ZETApress

hírportál

Uniós fejlesztések

Az EU támogatásával lendületes fejlődés útjára álltak a délkelet-európai ipari parkok. Több mint 530 millió forintos Európai uniós támogatás jut az innovációs központok fejlesztésére ? tudtuk meg Balogh Zsuzsától.

Győrött, a Nyugat-pannon Regionális Fejlesztési Zrt. által szervezett konferencián bemutatták annak a FIDIBE néven ismert projektnek az eredményeit, mely az innovációs, technológiai és ipari parkok fejlesztését hivatott szolgálni Délkelet-Európában. A projekt a South East Europe Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.

A Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. még 2009-ben, a Közép-pannon Regionális Fejlesztési Zrt. által vezetett konzorcium tagjaként, egy jelentős összegű EU támogatást kapott, a régió ipari parkjainak fejlesztésére. Az 530 millió forintösszegű támogatásból a szervezet a délkelet-európai térség versenyképességének javítását tervezte megvalósítani. Ebből kizárólag a szombathelyi központú Nyugat-pannon Zrt. mintegy 61 millió forintot használhat fel a régió fejlesztésére 2011 augusztusáig.

A FIDIBE elnevezésű innovációs projekt, 3 év alatt történő megvalósításában 7 ország (Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Olaszország, Románia, Görögország és Horvátország) 9 szervezete vesz részt. A mai napon a projekt eddigi eredményeit és sikereit, jövőben céljait és a további lehetőségeket ismertették a projekt szakemberei a Győri Kereskedelmi és Iparkamarában megrendezett konferencián.

A nemzeti, regionális, vagy szervezeti határokon átívelő együttműködés és tapasztalatcsere hatékony módja az új ötletek, az innovatív megközelítésmódok és az új ismeretek elérésének. A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy egy adott szempontból, egy területi egységként értelmezhető, több országból álló területek közösen keressenek megoldásokat a térséget érintő problémákra ? ezzel a mondattal nyitotta meg köszöntőjét a Nyugat-pannon Regionális Fejlesztési Zrt. vezérigazgatója Illés Károly. A vezérigazgató elmondta, hogy a 2009-ben útjára indított FIDIBE projekt a térség vállalkozásainak fejlesztését, támogatását szolgálja. Az elmúlt másfél évben elért sikerek mellett is további céljuk, hogy megteremtsék azokat a keretfeltételeket, amelyek támogatják az innovatív vállalkozásokat, ezzel elősegítve a térség gazdasági fejlődését.

A projektnek köszönhetően, az elmúlt időszakban, számos nemzeti és regionális kezdeményezés jött létre a délkelet-európai térségben, melyek biztosították a tudáscserét az ipari parkok között és a legjobb gyakorlatok bemutatását. Emellett több tanulmány is készült, mely felmérte a térség gyengeségeit és erősségeit.

A projekt megvalósítása során készült tanulmányok feltárták, hogy a régió fő erősségei közé tartozik a térség földrajzi helyzete, a humán erőforrások minősége (az iskolázottság és képzettségi mutatók szerint), a magas gazdasági aktivitási rátája, és ezzel együtt, alacsony a munkanélküliség szintje. A tanulmányokból kiderült, hogy a Központi régió után a Nyugat-dunántúli régióban a legmagasabb az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) mutatója. Ma már elmondható, hogy a régió összetett és több lábon álló gazdasági szerkezettel rendelkezik.

A Nyugat-Dunántúl fő gyengeségei többek között pedig a negatív természetes népességnövekedési ráta, és a kutatás fejlesztési kapacitások alacsony szintje. A régió belső közlekedési kapcsolatai viszonylag fejletlenek. A relatív gazdasági fejlettség és alacsony munkanélküliség ellenére alacsony az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete. Az erősségek és gyengeségek tükrében, a legfőbb célkitűzést az innovációs-, technológiai-, és ipari parkok, valamint inkubátorházak és kutató-fejlesztő központok ? egyszóval üzleti parkok fejlesztésében látták.

A projekt befejezése után az összegyűjtött, a gyakorlatban is jól használható tapasztalatok, információk elérhetőek lesznek a délkelet-európai térség és az Európai Unió régiói, vállalkozásai, ipari-, innovációs parkjai számára.

A győri konferencián az indító gondolatokat követően Varga Gábor pályázati menedzser a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségtől a tervezett regionális pályázati forrásokat mutatta be, majd Hegyesi Béla, a VÁTI Nonprofit Kft-től azokat a fejlesztési lehetőségeket ismertette, amelyek idén nyitva lesznek a nemzetközi együttműködésekben részt venni kívánó szervezetek részére.

Haász Zoltán a Közép-pannon Regionális Fejlesztési Zrt. projektmenedzsere a vezető partner képviseletében a FIDIBE projekt céljairól, eredményiről és hasznosítási lehetőségeiről beszélt a magyarországi ipari parkok vonatkozásában, Vadász Gábor az EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft. vezető tanácsadója pedig a technológiai parkok, inkubátorok fejlesztési és működési kézikönyvét mutatta be.

Lakatos László, a Pannon Projekt Regionális Gazdaságfejlesztési Kft. Projektfejlesztési szakértője az ipari parkok helyzetéről számolt be a nyugat-dunántúli régióban. A konferencia záró elemeként pedig a Fenntarthatóság és innováció jegyében a legjobb gyakorlatokat mutatta be Vékony Ferenc a Ferihegyi Ipari Park ügyvezetője igazgatója, Kámán László, a Nagykanizsai Ipari Park vezérigazgatója és Bella Sándor a Mosonmagyaróvári Ipari Park ügyvezető igazgatója.

A FIDIBE projektről

Az Európai Unió Délkelet-európai Transznacionális Programja keretében nyert pályázatot és jelentős összegű támogatást a Közép-pannon Regionális Fejlesztési Zrt. által vezetett konzorcium, amelynek tagja a Nyugat-pannon Regionális Fejlesztési Zrt. A pályázat 821 más pályázattal versengett és egyike lett a 42 nyertesnek ? teljesítményét kiemeli, hogy kevesebb, mint 5% volt a sikerráta.

A Közép-pannon Zrt. által vezetett konzorcium projektje, a FIDIBE innovációs projekt, 3 év alatt történő megvalósításában 7 ország (Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Olaszország, Románia, Görögország és Horvátország) 9 szervezete vesz részt: innovációs és fejlesztési ügynökségek, önkormányzatok, egyetemek, innovációs és technológiai központok.

2009 szeptemberében a projekt mintegy 530 millió forinttámogatást kapott ? amelyet a Budapesten, a VÁTI Nonprofit Kft-ben lévő Délkelet-európai Transznacionális Program Közös Technikai Titkársága nyújt. A projekt célja, a Délkelet-európai térség versenyképességének javítása. Ebből a Nyugat-pannon Zrt-re 228 ezer euró, azaz mintegy 61 millió forint jut.

2010 áprilisára elkészült a régióban működő üzleti parkok-központok legjobb példáinak az elemzése. Ennek során a szervezet két példát vizsgált meg és mutatott be a többi partner számára is: a Győri Ipari Parkot és az INNONET-et. Emellett a régió megismerkedhetett a nemzetközi partnerek több éve sikeresen működő technológiai parkjaival, melyek közül jelentős a Velence melletti, a Ljubljana-i és Thesszaloniki üzleti park. Ezek az intézmények nagy hangsúlyt helyeznek a technológia transzfert támogató szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére, ami a régiónkban ? de országos szinten is ? gyenge pontja a már működő intézményeknek.

Szóljon hozzá!