösségek is felismerhessék, hogy egyházközségeikben ma miképpen tudják követni és megélni Szent Ferenc lelkiségét! ? mondta a tartományfőnök. Az Imakilenced a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért című kiadvány a Margit körúti ferences rendház portáján, illetve hamarosan a többi ferences templomban is igényelhető.

Szóljon hozzá!