ZETApress

hírportál

Svédekről a Sajtóházban

StockholmSvédország nyári hétköznapjai a napilapok, folyóiratok tükrében címmel Móritz László stockholmi újságíró tartott előadást ma délután a MÚOSZ Életmód szakosztály vendégeként a Vörösmarty utcai Sajtóház Táncsics-Rát-termében. Szerzője 1986-ban vándorolt ki Romániából, ám 1990-től gyakran látogat Magyarországra.

A természet szeretete központi helyet foglal el a svéd emberek gondolatvilágában. Mozgás a szabad levegőn mindenkinek fontos, ezért számos tematikai gyalogtúrát szerveznek non stop jelleggel, valamint tradicionális gyalog- és kerékpártúrákon vesznek részt a család valamennyi tagjával. Nem a teljesítmény, se az eredmény, hanem a részvétel a fontos ? kezdte előadását messziről jött kollégánk, aki a három nyári hónapot töltötte Stockholmban.

A modern toaletteknek nincs romantikája, ezért érdekes a dalarnai vécé-, azaz toalett-túra, hiszen több helyen fellelhetők azok a titkos házikónak nevezett rottyantók, ahol párosával kuporogtak lehetőleg egyneműek, ott zavartalanul elbeszélgethettek, jobb helyeken három ülőke volt, hogy a kísérőnek se kelljen várakoznia. A két legnépszerűbb tömegsport nyáron a kerékpár de napjainkban már télen is tömegesen tapossák a pedált ? mivel hatalmas szabad felülettel rendelkeznek, számtalan helyen építenek biztonságos cykkel vag nevű kerékpár pályákat. A kerékpározók jó része ott sem tartja be a forgalmi szabályokat, abból kiindulva, hogy nekik mindenhol, minden körülményben előnyük, igazuk van.

Az éghajlat nem mindenkinek komfortos, a hosszú téli sötét éjszakák miatt depresszióval küszködnek, ennek tulajdonítható be a sötétség elleni küzdelem, a minden ablakban égő kis lámpák fénye, próbál kis világosságot varázsolni a hosszan tartó sötét nappal-éjszakába, hisz a téli időszak 5-7 hónapot tart a földrajzi helyzettől függően. Észak-Svédországban 2 hónapig tiszta sötét van, igaz nyáron ugyanennyi ideig nem megy le a nap, csak az égbolton körbehajókázik. Ennek tudható be az eléggé elterjedt alkoholizmus is, de mint ez is rendezett formában működik, azaz péntek-szombat az alkoholé vasárnaptól viszont mindenki a hétfőn kezdődő munkájára koncentrál, nyoma sincs az italozásnak.

A svéd gasztronómia

A II. Világháború végéig nem beszélhetünk svéd konyháról, hiszen a burgonya és a keserű hering (syrströming) képezte az alap ennivalót. A heringet a ház sarkánál elhelyezett fa hordóban gyűjtötték, egy sor hering kis só és így tárolták hónapokon keresztül. Elképzelhető micsoda bűze volt. Svédországi tartózkodásom elején az élelmiszer üzletben felfedeztem egy olcsó halkonzervet, azonnal megvásároltam, hazaérve felbontottam, de nem bírtam megenni. Visszavittem az üzletbe, ahol közölték, hogy ez így jó. Otthagytam nekik a pulton, s az árát se kértem vissza. Évente tartanak külön syrströming lakomákat, amit mi bevándorlók, de legalábbis nagy része, széles, ívben elkerülünk…

A háború után, a meggazdagodott S.ország a még életben maradt és leszerelt német férfiakat toborzott, az ipar igényét kielégíteni. A németeket az olasz, majd görög, a hatvanas évektől pedig a Jugoszláviából érkező munkát vállalók érkeztek tömegesen Svédországba, akik magukkal hozván ételkultúrájukat, színesebbé tették a svédországi konyhaművészetet. Amellet, hogy megalapozták a mai modern svéd ipar alapjait. A ’80-as évek közepétől napjainkig tartó ázsiai beözönlés szintén megnyilvánul a mai svéd konyhaművészetben, különösen a kínai, tájföldi, indiai, indonéziai, éttermek érnek el nagy sikereket. A magyar konyha is letette névjegyét, hiszen a gulyás (gulas) a paprikás no meg a lángos sikerei elvitathatatlanok, igaz itt a lángost csak azután kedvelték meg miután kissé svédesítették azaz rákkal terítették meg és tejszínhabot nyomtak a tetejére.

