ZETApress

hírportál

Nem büntet a GVH!

LégzésfigyelésKötelezettségvállalással zárultak a légzésfigyelő eszközökkel kapcsolatos eljárások: a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta mind a Baby Paradise Kft, mind a Angelstore Kft. vállalásait ? tudatta dr. Basa Andrea sajtószóvivő.

Mivel ezek teljesítésével a vállalkozások összhangba hozzák a készülékekre vonatkozó kommunikációjukat a fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel, a GVH jogsértést nem állapított meg az ügyben, és bírságot sem szabott ki. Mindkét ügyben azt vizsgálták, hogy a vállalkozások megalapozottan használták-e a légzésfigyelő készülék megnevezést, a légzésfigyelő funkciót; az egyes, életet fenyegető veszélyhelyzettel, életmentéssel kapcsolatos jellemzőket (bölcsőhalál kockázatának csökkentése, életmentés, riasztó funkció alacsony vagy rendszertelen légzésszám esetén, légzést stimuláló hatás); a fejlesztésre és a biztonságosságra vonatkozó piacelsőségi állításokat.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Főosztályának (EEKH) állásfoglalása szerint a légzésfigyelés orvostechnikai funkció, és amennyiben egy készüléket nem orvostechnikai eszközként forgalmaznak, a gyártó nem tulajdoníthat olyan hatást e készüléknek, mintha az ? a légzés figyelésén keresztül ? életmentő beavatkozás megkezdésére lenne alkalmas.

A GVH a légzésfigyelő készülék és funkció használatával kapcsolatban ? piaci, fogyasztói információkra támaszkodva ? azt állapította meg, hogy alapvetően a légzésfigyelő megnevezés rögzült a fogyasztók tudatában, és ezen elnevezés, illetve funkció nem jelent többet számukra, mint alkalmasságot a légzés kimaradásának jelzésére. A fogyasztók e készülékektől nem várnak pl. újraélesztési funkciót vagy egyéb olyan funkciókat, amelyekkel azok nem rendelkeznek. Így a GVH úgy ítélte meg, hogy fogyasztói döntésekre gyakorolt hatás nem állapítható meg egyértelműen a légzésfigyelésre vonatkozó állításokról, figyelemmel a szakmai állásfoglalásokra és a piaci jellemzőkre, így e körben a GVH az eljárást megszüntette.

A légzésfigyelési funkción túli egyes állításokkal összefüggésben GVH a vállalkozások vállalásai alapján kötelezettségként írta elő, hogy a vállalkozások tüntessék fel a termékek csomagolásán és a címkéin, ha a termékek nem orvostechnikai eszközök, és ennek megfelelően módosítsák az egyes hirdetéseket, valamint a honlapjaik tartalmát; ne alkalmazzanak piacelsőségi állításokat, kivéve azon eseteket, ha azokat hitelt érdemlően, tudományos igényességgel tudják alátámasztani; tegyenek közzé honlapjukon oktatási célú információs anyagot, amelyben ? az egyes termékek megnevezése nélkül ? tudományos megalapozottsággal, tárgyilagosan és közérthetően tájékoztatják a fogyasztókat a légzésfigyelők szerepéről, típusairól, működéséről, kockázatairól, az orvostechnikai eszköznek minősülő és az egyéb légzésfigyelők közötti különbségekről (különös tekintettel azok eltérő szabályozására és felügyeletére).

A kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálásakor a GVH elsődleges célja a közérdek hatékony védelmének biztosítása. Kötelezettségvállalással hatékonyabban érhető el a törvény rendelkezéseivel ellentétes magatartás kiiktatása, és a döntés egyúttal iránymutatást ad más piaci szereplők számára. A GVH a döntés meghozatalakor értékeli a kötelezettségvállalás elfogadása mellett és ellen szóló körülményeket, figyelemmel az érintett piac sajátosságaira.

A GVH a kötelezettségvállalási nyilatkozatok tartalmának mérlegelése után úgy ítélte meg, hogy a közérdek védelme hatékonyan biztosítható a vállalások elfogadásával, e mellett a GVH az alábbi körülményeket is értékelte: a vállalkozások önként módosították kommunikációs gyakorlatukat, amely nem sérülékeny fogyasztókat célzott meg, nem tekinthető jelentősnek sem költségét, sem kiterjedtségét illetően; valószínűsíthetően enyhül az észlelt probléma ismétlődésének kockázata; a kötelezettségvállalás túlmutat a konkrét ügyeken; a kötelezettségek megfelelnek az ellenőrizhetőség követelményének. Az ügyek hivatali nyilvántartási számai: Vj/89/2014 és Vj/100/2014.

Szóljon hozzá!