ZETApress

hírportál

Szexualitásról Újbudán

Egyszerre két olyan könyvet mutattak be délelőtt a TIT újbudai székházában, amelyek témája a férfi-nő kapcsolat, más-más nézőpontból, mégis mindkettő a tudományos világ és a közember érdeklődésére egyaránt számot tarthat.

Feltehetően vitát fog kiváltani Dr. Szilágyi Vilmos: Nemiségtudomány és a mai magyar valóság, valamint Dr. Koncz István: IstenNők kis hibákkal című kötete. Lényegében ez is a szerzők szándéka, hiszen csak ezáltal juthatunk közelebb önmagunkhoz és a másik nemhez ? a boldogságunkhoz.

Nemiségtudomány és a mai magyar valóság

A nemiségtudomány, amelyet legtöbben csak szexológia néven ismernek és az erotikus viselkedések vizsgálatának ? így pedig eleve gyanúsnak és illetlennek ? tartanak, a hagyományos gondolkodásúak számára feleslegesnek, sőt, veszélyesnek tűnhet ? olvasható egyebek között az ismert szexuálpszichológus, Szilágyi Vilmos új könyve ajánlójában. ? Épp ezért hazánkban alig van esély a nyugati világban elismert nemiségtudomány művelésére, egyetlen főiskolán vagy egyetemen sem oktatják. Így a lakosság nemi kultúrája és egészsége elég alacsony színvonalú. Viszont vannak, akik kinevezik magukat szexológusnak, tanítanak és tanácsokat adnak, terápiát folytatnak (jó pénzért).

Ezért látta szükségesnek az első magyarországi, főhivatású szexuálpszichológus, Szilágyi Vilmos, hogy új könyvében bemutassa a nemiségtudományt (kialakulását, fejlődéstörténetét, eredményeit és mai állapotát), legfrissebb vizsgálatai alapján pedig kritikailag értékelje a szexuális kultúra hazai helyzetét, művelésének gátjait és felhívja a figyelmet arra, hogy ott, ahol nincsenek megfelelő számban képzett szexológusok, félművelt terjesztők veszik át a feladataikat, erkölcsileg, szakmailag sok kárt okozva.

Az idős szerző könyvében felvázolja a nemiségtudomány hazai fejlesztésének, benne az állami szexuálpolitika tudományos megalapozásának lehetőségeit is, és újra (és újra) sürgeti a köz- és a felsőoktatásban tantárgyként való bevezetését. Könyve egyfajta kiáltvány annak érdekében, hogy végre megvalósuljon a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség a köz- és a magánéletben egyaránt.

IstenNők kis hibákkal

Éppen a nemek viszonyának mai magyar valósága az a láncszem, ami Szilágyi Vilmos munkáját és a másik szerző, Koncz István: IstenNők kis hibákkal című könyvét összekapcsolja. Koncz István pszichopedagógusként több mint harminc éven át elsősorban a serdülők és a pedagógusok (pedagógusnők) személyiségének és fejlesztésének kérdéseivel foglalkozott. Legújabb kötetének középpontjában olyan nők állnak, akik inkognitóban őszintén vallanak önmagukról.

Társadalmi, szakmai, családi és női szerepeik összeegyeztetésének gondjairól, megélt vagy meg nem élt nőiségükről, legintimebb, szexuális élményeikről, örömeikről és fájdalmaikról, csalódásaikról. És természetesen a férfiakról, valamint a gyerekeikről, akik a két nem harcának a legnagyobb vesztesei. Mindez híven tükrözik azt a kaotikus társadalmi képet, amely a nemek közti viszonyban (is) megmutatkozik a szerepcserék és a nőkre ?kiosztott? új és újabb szerepek miatt. Nők és férfiak egyaránt érzik, tapasztalják, szenvedik meg azt, hogy napjainkban nem úgy működik a két nem között a kapcsolat, ahogy szeretnék.

A szerző a miértre és a hogyan lehetne azt jobbá tenni kérdésre keresi a választ a legfőbb spirituális kaland, a szerelem és a szerelmeskedés, a másik biztos megbabonázása lehetőségeinek és a tiszta ajándék, az orgazmus női sorsokba ágyazott bemutatásával. Mindezt Örkény Istvánnal szólva az asszonykezekben lévő, nemzedékek során felhalmozódott értékek megőrzése érdekében teszi ? egyelőre a nőkről szóló könyvében. Készül azonban a másik nemről, a férfiakról szóló kötet is? ? Ez a könyv egy kiáltás: vigyázat, kezdjük elrontani (az istenNőt? vagy a róla kialakult képet?), s mintha hagyná is magát. Sőt, mintha a női csoda kihunyását néha maguk a Nők is egyre jobban élveznék ? írja a szerző a könyv bevezetőjében.

Szóljon hozzá!