ZETApress

hírportál

Elektronikus könyvkeresés

A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanulásért. Az Európai Uniós TÁMOP pályázatnak köszönhetően az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus katalógusában mintegy 15%-al több könyv érhető el 2011. tavaszától. Ez 250 ezer katalóguscédula elektronikus feldolgozását jelenti.

Az elkészült katalógus rekordok egyúttal azonnal megjelentek az országos közös katalógusban (MOKKA), amelynek fejlesztése szintén ezen pályázat keretei között valósult meg. A program harmadik elemeként a nemzeti könyvtár Családi Olvasás Éve 2010 néven országos olvasásfejlesztő kampányt is szervezett ? tudtuk meg ma déli sajtótájékoztatójukon.

Az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus katalógusa 1991-től folyamatosan működik, 2004-ben visszamenőleg 1950-ig került rögzítésre a könyvek cédulakatalógusa. A TÁMOP program keretében, az adatbázis-bővítés második szakaszában az 1926. és 1949. között állományba vett és feldolgozott könyvanyag korszerű feltárására került sor, ezáltal az OSZK törzsgyűjteményének feltártsági szintje az elektronikus katalógusban a projekt elejére jellemző kb. 48%-ról kb. 62%-ra emelkedett.

Az adatrögzítés távmunkában folyt: a közbeszerzési eljárásban nyertes cég Nagyváradon dolgozó adatrögzítői terminálszerveren keresztül kapcsolódtak az OSZK katalógus-adatbázisához. A rekordok napi gyakorisággal betöltésre kerültek az országos közös katalógusba (MOKKA), így nagymértékben segíthetik a többi könyvtár állományfeltáró munkáját. Elmondható tehát, hogy így a MOKKA is 250 ezer katalógusrekorddal bővült csak az OSZK TÁMOP pályázatának jóvoltából.

A MOKKA fejlesztése során megújult a katalógusműködtető rendszere, valamint megvalósult az egységesített besorolási adatok központi kezelése. Egyre több könyvtár csatlakozhat a közös katalógushoz, aminek következtében a korábbiaknál jóval nagyobb könyvtári állomány érhető el a MOKKA kölcsönzési rendszeréből. A pályázat megvalósítása során az OSZK szorosan együttműködött az ODR szolgáltatást továbbfejlesztő Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárral.

A közös katalógus építése országos szinten jelentős költségmegtakarítást jelent a könyvtáraknak, és felgyorsítja az állományokat leíró adatok hozzáférhetőségét. A korszerűsített rendszer hatékonyabbá teszi a feldolgozó munkát, lehetővé téve a kész katalógusrekordok átemelését az egyes könyvtárak saját rendszereibe. A Családi Olvasás Éve 2010 programcsomag egy éven keresztül országos szinten fogta össze a könyvtárak olvasásfejlesztő, olvasást népszerűsítő programjait. Kampánycélra központi promóciós anyagok készültek a hazai könyvtárak részére.

A programsorozat három időpontban különböző közönséget célzott meg: 2010. őszén az Informatikai és Könyvtári Szövetség programjához kapcsolódott, amelynek központi témája a közös családi olvasás elősegítése volt, 2011. februárjában játékra hívta az olvasókat Közös költemény kampányával, majd márciusban részt vállalt az Internet Fiesta rendezvénysorozatában. Komoly visszhangot váltott ki a sajtóban a 2010. decemberében bemutatott, olvasási szokásokat vizsgáló kutatás, valamint a hátrányos helyzetű olvasók könyvtárakkal szemben megfogalmazott igényeit számba vevő felmérés is.

Szóljon hozzá!