ZETApress

hírportál

Fordul a kocka!

Játékos tanórákat tartanak az Iparművészeti Múzeumban egy 2009. október elsejétől 2010. szeptember elsejéig tartó projekt segítségével. Jó alkalom ez a múzeum közoktatási, ismeretátadási feltételeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére ? tudatta Joó Emese múzeumpedagógus.

Az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló projekt célja, hogy a múzeum restaurátori, gyűjteményi és tudományos tevékenységéhez kapcsolódva, kifejezetten a közoktatás igényeinek megfelelő, azokat emelő múzeumi órakínálatot alakítson ki és új közművelődési programokkal az egész életen át tartó tanulást segítse.

Egyfelől a közoktatás hatékonyságát és kulturális expanzióját növeli a program azáltal, hogy a múzeum vonzáskörzetében működő általános- és középiskolák bevonásával és az ő igényeik figyelembevételével történik a struktúra kialakulása. Másfelől viszont az oktatás hatékonyságát, valamint a modernizáció alapját képezik a múzeumpedagógiai fejlesztések, amelyeket hosszútávra tervez a múzeum.

A fejlesztések három fő iránya

Múzeumpedagógiai tanterem és Kerámia műhely kialakítása: Olyan oktató kabinet kialakítása történt meg, amely alkalmazkodik, és egyben jelképezi a XXI. sz. társadalmi és környezeti változásait: újrahasznosítás és digitalizáció. A kerámia műhely létrehozása: az ország legnagyobb kerámia és üveg gyűjteményével rendelkezik a múzeum, ahol az agyagban rejlő modellező és tárgykészítő lehetőségek kihasználása hiánypótló fejlesztés.

Interaktív kiállítótér: A Fordulatos játékok ? Rejtvények Szentiványi Tibor gyűjteményéből című kiállításban a főszerepet a játék kapja. A játék fogalmát nem lehet passzív szemlélődéssel átadni így a program aktivitásra serkenti a látogatókat, mind manuális, mind szellemi téren. Más kiállításoktól eltérően az oktató kabinetben zajló programok mellett a kiállítás részét képezi egy komplex, kreatív tér, ahol foglalkozások, beszélgetések és játékos órák zajlanak, illetve a látogatók kipróbálhatják az arra felkínált társasjátékokat: három Gigamic óriás táblás társasjáték és Nagy dinnye kocka óriás építőjáték.

A projekt során a tematikus és műhelyfoglalkozások, az általános és középiskolai rajz, technika, vizuális kommunikáció, történelem, művészettörténet, matematika és ábrázoló geometria tanórák a múzeumi, gyűjteményi és kiállítási háttérre építve, kreatív alkotóműhelyben és interaktív kiállítási térben játékos formában valósulnak meg. A múzeum kezdeményezése nyitott iskolákra talált, amelyek tantervébe beleillik a múzeum intézményének oktatási helyszínként való elfogadása és közelségük miatt megoldható a közlekedés is.

A speciális iskolai tanmenet esetében a kreatív órák megtartására a legmegfelelőbb programnak bizonyult a múzeumi tanóra, hiszen pont a diákok szerteágazó figyelmének lekötése a cél, ami egy ilyen inger gazdag helyszín esetében megfelelő, hiszen differenciáltabb élményhez jutnak a diákok és további inspirációhoz jutnak. A fent leírtakhoz tanmeneteket készítettek.

Tanmenetek és a leszerződött iskolák

Történelmi játékok: múzeumi óra az általános iskolák 5-6. évf. számára. Tematika: ókori játékok készítése, az egyes ókori stíluselemek vizsgálatával, pl.: egyiptomi, Sumer, római, stb. leszerződött iskolák: Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium, Tüskevár Ált. Isk., Szakiskola, Speciális Szakiskola és Gimnázium.

Kockaforgató: múzeumi matek óra, 8. évf. Tematika: Múzeumi matek, mértani testek, terület és térfogatszámítás, hatványozás, kombinatorika, logika, algoritmus, modell, mandala, rendezettség random, ábárzolóü geometria, mozaik, színtan. Leszerződött iskolák: Janikovszky Éva Ált. Isk. és Gimn., Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola.

Formabontó kocka: múzeumi óra, 9. évf. Tematika: Vizuális kultúra, a látható és szellemi világok között megtehető út kibontása. A múzeum gyűjteménye és a kortárs kiállítások gazdag absztarkciós lehetősége, a funkció és forma jelentésének kibontása. Leszerződött iskolák:Janikovszky Éva Ált. Isk. és Gimn., Forrai Magániskola és Két tannyelvű Középiskola.

Fordul a kocka: múzeumi óra, 10. évf. Tematika: Olyan tudás közvetítése, amely a befogadás, az alkotás és vizuális környezetünk megértésére irányul. Tárgy és látványtervezés a múzeumban szerezhető gazdag érzéki tapasztalás és tudományos ismeretszerzés után. Janikovszky Éva Ált Isk. és Gimn., Forrai Magániskola Két tannyelvű Középiskola.

Genius Loci ? A hely szelleme: tematikus foglalkozás, 12-13. évf. Tematika: Művészettörténet óra a múzeum épületére és a Szecesszióra építve. A társadalmi háttér, a korszellem és stílus vizsgálata, az egyes műfajok mentén. Építészet, belső és külső burkolatok, ornamentika, kerámia és üveg, textil, ötvösművészet. Leszerződött iskola: Képző és Iparművészeti Szakközépiskola.

Játékos időutazás: műhelyfoglalkozás, 10. évf. Tematika: történelmi ismeretek gyakorlati, élményszerű megismertetése, anyagismeret, kézügyesség, kreatív alkotóképesség fejlesztése, egyéni és közösségi kifejező mechanizmusok, közösségi játék a tanulás hatékonysága érdekében. Egyes ókori játék és építmény másolatának elkészítése. Leszerződött iskola: Tüskevár Ált. Isk., Szakiskola, Speciális Szakiskola és Gimnázium.

Ló lépés ? Kockasajt: szünidei tábor, 4-8. évf. Tematika: Geometrikus és organikus formák vizsgálata a környezetalakításban, a perspektíva fogalmának művészettörténeti vonatkozásai és perspektivikus gondolkodás ösztönzése, a múzeum épületének összevetése a kortárs építészettel, idő és tér háló felismerése, komplex művészeti tevékenység és alkotóműhely. Leszerződött iskola: Janikovszky Éva Ált. Isk. és Gimnázium.

A Családi gömb: családi napok, a nagyközönség számára. A legutóbbi tegnap volt, a fotók is itt készültek. A következő háromra április 4-én, 18-án és május 2-án vasárnap kerül sor 10-től 16 óráig a TÁMOP 3.2.8/08/B/KMR 2009-0003. projekt segítségével.

Szóljon hozzá!