ZETApress

hírportál

Átadták a Hazám-díjakat

A XXI. Század Társaság 12. alkalommal adta át délután a hét Hazám-díjat a Petőfi Irodalmi Múzeum I. emeleti Dísztermében. Köszöntőt mondott Juhász Ferenc és Vámos Tibor, közreműködött: Galkó Balázs, Kállai Ernő és Králik Abigél. Délelőtt egy-egy szál virággal (nem vörössel, sötétpirossal!) együtt tisztelegtek József Attila sírjánál a Kerepesi temetőben.

A Hazám-díj 2012-es hét díjazottja: Augusztinovics Mária közgazdász (férje képviselte), Horn Péter agrármérnök, akadémikus, Markó Béla költő, Máthé Erzsi színművész, Rubik (kocka) Ernő építészmérnök, feltaláló, Szilágyi István író és Tokody Ilona operaénekes. A Hazám-díj hét kuratóriumi tagja: Ágh Attila egyetemi tanár, Hovanyecz László újságíró, Kocsis András Sándor, a XXI. Század Társaság elnöke, Dr. Révész Tamás egyetemi tanár, Romsics Ignác akadémikus, Dr. Vámos Tibor akadémikus, a Kuratórium elnöke és Dr. Varga Gyula professor emeritus.

Az eddigi díjazottak: Bacsó Péter [?], Bálint András, Bari Károly, Benkő Samu [?], Berek Kati, Bodor Pál, Borbándi Gyula, Cselőtei László [?], Czeizel Endre, Csengery Adrienne, Domokos Géza [?], Enyedi György [?], Erdős Tibor, Erdélyi Zsuzsanna, Fejes Endre, Fejtő Ferenc [?], Féner Tamás, Ferge Zsuzsa, Gaál István [?], Garas Dezső [?], Grendel Lajos, Halász Judit, Hankiss Elemér, Horváth Teri [?], Hubay Miklós [?], Huszár Tibor, Jancsó Adrienne [?], Jancsó Miklós, Juhász Ferenc, Kaján Tibor, Kallós Zoltán, Kántor Lajos, Kass János [?], Kállai Ferenc [?], Kányádi Sándor, Kertész Ákos, Keserű Ilona, Kokas Ignác [?], Konok Tamás, Korniss Péter, Kosáry Domokos [?], Kósa Ferenc, Kovács András, Kurtág György, Láng István, Makk Károly, Marx György [?], Melis György [?], Molnár Piroska, Nagy Károly, Novák Ferenc, Ormos Mária, Ördögh Szilveszter [?] ? posztumusz, Pataki Ferenc, Petrovics Emil [?], Pécsi Ildikó, Ranschburg Jenő [?], Rolla János, Romány Pál, Sánta Ferenc [?], Sára Sándor, Sárosi Bálint, Schéner Mihály [?], Seregi László [?], Somlyódy László, Sütő András [?], Szabó István, Szabó Magda [?], Szabó Zoltán, Szakcsi Lakatos Béla, Szécsényi Ferenc, Szinetár Miklós, Tóth István, Törőcsik Mari, T. Sós Vera, Újfalussy József [?], Vajda György, Varga Imre és Zsámbéki Gábor.

A XXI. Század Társaság Hazám-díjának megalapítása

A XXI. Század Társaságot ? a történelmi jelentőségű XX. Század Társaság példáját, értékelveit és hagyományait felelevenítve ? 2001. január 31-én alapította meg 35 tudós és közéleti személyiség. Eltökélt szándéka, hogy független társaságként aktív és innovatív fóruma legyen a gyökeresen új kérdések és kihívások elemző, megoldást ígérő megvitatásának egy igazságosabb társadalom megteremtése elkötelezett híveként.

Mindezek keretében úgy véli, hogy megkerülhetetlen újragondolni a szűkebb és tágabb értelemben vett értelmiség szerepét, hivatását, felelősségét a megváltozott világtörténelmi viszonyok között s egyben a magyar társadalomfejlődés sajátosságait hangsúlyosan figyelembe véve. E szerep és felelősség bonyolultabb, mint az elmúlt századokban volt; lényege azonban vélhetően változatlanul ugyanaz: a szellemi kezdeményezés, a lehetséges jobbító megoldások felvázolása, az igazságosságra törekvés példamutatása, az egyes ember és az egész társadalom eszméltető mozgósítása.

A XXI. Század Társaság mindezek szellemében 2001. október 31-én megalapította József Attila szonett-koszorújának címéről: a Hazám-ról elnevezett díjat, amit az arra érdemes hét személyiségnek adományoz évente héttagú kuratóriuma javaslatára, értékőrző és értékteremtő életművük elismeréseként, a magyar történelem első köztársasága kikiáltásának napján, november 16-án.

A Hazám-díj 12. alkalommal kerül átadásra. József Attila 1937-ben, halála évében írta a Hazám című, hét szonettből álló költeményét. Sem József Attila, sem fölbecsülhetetlen értékű életműve, sem a Hazám nem szorul arra, hogy magyarázzuk: miért is közkincs és mérték számunkra ? s meggyőződésünk szerint nem csupán Magyarországon, de Európában, sőt, ezen az Akár egy halom hasított fa, hever egymáson-világon is.

A Hazám (más nagy versei mellett) esztétikai, szociológiai, történelmi tanúságán és tanulságán túl jelképi erejű és értékű is. A versről elnevezett díj mindazt magába sűríti és remélhetően szétsugározza, amit maga a költemény teljességében jelent. A díjat a Hazám szonett-koszorú szellemiségét teljesítményében, értékében folytató és újrateremtő azon hét személyiségnek adományozza életművéért a XXI. Század Társaság, akiket az adott esztendőben arra érdemesnek ítél.

A díj elnevezése ? a konkrét verstől eltekintve ? önmagában is jelképezi azt a személyes, bensőséges és átélten őszinte viszonyulást múltunkhoz, jelenünkhöz és jövőnkhöz. amit a haza fogalma jelent. A díj átadására a rövid életű, különböző külső és belső okok és körülmények miatt elbukott első magyar köztársaság kikiáltásának napján, november 16-án kerül sor. A díj a feledés elleni emlékezést, valamint példát adó értékeink megbecsülését szolgálja.

Szóljon hozzá!