ZETApress

hírportál

rescEU és klímavédelem

A klímaváltozás az emberiséget érintő egyik legnagyobb kihívás, amelynek pusztító hatásai ma már mindannyiunk számára nyilvánvalók. Az erdőkben és a városokban tűzvészek pusztítanak, katasztrofális erősségű viharok és súlyos áradások rombolják a lakott területeket, elűzve az embereket az otthonaikból, és minden évben ezrek életét követelve.

AZ EGYRE GYAKORIBB TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁKTÓL SAJNOS EGYETLEN ORSZÁG SEM TELJESEN VÉDETT. Csak 2017-ben az erdőtüzek több, mint 1,2 millió hektárnyi erdőterületet égettek le Európában, és a tűzoltókkal együtt 127 ember halálát okozták. 2019-ben az Északi-sarkvidéket is elérő tüzek az Európai Unió területénél nagyobb méretű hamu- és füstfelhőket hoztak létre. Nyáron annak is a tanúi lehettünk, hogy Szibériától Brazíliáig, a Földközi-tengertől az Északi-sarkvidékig fekete füst borította az égboltot, s mindez életek és egzisztenciák tragikus elvesztésével járt.

AZ EGYRE NÖVEKVŐ FENYEGETÉSSEL CSAK ÚGY TUDUNK MEGKÜZDENI, HA VÁLASZAINKAT A KIHÍVÁS MÉRETÉHEZ ÉS JELLEGÉHEZ IGAZÍTJUK. Hatásos, gyors és jól szervezett választ kell adnunk a hirtelen, nem várt katasztrófákra is. Befektetésekre van szükségünk a hatékonyabb megelőzés és felkészültség érdekében. A legszükségesebb teendőnk pedig az, hogy együttműködjünk. Egyetlen országot sem szabad magára hagyni a természeti katasztrófákkal szembeni küzdelmében. Polgáraink ezt várják el tőlünk – a szolidaritás az Európai Unió legnagyobb felelőssége és ereje.

A szolidaritás és az együttműködés valóban két irányadó alapelvünk. 2001 óta létezik a közös Európai Polgári Védelmi Mechanizmus, ami egy olyan katasztrófakezelési rendszer, amely a veszélyhelyzetek által sújtott országok számára lehetővé teszi, hogy más európai országok segítségét kérjék. A mechanizmus sikerességét mutatja, hogy az eddig már több, mint 300 segítségnyújtási igényre reagált mind az EU-n belül, mind azon kívül.

Ez a mechanizmus most még erősebbé vált a rescEU-nak köszönhetően, kiegészítő tartalék kapacitások biztosításával azokon a területeken, ahol európai szinten (pl. helikopterek, tűzoltó repülőgépek és egyéb erőforrások terén) vannak hiányosságok. Ezek a kapacitások gyorsan mozgósíthatók a nemzeti kapacitások kiegészítésére. Az új rendszer nem csupán biztonsági hálót jelent a szakértők, csapatok és eszközök mozgósításához, de megerősíti azt a kollektív képességünket is, hogy megelőzhessük a katasztrófákat, fel tudjunk készülni és időben reagálni tudjunk rájuk.

MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK EGY ERŐSEBB ÉS NAGYOBB TELJESÍTMÉNYŰ RENDSZERRE? – Az extrém időjárási körülmények próbára tették az európai országok azon képességét, hogy segítsenek egymásnak akkor, amikor egyszerre több ország szembesül ugyanazzal a katasztrófával. Az utóbbi években előfordult, hogy futótüzek által sújtott országok nem kaptak támogatást, mert abban a pillanatban egyik országnak sem volt épp megfelelő kapacitása tűzoltók és tűzoltó repülőgépek felajánlására.

Ez a helyzet nem ismétlődhet meg többé. 2019 augusztusában Görögországnak szükséghelyzettel kellett szembenéznie: 24 órán belül összesen 56 erdőtűz tört ki az országban. Az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus azonnal reagált, és először mozgósította a rescEU tartalékkapacitását. Három repülőgépet küldtek az érintett régióba Olaszországból és Spanyolországból, amelyek segítettek Görögországnak a tűz megfékezésében.

Hálás vagyok minden olyan országnak, amely támogatást nyújt és hozzájárul a rescEU működéséhez. Büszke vagyok az Európai Unió összes tűzoltójára és azokra, akik elsőként reagálva folyamatosan kockáztatják az életüket az emberek megmentése, az ökológiai és gazdasági veszteségek csökkentése érdekében.

