ZETApress

hírportál

Dobogósok a Rotary-díjátadón

Lator László: Az egyetlen lehetőség című verseskötete, Schein Gábor: Bolondok tornya című verseskötete és Závada Pál: Idegen testünk című regénye kapott esélyt arra, hogy elnyerje a Rotary Irodalmi Díjat az október 9-ei gálán, tudtuk meg a tegnapi sajtótájékoztatón. A zsűri értékelését a három nominált műről alább olvashatjuk.

Lator László: Az egyetlen lehetőség (Európa Kiadó)

Ritka jelenség Lator László lírája az újabb magyar irodalomban, hiszen miként ez a gyűjteményes kötet is tanúsítja, kivételes következetességgel és rendkívül meggyőző módon talált magának új utat világlátásának és létértelmezésének kifejezésére. A versekben robbanásig feszült egységbe olvad a kint és a bent: a látvány és a látomás, és az azokat kísérő, velük egyneművé váló reflexió, a bölcseleti érdekű szuggesztió. [?]

Páratlan összeszedettség, jellemzi egy szószátyár irodalom kellős közepén. Verseiben a szavak élik életüket. Ebben rejlenek lírájának megkülönböztető jegyei. Versei a nyelv rejtélyes felragyogásait rögzítik. Sűrű szövésű képei látványnak tűnhetnek fel, holott valóságuk a testté lényegülő nyelv.

Schein Gábor: Bolondok tornya (Jelenkor Kiadó)

A Bolondok tornya összefoglaló jellegű mű, benne együtt van vers és elbeszélés, művelődéstörténet és történelemszemlélet, múlt és jelen. [?] Verses párbeszéd a kötet, minden fejezete egy-egy folyamatos dialógus a 18. századi festő, Canaletto, és a 20. századi, magyarországi születésű ausztrál ideggyógyász, Robert Nador között. [?]

Schein gábor elbeszélő költeménye kivételesen gazdag műveltségi anyagra épül? Schein könyve újabb variáció a belső utazásra, a korokkal, helyszínekkel, stílusokkal való játékra. [?] És miközben ennek a szellemtörténetnek fontosabb szigeteit mutatja meg, mintegy madártávlatból, valójában korunk fontosabb kérdéseire, a mai szellemi és lelki képlet kialakulására keres válaszokat és magyarázatokat.

Závada Pál: Idegen testünk (Magvető Kiadó)

1940-ben, a bécsi döntés észak-erdélyi végrehajtását követő napokban baráti társaság gyűlik össze egy pesti belvárosi ház legfelső emeleti lakásában. A társaság minden tagjának saját története van, ezek sokszor egymásba fonódnak, és mindegyik történet beletorkollik a magyar századközép rettenetes történelmi panorámájába. Mindezt a regény rendkívül tetszetős elbeszélő technikával hozza az olvasó tudomására; azt az akár idillinek tekinthető pillanatot helyezve a középpontba, amikor mindaz, ami hamarosan be fog következni, még eldöntetlennek vagy visszavonhatónak látszik.

Az Idegen testünk enciklopédikus igénnyel fogja át a XX. századi Magyarország tragikus évtizedét, a ?30-as évek végétől a ?40-es évek végéig ? kitekintéssel előbbre és utóbbra ? s ezt érdekfeszítően, izgalmasan adagolva, hallatlan anyaggazdagsággal és prózapoétikai eszköztár alkalmazásával teszi.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Rotary a Kívánságkosárban | ZETApress

Szóljon hozzá!