ZETApress

hírportál

Széchenyik a múzeumban

Ma került megrendezésre Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében a Történelmi Magyar Családok Emléknapja, immár 3. alkalommal. Tavaly-tavalyelőtt az 1-2 emléknapra június 1. szombatján került sor, melyet idén a vírushelyzet miatt toltak el augusztus utolsó szombatjára.

A Gróf Széchenyi Elemér Sárvár-Felső-vidék Alapítványt – hivatalos rövidített nevén a Gróf Széchenyi Család Alapítványt – 2013-ban hozták létre a Széchenyi-család Pál- és István-ági Magyarországon élő családtagjai közül néhányan. Tevékenységük az örökségük folytatásának és ápolásának köréből tevődik össze, két éve közhasznú szervezetként működnek.

Az esemény megálmodója és fő-szervezője Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki Széchenyi Pálnak, a múzeumot alapító gróf Széchényi Ferenc középső fiának ükunokája. A történelmi családok részéről Bethlen Farkas, Károlyi György, dr. Nyáry György és dr. Szabó Antal mondtak beszédet. Dr. Nagy István agrárminiszter képviseletében Weidel Walter, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Pest megyei vezetője mondott beszédet. Az esemény védnöke Gudenus János József genealógus.

Nemzetünk és hazánk kulturális örökségének megőrzésében és megismertetésében a Gróf Széchenyi Család Alapítvány évek óta programok és rendezvények sorával igyekszik részt vállalni. Tevékenységeink által szeretnénk hidat építeni a múlt és a jelen, valamint társadalmunk tagjai, a gazdaság, a kultúra, az oktatás és a sport területén munkálkodó intézmények, szervezetek között – mondta el Széchenyi Tímea.

Az általuk napjainkban képviselt eszmei és valós értékteremtés nem jöhetett volna létre az évszázadokkal előttük élő, nemzetükért nemes és kiemelkedő áldozatot vállaló személyek, családok nélkül. Ezért Alapítványunk – hazánk történelmének példamutató formálásában szerepet vállaló családok ma élő leszármazottaival összefogva – kezdeményezte az Emléknapot. Soha nagyobb szüksége nem volt arra az élő történelemre a magyarságnak, amelyet a történelmi magyar családok tagjai jelentenek ma is Magyarországnak. Erős nemzet vagyunk, de szükségünk van a közösség megtartó erejére. Kéz a kézben álljunk ki értékeink mellett, együtt szövetségben küzdjünk magyarságunk megtartásáért – hangsúlyozta a kuratórium elnök-asszonya.

Az eseményen minden évben több történelmi magyar család képviselteti magát, újabb és újabb családok gazdagítják a programot gondolataikkal. Bár a 2020-as évre ránehezedő SARS-CoV-2 koronavírus az Emléknaptól is sokakat távol tartott, így is megtelt a Nemzeti Múzeum Díszterme. Az idősebb korosztálytól pedig telefonon és levélben sorban érkeztek a kedves, bátorító üzenetek.

A világnak, Európának, hazánknak a legnagyobb szüksége ma arra van, hogy a közösségeinkben újra erősödjön az összetartozás. Ennek része az emléknap is. Ez a mi örökségünk, a múltunk, amelyet senki sem vehet el tőlünk. A megtiszteltetés mellett kötelességet is kaptunk örökségül. Törekedjünk a szövetségeket erősíteni, amelyek segíthetnek tágabb és közeli környezetünket egyaránt. Az elmúlt év folyamán felmerült az igénye annak, hogy a történelmi családok összefogásának első lépéseként alapítványaink és civil szervezeteink közösen alapítsanak egy szövetséget, amelynek létrehozása érdekében tervezünk továbblépni.

Az Emléknap egyik célja, hogy változtassunk azon a hamis-torz képen, amelyet a negyvennégy évi szovjet megszállás és a kommunista diktatúra alakított ki a kizsákmányoló népnyúzó urakról, a nép ellenségeiről, a velejéig romlott arisztokráciáról, az úri világ panoptikumba illő figuráiról, akiket meg kellett semmisíteni, még az írmagját is kiirtani és a múltat végképp eltörölni – mondta el Gudenus János József védnök.

A családok és kormányzat közötti párbeszéd elindulásának jegyében az Agrárminisztérium részéről dr. Bartha Péter fő-osztályvezető vett részt. Dr. Nagy István agrárminiszter képviseletében Weidel Walter, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Pest megyei vezetője mondott beszédet.

Az életem során több olyan személlyel voltam kapcsolatban, akik maguk is a történelmi családok tagjai voltak. Mindegyikük valamilyen formában példaképemmé váltak. Azt láttam, hogy kitartóan, keményen dolgoztak, és méltón képviselték családjaikat. A nemesi családok együtt éltek a vidékkel, folyamatosan fejlesztettek, és törődtek területeikkel. Olyan múltból gyökerezett tudással rendelkeznek, amelyet a mai fejlesztésekben is használni lehetne. Kérjük, legyenek jelen a mindennapokban, az életünkben, mert ezzel tudnak a legtöbbet tenni a jövő alakulása érdekében – mondta Weidel Walter, aki nyitott a megkeresésekre, és jónak tartaná közös párbeszéd elindítását, munkacsoport létrehozását, amelyben a történelmi családok képviselői aktívan vennének részt.

A történelmi családokat extra üldöztetések érték, azonban függetlenül attól, amit elveszítettek, annak ellenére, amilyen üldöztetést kellett elszenvedniük, most is meg tudják mutatni, hogy nem csak saját magukért, családjaikért, hanem az egész nemzetért készek tenni. A mai napig kiválóságokat adnak nemzetünknek ezek a családok – mondta el Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.

A történelmi családok részéről felkért előadók: Bethlen Farkas, Károlyi György, dr. Nyáry György és dr. Szabó Antal, a Forgáts család képviselője. Dr. Huszár Pál egyháztörténész és Pajor András, a Keresztény Kulturális Akadémia elnökének gondolatai egészítették ki a programot. Az eseményt keretbe foglalták Dévai Nagy Kamilla művésznő zenei betétei. Az emléknapot ökumenikus emlék-istentisztelet zárta, melynek házigazdái: Pajor András katolikus atya, Somogyi Péter református és Cselovszky Ferenc evangélikus lelkészek voltak.

Szóljon hozzá!