Svédországi sajtószemle

Tallózva a svéd lapok nyári számaiban képet alkothatunk arról ami a svéd olvasót leginkább érdekli. Megjegyzendő, hogy a svéd újság olvasó, vagy tévénéző túlnyomó része tökéletesen elhiszi amit ott írnak vagy mondanak, ezért is sokkal könnyebben lehet véleményüket felülvezérelni. Igaz a svéd nem tart politikai vitát egymás között, ismeretlen a barátok, családtagok közötti politikai, nézeteltérésekből fakadó csatározások, haragok, gyűlölködések.

Ez jellemző a munkahelyekre is, hiszen a 30 éves svédországi ottlétem alatt soha nem történt meg, hogy a munkahelyemen, a munkás, a mester, a mérnök megkérdőjelezte volna a fentebbről jött utasításokat. Ők annak a végrehajtására törekednek, tudván, hogy a döntéseket, hosszas tervezések (planering) elemzések után hozzák meg a kompetens személyek. Ez pedig gazdasági erősségük egyik alappillére. A politika helyett a munkára és annak tökéletes elvégzésére törekednek. Ha valaki elégedetlen a politikai helyzettel, a következő szavazásánál más pártra szavaz, természetesen nem beszélhetünk politikai passzivitásról, de vita, csak az újságokban olvasható.

A legtöbb lap tömegesen tájékoztat arról, hogy ki kivel ? értem itt a hétköznapi értéket nélkülöző hírességeket ? hol mikor, meddig, de a tegnap még a másikkal bulvár lecsó? A belpolitikában kiemelt helyet foglal el a Svéd Demokraták előretörése, ami figyelmeztetőleg hat, hiszen a közvélemény-kutatás szerint, pontos adatok a szocdem 24, a moderált jobboldali polgári 23, a Svéd Demokrata fasiszta típusú párt 21%-on áll ma, de erősen előretörőben van. A pártok többsége azon a nézeten van, hogy egyes EU állampolgárok akik saját hazájukban megkülönböztetésben részesülnek (cigány származású) hogyan használják ki az EU-n belüli szabad mozgás lehetőségeit Svédországban.

Elvétve találunk írást a kivándorlásról is amit a svédek nagyszerű reklámnak tartanak, hiszen ezek a magas képzettségűek csak a svédek hírnevét öregbítik a világon, egy olyan unióban, ahol a munkaerő és árú szabad mozgását biztosítják. 2014 -ben 600 ezer svéd vándorolt ki az országból anyagi érdekből, több mint fele az USA-ba, Norvégiába és Angliába. Egy kis részük a kivándorlóknak Malmőből menekül, ahol a svéd zsidó vallású állampolgárok naponta nyílt zaklatásnak vannak kitéve. Napirendi téma az oktatás siralmas helyzete. Az OECD felmérése szerint a svéd gimnáziumi tanulok, nemzetközi versenyeken való teljesítményük alapján a 22. helyen tanyáznak. Csak 20l4-ben 37 ezer 508 tanár mondott fel, pillanatnyilag több mint ötvenezer tanár hiányzik az oktatásból. Az áldatlan állapotért a politikusokat hibáztatják. Megjegyzendő, a mérnökök átlagfizetése két-két és félszerese a tanárokénak.

A külpolitikai cikkekben betartanak bizonyos újságírói etikai elvárásokat, azaz nyíltan bírálnak kormányokat, minisztereket, miniszterelnököket, sőt az államfőket, így XVI. Károly-Gusztávot, Obamát, Orbán Viktort, Putyint, a tehetetlen EU-t, de soha nemzeteket! Erősen kiverte a biztosítékot a svéd médiában az amerikai republikánus elnökjelölt kijelentése, hogy a mexikóiak többsége kriminális, mert ezt egy olyan ország politikusa állítja, ahol a kriminalitás nagyon magas szinten van jelen a mindennapi életben ? fejezte be előadását. Utána újraválasztottuk a szakosztály eddigi vezetőit és stockholmi kollégánkat is elnökségi taggá választottuk melléjük.

Szóljon hozzá!