ZETApress

hírportál

Tizedszer is Szalézi-díj

Január 24-én, hétfőn került átadásra a tollforgatók szentjéről, Szalézi Szent Ferencről elnevezett kitüntetés. A díjátadás előtt Erdő Péter bíboros vezetésével az újságírók védőszentje ünnepéhez kapcsolódva ünnepi szentmisét mutattak be a médiában dolgozókért hagyományosan az Egyetemi templomban.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) első embere a következőket mondta: ? A tömegtájékoztatási eszközök és a szolidaritás feszültsége azért jelentkezik ma rendkívüli élességgel, mert a hírközlés által közvetített információnak a közjó szolgálatában kell állnia. Nagy kísértés lehet az egyéni-vagy csoportérdekek szolgálatában kifejtett manipuláció, amely akár gazdasági szempontból ellenkezhet a többség javával, akár a gyűlöletkeltés révén mérgezheti meg a közösségek, egész népek, vagy a nemzetközi élet légkörét. Éppen ezért a társadalomnak amint már a II. Vatikáni zsinat hangsúlyozza szüksége van arra, hogy életét a kommunikációs eszközök jó irányban alakítsák. Úgy is mondhatnánk, hogy joga van az igazság, az igazságosság, a szabadság és a szolidaritás alapján álló tömegtájékoztatásra.

Ezt követően került átadásra a Központi Papnevelő Intézet dísztermében az MKPK nevében a genfi püspökről elnevezett sajtóösztöndíj. Az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül a MKPK 2001-től minden évben ösztöndíjjal támogatja a média egy-egy munkatársát a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért a nem egyházi sajtóban.

Az ünnepség elején Mohos Gábor a MKPK titkára köszöntötte a megjelenteket. Elmondta az újságírásnak az igazságot kell közvetíteni példaként említette Szalézi Szent Ferencet és II . János Pál pápát, akit május 1-én avatnak boldoggá, s akik mindketten püspökök voltak ezt követték és kitűnő kommunikációs készséggel rendelkeztek és személyes kapcsolatot ápoltak Krisztussal. A díjátadás előtt két zenemű és egy prózai előadás is elhangzott. A díjat Erdő Péter bíboros-prímás, Esztergom-budapesti érsek adta át. Az ünnepséget követően Erdő Péter interjút adott Szarvas Istvánnak, amit később közlünk.

A püspöki konferencia jelölései alapján a püspökök testülete ebben az évben Vojtkó Ferencnek, a Debrecen Televízió munkatársának adományozza a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat. A díjazott eddigi munkásságával tanúbizonyságot tett a keresztény értékrend követéséről és azt szakmailag igényesen képviseli a hazai tömegtájékoztatásban.

Vojtkó Ferenc

A díjazott 1977-ben születetett Ungváron, apai részről római katolikus, anyai részről református családban. Vojtkó Ferenc számára ez a látszólag kettős identitás egyet jelentett: soha nem a felekezetek közötti különbségeket élte meg, hanem az egységet. Ez az egység munkájában is megmutatkozik. A középiskola elvégzése után a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola kommunikáció szakán folytatta tanulmányait, közben a Magyar Újságíró Szövetség Bálint György Újságíró Iskola televíziós újságíró képzésében vett részt. A főiskola elvégzése után a Debreceni Egyetem felnőttképzés-művelődési menedzser szakán szerzett újabb oklevelet. Ezt követte a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, ahol a teológia minor szakot 2010-ben fejezte be. Jelenleg PhD képzésben vesz részt a Hittudományi Egyetemen.

1998 óta dolgozik a Debrecen Televíziónál, ahol hamarosan a történelmi egyházak és a Debrecen Televízió együttműködésének köszönhetően megszületett az Erőnk forrása című magazinműsor, amelynek eleinte riportere, később szerkesztője és műsorvezetője lett. Alázatos és kitartó munkájának köszönhetően kiváló párbeszéd alakult ki a történelmi felekezetek és a Debrecen Televízió között. A kereszténység életével kapcsolatos témák a televízió közéleti magazinjaiban is teret nyernek. A jelentősebb egyházi ünnepeken közvetítéssel segíti a Debrecen Televízió a kereszténység üzenetének tolmácsolását. Vojtkó Ferenc munkáját a rendszeres személyes kapcsolattartás jellemzi, a keresztény értékeket ? így a katolikus egyház értékeit is ? lehetséges fórumon és közösségben hitelesen képviseli.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Erdő Péter Jézusról | ZETApress

Szóljon hozzá!