ZETApress

hírportál

Megemlékezések az 1956-os forradalomról

Glatz Ferencnek, az MTA előző elnökének nyitószavaival vette kezdetét ma délelőtt az 1956 és a magyar agrártársadalom című kiállítás és konferencia a Vajdahunyad Várban. Az akadémikus arról beszélt, hogy az emberi jogok megsértése az, ha gazdasági eszközökkel szülőföldjük elhagyására kényszerítenek valakit. A padláslesöprések is ezt célozták, s ez is elvezetett az ötven évvel ezelőtti forradalomig.

Az első emeleti kiállításra a trópusi esőerdőt bemutató kiállításon át vezetett az út. A zöld színek után a Rákosi-korszakban kialakult agrárproblémák kerültek elénk, amelyek megoldását a magyar társadalom és legerősebben a közvetlenül érintett parasztság, Nagy Imre 1953/54-es kísérlete után, az 1956-os forradalomtól remélte. A főbb témái a tervutasításos gazdálkodás és a begyűjtési rendszer hatása a termelésre, az erőszakos kollektivizálás, az egyéni gazdaságok hátrányos megkülönböztetése a téeszekkel és az állami gazdaságokkal szemben, kulák-kampány, menekülés a földtől, kényszerű mobilitási folyamatok. A kiállítás készítői: Farkas Gyöngyi és Beck Tibor muzeológusok.

A szomszédos teremben, a konferencia helyszínén néhány tabló mutatta be Nagy Imre ételét. A megnyitót követő konferencia szervezője: Estók János tudományos titkár volt. Délelőtt Pölöskei Ferenc akadémikus, Sipos József, a történelemtudomány kandidátusa, Szakács Sándor, a történelemtudomány doktora, Baráth Magdolna PhD, Varga Zsuzsanna, a történelemtudomány kandidátusa Sipos Levente tudományos tanácsadó, Romány Pál, az MTA doktora és Varga Gyula, a közgazdaság-tudomány doktora tartott előadást. Az alábbi témákban hallgathattuk gondolataikat.

Agrárpolitikai elképzelések a 20. század első felében, Agrárkutató az emigrációban, A Rákosi-korszak agrárpolitikája, A Nagy Imre-vita 1948 ? 1949 fordulóján, Paraszti követelések 1956-ban, Fehér Lajos tevékenysége 1956 ? 1958-ban, A Nagy Imre-tanszék és utóélete, valamint Mezőgazdaságunk nemzetgazdasági szerepváltozásai.

Józsefvárosban is megemlékeznek

A Józsefvárosi Galériában koraeste nyílt meg az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi történéseit bemutató fotókiállítás. A korabeli fotókat Eörsi László történész válogatta össze. Láthatunk Köztársaság téri, Corvin közi és Blaha Lujza téri pillanatokat a falakon épp úgy, mint orosz katonai egyenruhát és dobtáras géppisztolyt a bábun. A két harcoló fél közötti különbséget szimbolizálja a másik sarokban álló pesti srác a dióverő puskával.

A kerület szabaddemokrata polgármesterének megnyitóbeszéde után Hárs Gábor MSZP-s parlamenti képviselő és Tóth Imre, az egyik ötven évvel ezelőtti felkelő emlékezett. Mint elmondták, a leverést követő megtorlás éveiben nagyon jó barátokká váltak, s azóta is azok, pedig nem egy oldalon álltak. Így is lehet ezt csinálni, minek a gyűlölködés. A fotókiállítás október közepéig tekinthető meg, majd a bécsi Johannes-stadtba, Józsefváros testvérkerületébe költözik át.

A szomszédos teremben plakátok, röplapok, újságcikkek és személyes dokumentumok láthatók. A Kortárs krónika 1956. című kiállítás anyagát Máté András, az 56-os Szövetség kerületi elnöke gyűjtötte, s a kerületi kulturális központ igazgató-helyettese rendezte. Ezek a művek is féltve őrzött kincsei a történelmi erejű 12 napnak.

Szóljon hozzá!