ZETApress

hírportál

Új elnökkel egészségünkért

Thomas StraumitsÚj elnök az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete élén: Thomas Straumits, az MSD Hungary Pharma Kft. ügyvezető igazgatója lett az egyesület elnöke ? tudtuk meg a mai sajtóreggelin az Uzsoki Kórházban.

Thomas Straumits-ot választotta új elnökéül az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) Elnöksége, miután Dr. Jakab Zoltán két és fél év után új, nemzetközi (regionális) feladataira való hivatkozással bejelentette lemondását. Thomas Straumits (MScPharm) megválasztásával először kerül egy széleskörű nemzetközi gyógyszeripari tapasztalattal rendelkező külföldi elnök az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének élére.

Thomas Straumits gyógyszerészként végzett a svédországi Uppsala Egyetemen, és rögtön az MSD svédországi leányvállalatához csatlakozott, ahol egyre magasabb pozíciókat töltött be a marketing, a kereskedelem és a külső kapcsolatok területén. Munkájával jelentősen hozzájárult az új svéd Etikai Kódex kidolgozásához és bevezetéséhez, szoros együttműködésben a Svéd Gyógyszergyárak Szövetségével és a Megyei Tanácsok Szövetségével.

2007-ben New Jerseyben, a Merck/MSD amerikai központjában, az új termékfejlesztési osztályon folytatta karrierjét, majd 2010-ben családjával Svájcba költözött, hogy a cég európai központjában regionális marketing vezető szerepet töltsön be. Ezt követően kinevezték az MSD Európai és Kanadai Régiójának kereskedelmi igazgatójává. Az elmúlt 17 évben mértékadó gyógyszeripari szervezetekben, egyesületekben elnökként vagy elnökségi tagként aktívan részt vett az egészségügyi környezet alakításában.

2014 júniusától a magyarországi MSD Hungary Pharma Kft. ügyvezető igazgatója. Ügyvezetői teendői mellett hamar szerepet vállalt az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének munkájában is, ahol 2015 januárjában elnökségi tagnak választották. Az elmúlt évben több magyarországi szakmai konferencián felszólalt a lakosság egészségtudatosságának fejlesztése érdekében, rávilágítva arra az összefüggésre, hogy az emberek általános egészség-ismereti szintje és információ feldolgozási képessége szoros összefüggésben van az egészségügyi rendszer hatékony működésével és egy egészségesebb társadalom kialakulásával.

Egészségtudatossággal, jobb egészségértéssel a magyar lakosság egészségének javításáért

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (Association of Innovative Pharmaceutical Manufacturers − AIPM) támogatja, hogy a már most is működő népegészségügyi célú, vagy betegtájékoztató programokat kiegészítve még több olyan országos és helyi kezdeményezés szülessen, amely elősegíti a lakosság egészségtudatos magatartását, jobb egészségértését, mert e képességek hozzájárulhatnak az egészségügyi ellátórendszer hatékonyabb használatához.

Az AIPM fontosnak tartja az egészségtudatosságot és a jobb egészségértést, hogy a hétköznapi emberek képesek legyenek egészségügyi kérdésekben jobban eligazodni, jobban tájékozódjanak az egészségügy rendszerében, javuljon a kommunikációjuk az egészségügyi szakemberekkel, ezáltal csökkenjen az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége.

Az Európai Unióban az egészségtudatos szemlélet és az emberek egészségértése nagy figyelmet kapott az utóbbi időben, amit az Európai Bizottság és a WHO is a programjai közé sorolt. Számos európai kutatás és program indult az elmúlt néhány évben azzal a céllal, hogy felmérje és fejlessze az emberek egészségismereti szintjét és egészségügyi tájékozódási képességét. Ezen képességek alapvetőek a felelős és egészséges életvezetéshez, az egészségtudatos magatartáshoz.

Az egészségügyi rendszerek hatékonysága jelentősen növelhető azzal, ha az emberek képesek jól tájékozódni bennük, azaz a megfelelő orvosokat keresik fel a megfelelő időben, betegségeikkel időben jelentkeznek, így azok kezelését még akkor el lehet kezdeni, amikor még nincs szükség költségesebb beavatkozásokra, továbbá megértik a krónikus betegségek kezelésének módját, és követik a terápiát. A betegségek egy része a helyes életmód megválasztásával akár meg is előzhető. Ez a fajta egészségtudatos magatartás, egészségértés jelentősen hozzájárulhat az egészségügyi rendszer hatékonyabb működéséhez, és a magyar lakosok jobb egészségszínvonalához.

Ennek jegyében az AIPM támogatásával 2015. május-júniusában elkészült egy átfogó kutatás, amely a Maastrichti Egyetem által szervezett nemzetközi kutatássorozat módszertanát követve országos reprezentatív mintán felmérte, hogy a magyar lakosság képességei mennyire felelnek meg az egészséggel kapcsolatos komplex igényeknek. A Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. kutatásából fény derült többek között arra, hogy a magyar lakosság mennyire tudja, hogy mit kell tenni alapvető egészségügyi vészhelyzetekben; mennyire tudja, hogy honnan szerezze be az őt érintő egészségügyi információt; mennyire képes megítélni az egészségügyi információ hitelességét; képes-e megérteni és követni az orvosi utasításokat; képes-e elolvasni és megérteni egy gyógyszer betegtájékoztatóját.

A kutatás rávilágított a probléma mértékére és a legfontosabb fejlesztendő területekre. Annak ellenére, hogy az elmúlt években számos program célozta a lakosság egészségügyi képességeinek fejlesztését, az eredmények alapján elmondható, hogy további fejlesztésre van szükség. Jelentősen javítható lenne az egészségügyi rendszer hatékonysága, ezen keresztül a magyar emberek egészségi állapota, amennyiben fejlődnének az egészségtudatos magatartáshoz szükséges készségek, a lakosság egészségértése és egészségügyi írás-olvasási készségei.

Az AIPM fontosnak tartja, hogy megossza a magyar kutatás eredményeit, annak részleteit a döntéshozókkal és az egészségügyi szereplőkkel, valamint a civil szervezetekkel. E mellett szeretné felhívni a figyelmet az együttműködés szükségességére az érdekelt felek között. Mindezeken kívül tagvállalatain keresztül folytatja a beteg edukációs programokat, valamint segítséget nyújt a sikeres európai programok magyarországi értékeléséhez és megvalósításához. Ezzel hozzájárul az egészségtudatos szemlélet magyarországi terjesztéséhez, a betegségek hatékonyabb kezeléséhez, az egészségügyi rendszer hatékonyságának növeléséhez, és ezen keresztül egy egészségesebb magyar társadalom kialakulásához.

Szóljon hozzá!