ZETApress

hírportál

Feljelentettük a szlovákokat

A Magyar Köztársaság Kormánya az Európai Bíróság előtt is folytatja az eljárást Szlovákia ellen. Az Európai Unió intézményei előtt annak megállapítását kéri, hogy a Szlovák Köztársaság megsértette a közösségi jogot, amikor 2009. nyarán megtiltotta Sólyom László köztársasági elnök szlovákiai belépését.

A magyar kormány az Európai Bizottsággal való korábbi egyeztetést és a Bizottság válaszát figyelembe véve döntött arról, hogy az Európai Bíróság előtt is folytatja az eljárást. Az ügy jogszerű és megnyugtató lezárásával elkerülhető, hogy a jövőben az uniós jogra való hivatkozással bármely tagállamban hasonló incidensre kerülhessen sor.

A szlovák hatóságok 2009. augusztus 21-én egy uniós irányelvre hivatkozva tiltották meg Sólyom László köztársasági elnök belépését a Szlovák Köztársaság területére. A köztársasági elnök 2009. augusztus 21-én egy szlovákiai társadalmi szervezet meghívására érkezett volna Révkomáromba, azzal a céllal, hogy beszédet mondjon Szent István szobrának avatási ünnepségén. A Szlovák Köztársaság az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó 2004/38/EK irányelvre hivatkozva, szóbeli jegyzékben tagadta meg a magyar köztársasági elnök belépését Szlovákia területére.

A magyar kormány meggyőződése, hogy az Európai Unió szellemiségével, céljaival és szabályaival ellentétes, hogy egy tagállam vélt politikai okokból egy másik tagország állampolgárának belépését az uniós jogra jogszerűtlenül hivatkozva megtiltja. A Szlovák Köztársaság az incidens óta fenntartotta azt az álláspontját, hogy Sólyom László köztársasági elnök Szlovákia területére való belépésének megtiltása jogszerű volt és megfelelt az uniós irányelvnek.

A magyar kormány ennek szem előtt tartásával kezdeményezte 2009. október 13-án az Európai Bizottságnál, hogy a Bizottság vizsgálja meg az ügyet és az uniós jog megsértése miatt indítson eljárást a Szlovák Köztársaság ellen. A Bizottság a későbbiekben megállapította, hogy Szlovákia tévesen hivatkozott az uniós jogra, de az eljárást nem indította meg.

A Bizottság válaszát és a vele való többszöri egyeztetést figyelembe véve a magyar kormány folytatja az eljárást az uniós intézmények előtt. A magyar kormány ezek után eljárást indít Szlovákia ellen az Európai Bíróság előtt. Az uniós eljárási szabályok szerint ebben az esetben is először az Európai Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet. Balázs Péter külügyminiszter a magyar kormány beadványát megküldte José Manuel Barroso elnöknek címezve. Az Európai Bizottságnak három hónap áll rendelkezésére, hogy a szükséges lépéseket megtegye. Ezt követően Magyarország benyújthatja keresetét az Európai Bíróságnak.

A magyar kormány továbbra is annak megállapítását kéri, hogy a Szlovák Köztársaság Sólyom László köztársasági elnök belépésének megtiltásával megsértette az alapszerződéseket és az irányelvet a közösségi jog visszaélésszerű hivatkozásával, illetve azzal, hogy nem zárja ki hasonló intézkedés megtörténtét a jövőben.

Az eljárás folytatásával Magyarország célja, hogy az ügyet jogszerűen és megnyugtatóan zárja le annak érdekében, hogy az uniós jogra hivatkozással hasonló incidensre a jövőben ne kerülhessen sor egyik tagállamban sem. Magyarország továbbra is nyitott a Szlovákiával való együttműködés széleskörű fejlesztésére ? tudatta a Kormányszóvivői Iroda.

Szóljon hozzá!