ZETApress

hírportál

Kulturális miniszterek Gödöllőn

Hazánk soros EU-elnöksége kapcsán az uniós kulturális miniszterek találkoztak ma Gödöllőn. Témája az Európai Tanács által a 2010. június 17-i ülésén útjára indított Európa 2020 Stratégia az Európai Unió új stratégiája volt a munkahelyek, illetve az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés területén.

Az Európai Tanács következtetései megállapítják, hogy a Stratégia koherens kerettel szolgál az Unió számára összes eszközei és politikái mobilizálásához, illetve a tagállamok számára a fokozottabb, koordinált intézkedésekhez.

Azonban, bár az Európa 2020 Stratégia nem említi külön a kultúrát, nyilvánvaló, hogy a kultúra és kapcsolódó ágazatai jelentős mértékben tudnak hozzájárulni az intelligens, fenntartható és befogadó növekedéshez. Meggyőződésünk, hogy a kulturális szektor segítséget fog nyújtani Európa számára, hogy kilábaljon a jelenlegi válságból. Ennek érdekében alapvető, hogy kihasználjuk a kultúra szektorokon átívelő, kreatív és befogadó jellegét.

A spanyol és a belga elnökség idején az informális ülések során az EU kulturális miniszterei felszólítottak a kultúra kreatív potenciáljának elismerésére és kihasználására az Európa 2020 Stratégia keretein belül, illetve a Stratégia célkitűzéseinek elérésére az innovációhoz, versenyképességhez, digitális menetrendhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kiemelt kezdeményezésein keresztül.

A fenti két elnökség időszaka alatt kerültek elfogadásra a kultúrának a helyi és regionális fejlődéshez való hozzájárulásáról, illetve a kultúra szerepéről a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben szóló tanácsi következtetések. Ezek a dokumentumok ? amelyek rávilágítanak arra, hogy a kultúra jelentős mértékben képes hozzájárulni a társadalmi és gazdasági fejlődéshez ? fontos előrelépést képviselnek.

Ezen túlmenően a kultúra meghatározó szerepet tölt be a Stratégia égisze alatt útjára indított kiemelt kezdeményezésekben. Az egyik legrelevánsabb kiemelt kezdeményezés az Európai Digitális Menetrend, amely felszólít az egységes digitális piac létrehozására, amelyben a kulturális és kreatív on-line tartalom szabadon terjedhet.

A Menetrend szerint meg kell erősíteni az Europeana-t, az EU nyilvános digitális könyvtárát, hogy referenciapontként szolgáljon a digitalizált kulturális örökség számára. Az Innovatív Unió és az Integrált Iparpolitika kiemelt kezdeményezések jelentőségét szintén hangsúlyozni kell, mivel mindkettő a kulturális és a kreatív ágazatokat világosan a gazdasági és társadalmi innováció fontos vezérlőiként azonosítja.

Végezetül, a Mozgásban az Ijjúság és az Új Munkahelyek, Új Készségek Menetrend kiemelt kezdeményezés lényeges elemeit (pl. hivatkozás a kulturális programra, az interkulturális kompetenciákra, valamint a mobilitás hangsúlyozása, illetve hivatkozás a foglalkoztatáshoz szükséges, esetenként kulturális készségekre) szintén társítani lehet a kultúrával. Azonban még mindig szükség van arra, hogy a kultúra fontosabb szerepet töltsön be az Európa 2020 Stratégia egészében, illetve arra, hogy jobban rávilágítsunk a kultúra elengedhetetlen hozzájárulására az európai projekthez.

