ZETApress

hírportál

Világi hittanár a Polgári Magyarországért

Várda Ferenc hitoktató vette át csütörtökön Budapesten, a Polgári Magyarországért Alapítvány székházában a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) Fiatalok a Polgári Magyarországért-díját. A PMA a fiatalok tevékenységét kívánja elismerni a 2006-ban alapított, egymillió forintos juttatással járó díjjal. A Polgári Magyarországért-díj feltételeivel összecsengve, de kimondottan a fiatal korosztály értékteremtő tevékenységére teszi a hangsúlyt az Alapítvány ezzel az elismeréssel.

A PMA annak érdekében, hogy a tehetséges, már fiatalon is komoly értékeket teremtő személyt vagy közösséget elismerjen, és ezáltal felhívja a figyelmet e korosztály kiválóságaira, 2006-ban létrehozta a Fiatalok a Polgári Magyarországért-díjat. Minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozza a díjat, aki/amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári?keresztény?nemzeti értékközösséget. A Fiatalok a Polgári Magyarországért-díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a vele járó juttatás összege egymillió forint.

Az alapítvány februárban a médián keresztül hívta fel a magánszemélyek és a civilszervezetek figyelmét a díjra, és kérte, hogy tegyenek javaslatot arra az emberre vagy szervezetre, akit, amelyet méltónak találnak az elismerés elnyerésére. A javaslatokat írásban, február 28-ig várta a PMA. Összesen húsz felterjesztés érkezett 15 személyre, vagy közösségre. A javaslatok közül az alapítvány kuratóriuma választotta ki a díjazottat.

A kuratórium a díjat idén Várda Ferencnek, a Baranya megyei Kémes plébániaigazgatójának ítélte. A díjazott az egymillió forintot, a plakettet és az elismerést tanúsító oklevelet Mádl Dalma asszonytól vehette át. Mint ahogy az a felterjesztésben is olvasható: Tevékeny ember, aki sok mindent megtesz a rábízottakért, (?) jelen van az emberek között. Nem csak aktivitásával, de csendes szeretetével, jókedvével, békességével tesz bizonyságot hitéről. Részt vesz az emberek életében. Közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával ? jelenlétével ? a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre.

Várda Ferenc

A díjazott 1976. január 4-én született Bátaszéken. Bukovinai székely családból származik, elődei a II. Világháború idején költöztek át Tolna megyébe. Felsőfokú tanulmányait a pécsi szemináriumban végezte, de nem szenteltette magát pappá. 2000-től Kémesen plébániaigazgatóként kilenc ormánsági ? hivatalosan a harkányi esperes-plébánoshoz tartozó Kémes, Drávacsepely, Tésenfa, Szaporca, Cún, Drávapiski, Adorjás, Kórós, Rádfalva ? község gondozását látja el.

Mindezek mellett részt vesz a Számá Dâ Noj Alapítvány munkájában is, melyet Lankó József az alsószentmártoni plébános, ?a cigányok pécsi egyházmegyei lelkipásztora?, egykori tanára irányít, akivel még szeminaristaként kötött barátságot. Adorjáson és Kóróson tanodákat hozott létre, melyeket maga vezet. Gilvánfán, az ország legszegényebb, romák lakta településén lelkészi munkát végez, egyebek mellett hittant tanít és igeliturgiát tart. 2003-ban megházasodott, három gyermek édesapja.

Szóljon hozzá!