ZETApress

hírportál

Helybenjárás nyelvtörvényben

Az MTA a Roosevelt téren Egyelőre nem lesz szlovák-magyar közös nyelvtudományi tanácskozás a nyelvtörvényről. A Szlovák Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete visszautasította az MTA Nyelvtudományi Intézetének javaslatát, hogy rendezzenek közös konferenciát a szlovák nyelvtörvényt támogató, illetve kritizáló álláspontokról.

Az MTA Nyelvtudományi Intézete azután kezdeményezett kétoldalú párbeszédet a nyelvészek között, hogy az európai nyelvhasználati szabályozásokról szóló, szeptember 19-én Hollandiában rendezett nemzetközi konferencián egyetlen szlovák résztvevő sem jelent meg ? az ismételt meghívások ellenére sem. A szlovák nyelvészek október 14-i értesítése azért is érte váratlanul a magyar társintézetet, mert a korábbi megegyezés szerint nyelvészek, történészek és jogászok tartottak volna előadást egy kétfordulós nyilvános vitán ? először Pozsonyban, majd Budapesten ? a két ország szakmai közönsége előtt.

A szlovák fél elsősorban azt kifogásolta, hogy a magyar oldal ragaszkodott a vita sajtónyilvánosságához. A magyar tudósok azzal érveltek, hogy a sajtó számára nyilvános vitában kiderülhetne: minden tudományos nézetkülönbség ellenére a résztvevők civilizált hangnemben, szakmai alapon vitáznak, tekintet nélkül a politikusoktól érkező üzenetekre. Erre jó alapot szolgáltatott a résztvevő tudósok korábbi személyes kapcsolata, valamint egymás iránti megbecsülése.

A tudomány képviselői megmutathatták volna azt is, hogy felül tudnak emelkedni a napi politika érdekein. A Szlovák Tudományos Akadémia az október 27-re tervezett vita helyett sok résztvevős megbeszélést javasolt az akadémiák között a sajtó kizárásával és csupán egy közös közlemény kiadásával 2010-ben ? tudatta Dr. Kenesei István, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója.

Szóljon hozzá!