ZETApress

hírportál

Összeülnek Szegeden

Magyar-román integrációs kutatóprogram a fenntartható életminőségért Szegeden. Gazdasági és politikai döntések iránymutatója lehet az ökológiai kutatási program, melyet Magyarország és Románia indít a két ország területét egységesen érintő pénzügyi növekedés és életminőség javítására.

A Szegedi Tudományegyetem és román partnerintézményének uniós kutatóprogramja többek között a hatékony regionális politika előtt is utat nyit az ország mezőgazdasági tengelyét jelentő alföldi régió feltérképezésével.

A közel hetven százalékban hazánk területét érintő uniós pályázati program fókuszpontjában egy olyan ökológiai felmérési terv áll, melynek célja egy közös ? magyar-román ? élőhely-minősítési szisztéma kidolgozása a Dél-alföldön. A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HURO/0801) támogatásával létrejövő eszközrendszert a Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék, valamint az aradi Vasile Goldis Nyugati Egyetem Ökológiai és Természetvédelmi Tanszék közösen dolgozza ki a területi ökoszisztéma-javak és szolgáltatások felmérésének segítségével, derült ki a program elindítását bejelentő tegnapi sajtótájékoztatón.

A kiemelt mezőgazdasági régióban induló kutatást indokolja, hogy az Alföld két fontos területe, a Körösök és a Maros vidéke köti össze a magyar-román határ menti településeket, így meghatározza azok mezőgazdasági és ipari lehetőségeit. Ezen perspektívák megalapozásához figyelembe kell venni a két ország területén folyó eltérő gazdálkodás ökológiai hatásait is, mutatott rá Körmöczi László, a projekt vezetője.

Az évtizedek alatt kialakult változatos élővilág, illetve a térségeket összekötő folyók ökoszférájának tanulmányozása nélkül nem lehet építő jelleggel foglalkozni az adott életközösségek uniós szintre emelésével, így a két egyetem által szakszerűen kifejlesztett tájhasználati rendszer vezérelvei a régió fejlesztési terveibe is beépülnek. Humán és mezőgazdasági értékeket figyelembe véve a régiós gazdasági növekedés szempontjából elengedhetetlen a természeti értékek megőrzése és hasznosítása, továbbá a kulturális örökség és társadalmi identitás értéknövelő kezelése.

A két egyetem szakértelmét és tapasztalatait integráló kutatási projektnek köszönhetően a dél-alföldi régió az ország egyik leginkább feltérképezett ökoszisztémájú vidékévé válhat, ami a helyi, fenntartható gazdálkodás megalapozása felé nyit perspektívákat. Bővebbet honlapjukon olvashatunk.

Szóljon hozzá!