A kreatív szektorok a teljes uniós GDP 3,3%-át és a munkahelyek 3%-át adják (a 2010-es Versenyképességi Jelentés adatai szerint), ezzel az EU legdinamikusabb szektorai közé tartoznak. Bár a foglalkoztatás növekedése egyenetlen volt az alszektorokban, a kreatív ágazatok teljes foglalkoztatása átlagosan 3,5%-kal növekedett a 2000-2007-es időszakban a teljes uniós éves 1,0%-hoz képest. A fenti adatok azt bizonyítják, hogy a kultúra ? közvetlenül és közvetve is ? hozzájárul az európai integrációhoz a gazdasági potenciál, a foglalkoztatás, a társadalmi fejlődés és kohézió, az innováció és a tudásalapú társadalom területén.

A fentiek alapján a Magyar Elnökség továbbra is hangsúlyozni kívánja a kultúrának az Európai 2020 Stratégia célkitűzéseinek elérésében betöltött szerepét, és ezért tanácsi következtetéstervezeteket javasol a kultúra hozzájárulásáról az Európa 2020 Stratégia végrehajtásához.

A tanácsi következtetésekben az Elnökség olyan konkrét területek meghatározását kezdeményezi, ahol intézkedéseket lehet végrehajtani, illetve javaslatokat tesz az intézkedések módszereire, amelyeken keresztül külön intervenciókra van szükség tagállami és uniós szinten. A tagállamok és az Európai Bizottság számára javasolandó intézkedéseket az Európai 2020 Stratégia integrált irányelveivel összhangban és a Bizottság által útjára indított kiemelt kezdeményezéseknek, illetve az Európai Unió olyan kapcsolódó alapvető politikáinak figyelembe vételével kell kidolgozni, mint a kohéziós politika. A február 28-án és március 1-jén szervezett konferencia eredményei jelentős mértékben fognak hozzájárulni a fenti cél eléréséhez.

Felhívjuk továbbá a kulturális minisztereket arra, hogy a következő kérdések alapján folytassanak eszmecserét arról, hogy a tagállamok milyen sajátos kapcsolódásokat találtak az Európai 2020 Stratégia és a kultúra között, és a vonatkozó nemzeti reformprogramok fejlesztése hogyan tükrözi ezeket a kapcsolódásokat?

A tagállamok milyen uniós szintű intézkedéseket látnak szükségesnek annak biztosítására, hogy kultúra szerepe sajátosabb, szerteágazóbb és hatékonyabb legyen az Európa 2020 Stratégia végrehajtásában? Hogyan tudnak az ilyen intézkedések hozzájárulni Európa kulturális sokszínűségének fenntartásához?

A tagállamok a kulturális szektor mely területein látják szükségesnek a további fejlesztést és befektetést annak érdekében, hogy jelentősebb szerepet kapjon a kultúra hozzájárulása az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseihez? Remélik, hogy a fenti kérdések termékeny vitát eredményeznek a miniszterek között, mivel szeretnénk az Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport Tanács által 2011. május 19-én elfogadandó tanácsi következtetéseket a megbeszélések eredményeivel gazdagítani.

Kávéztunk a Királyi Kastélyban

Miközben a kultuszminiszterek tanácskoztak, a Külügyminisztérium meghívására egy sajtótájékoztatóval egybekötött kávézáson vettünk részt délelőtt háromnegyed 10-től a Gödöllői Királyi Kastélyban. A Díszteremben a Herendi Porcelánmanufaktúra egy hatszemélyes kávéskészletet és egy kirakati táblát adott át bemutatásra a Kastélymúzeumnak.

A Herendi Porcelánmanufaktúra az EU-elnökség egyik fő támogatója. Az idelátogató miniszterek egyik kiemelt ajándéka is külön a soros magyar EU-elnökségre tervezett herendi teáscsésze. A VIP vendégek ajándékát mostantól a látogatók is bármikor megcsodálhatják.

Az eseményen részt vett Dr. Simon Attila, a Herendi vezérigazgatója, Robák Ferenc EU-elnökségi operatív ügyekért felelős kormánybiztos, Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, Gönczi Tibor, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója és Bakos Piroska elnökségi szóvivő.

Szóljon hozzá!