AZ EURÓPAI POLGÁRI VÉDELMI MECHANIZMUS EGY FIGYELEMRE MÉLTÓ RENDSZER. Folytatni fogom az együttműködést az uniós tagállamokkal az új rescEU eszköztár teljes potenciáljának kiaknázásához, és biztosítani fogom, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzünk mindenféle veszélyhelyzet kezelésére. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa továbbra is kulcsszerepet játsszon az egyre gyakoribbá váló súlyos katasztrófák elhárításában és a rászorulók segítésében, akár otthon, akár külföldön – írta Janez Lenarčič válságkezelésért felelős európai biztos a rescEU-ról és az Európai Polgári Védelmi Mechanizmusról.

rescEU – Európa katasztrófavédelmi egysége, amelyre számíthat

A regisztrált erdőtüzek tekintetében 2017 az egyik legrosszabb év volt Európában. A lángok 127 emberrel végeztek és több mint 1,2 millió hektár földterületet égettek le az Európai Unióban. Az anyagi károkat több mint tízmilliárd euróra becsülik. Ez az év kihívások elé állította a nemzeti kapacitásokat és az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust egyaránt. Ez a helyzet pedig rámutatott az együttműködés fokozásának szükségességére.

2018-ban több, mint 100 ember halt meg Európában természeti vagy ember által okozott katasztrófákban. Önmagukban az erdőtüzek 22 európai uniós tagállamot érintettek. A mediterrán térségben, de az olyan országokban is, ahol az erdőtüzek száma általában alacsony, például Svédországban, Németországban, Írországban, Finnországban és Lettországban, az utóbbi években az esetek számának emelkedése tapasztalható. Ez a kockázat a jövőben várhatóan növekedni fog az összes európai területen az éghajlatváltozás miatt, ami szélsőséges időjárási körülményeket és hosszú száraz időszakokat okoz. Mindezek figyelembevételével az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus megerősítésére és korszerűsítésére. A Parlament és a Tanács jóváhagyását követően 2019-ben létrejött a rescEU.

rescEU – AZ EDDIG MEGTETT ÚT

A tűzoltó repülőgépek és helikopterek első flottáját májusban hoztuk létre, még a 2019. évi erdőtűz időszakot megelőzően. Ez a tartalék flotta segíti az EU-t abban, hogy gyorsabb és átfogóbb választ legyen képes adni az egyes válságokra. A flotta biztonsági hálóként is működik, abban az esetben, ha a nemzeti kapacitások túlterheltek és az Európai Polgári Védelem Eszköztár nem áll rendelkezésre.

A rescEU kiegészíti a nemzeti polgári védelmi erőfeszítéseket. Ez akkor fontos különösen, amikor több ország egyidejűleg azonos típusú katasztrófával néz szembe, és nem tudnak egymásnak segíteni. Eddig hat ország (Franciaország, Görögország, Horvátország, Olaszország, Spanyolország és Svédország) bocsátotta eszközeit a rescEU-flotta rendelkezésére, beleértve tűzoltó repülőgépeiket és helikoptereiket is.

ERŐSEBB UNIÓS POLGÁRI VÉDELEM

Az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus korszerűsítése megszilárdította és megerősítette az Európai Unió katasztrófakockázat-kezelésének minden elemét. A rescEU létrehozása mellett ez az új jogszabály növeli a nemzeti kapacitásokat és támogatja a résztvevő országok megelőzési és felkészültségi tevékenységeit.

Az EU emellett növelte az Európai Polgári Védelmi Eszköztárban regisztrált kapacitások pénzügyi támogatását is. Ez a 2013-ban létrehozott eszköztár fokozza a katasztrófákra adott európai válasz következetességét, biztosítva, hogy a lehető legtöbb kapacitás legyen bevethető a katasztrófa bekövetkezése előtt. A pénzügyi támogatás felhasználható a kapacitások módosítására és javítására, valamint az ezen helyzetekre való reagálási képesség operatív költségeinek (EU-n belüli) és a szállítási költségeinek (EU-n kívüli) fedezésére, ha azokat az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus alapján állítják fel.

Az újonnan létrehozott Európai Polgári Védelmi Tudáshálózat az ismeretek, az elérhető legjobb gyakorlatok és a következtetések megosztására szolgáló platform a polgári védelem szakértői és a katasztrófavédelemben dolgozók számára. A hálózaton keresztül az EU az európai katasztrófa-kockázatkezelés megerősítését tervezi. A továbbfejlesztett uniós Polgári Védelmi Mechanizmus korszerűsíti és egyszerűsíti az adminisztratív eljárást annak érdekében, hogy csökkenjen a segítségre szoruló emberek eléréséhez szükséges idő.

A rescEU A JÖVŐBEN

A kezdeti átmeneti időszak a rescEU tekintetében 2025-ig tart. További kapacitásokkal és eszközökkel egy olyan állományt fogunk létrehozni, amely képes reagálni a különféle katasztrófákra, ideértve az egészségügyi veszélyhelyzet, valamint a biológiai, radiológiai, vegyi és a nukleáris incidenseket is. A rescEU tovább erősíti az EU katasztrófa-megelőzési, valamint a katasztrófákra való felkészülési és reakcióképességét is. Egy szolidaritáson alapuló Unióban ez biztosítja, hogy egyetlen ország se maradjon egyedül a nehéz helyzetekben.

Szóljon hozzá!