ZETApress

hírportál

Változást sürget a MOK

MOKAz egészségügy helyzetéről szóló nyilatkozatot készített a Magyar Orvosi Kamara (MOK), amelyet eljuttattak az állami, kormányzati, egyházi és érdek-képviseleti vezetőkhöz ? derült ki délutáni sajtótájékoztatójukon.

Elodázhatatlanul sürgető a politikai közgondolkodás gyökeres megváltoztatása az egészségügyről! Magyarországon az egészségügyi ellátás és annak finanszírozása gyakorlatilag a II. Világháború óta maradék elven történik. A szocializmus idején fennálló állami egészségügyet ugyan ? helyes döntés nyomán ? a rendszer-változtatás idején társadalmi egészségbiztosítási szisztéma igyekezett felváltani, azonban annak intézményrendszere teljes egészében kiépülni nem tudott, alig néhány év elteltével egyre több, egészen a totális zsákutcát jelentő, nemzeti csőddel fenyegető üzleti-versengő magánbiztosítós rendszer szándékával fenyegető támadás érte.

Az időközben újra és újra felrémlő államcsőd, az egyre fokozódó nemzetközi eladósodás teremtette helyzetben pedig végképp háttérbe szorult az emberközpontú gondolkodás, nem született meg egy közösen elfogadott alapelveken nyugvó célokat rögzítő társadalmi szerződés. Helyette minduntalan rövidlátó politikai érdekek és a szűkösség szülte gazdasági kényszerek közepette döntöttek nemzetünk egyik stratégiai jelentőségű ellátórendszere anyagi forrásairól, jellemzően elégtelenül. A Magyar Orvosi Kamara mindhiába próbált rámutatni a megfelelő politikai prioritásképzés hiányára, és hiába igyekezett minden érintettet a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal köré ültetni. Végső soron pedig az utóbbi évek jelentősen javuló gazdasági körülményei sem teremtettek kellő alapot az egészségügy egésze helyzetének összefüggő áttekintésére, és gyökeres megváltoztatására.

Köztestületünk eddigi tevékenysége azzal a tanulsággal járt, hogy az ágazat sorsának érdemi rendezése az elmúlt évtized bevett módszereivel nem rendezhető, annak mértéke és jelentősége messze túlmutat bármiféle bér-, illetve költségvetési tárgyaláson, évről évre ismétlődő alkudozáson. Alapvető, sürgető paradigmaváltásra van szükség! E felismerés indította Kamaránkat arra, hogy magasan kvalifikált szakértő bevonásával, széles körű nemzetközi kitekintésre támaszkodva dolgoztassa ki azokat a tudományos evidenciákat, amelyeket kellő súlyú érvként tárhat a hazánk sorsáért mindenkor felelős döntéshozók elé. A munka elkészült. Várhatóan ősszel monográfia formájában tudjuk közkinccsé tenni. Ennek egyik legfontosabb megállapítása, hogy rámutat arra, a hazánk gazdasági helyzetére jellemző körülmények között működő államokban már rég nem mutatható ki semmiféle közvetlen, kényszerű összefüggés a GDP mértéke és az abból az egészségügy finanszírozására fordítottak nagysága között. Utóbbi mértéke kizárólag politikai döntésen alapuló prioritási kérdés. Ennek következtében tehát egy ilyen ország költségvetése nemcsak gazdasági, hanem morális dokumentum is.

Az idő sürget, napirenden van a jövő évi költségvetés tárgyalása, és alig egy esztendő múlva Magyarországon parlamenti választások lesznek. Ezért elkészítettük az említett mű legfontosabb alapvetéseit csokorba gyűjtő Deklarációt, melyet köztestületünk döntéshozó szerve a Területi Szervezetek Tanácsa ellenszavazat nélkül emelt határozati rangra. Elsőként a vezető állami, kormányzati, egyházi, érdek-képviseleti, tudományos személyiségek kapták meg néhány hete, kérve szíves közbenjárásukat valamennyiünk egészségügyéért deklarált gondolataink minél szélesebb körű társadalmi penetrációjának elősegítése érdekében. Most pedig a teljes nyilvánosság elé tárjuk, hogy minél többen megérthessék, milyen alapvetések mentén lehetne biztonságosan és áttekinthetően, mindenki számára elérhető módon egészségügyet működtetni ? olvasható a Magyar Orvosi Kamara nyilatkozatában.

Szóljon hozzá!