ZETApress

hírportál

Williams Füreden

Williams szindrómaA Magyar Williams Szindróma Társaság családi fejlesztő tábort rendez az önálló élet jegyében Balatonfüreden július 5-e és 12-e között, holnaptól jövő vasárnapig ? tudatta Nagy Ákos, VM.Komm Kommunikációs Tanácsadó Iroda.

A Magyar Williams Szindróma Társaság a családi fejlesztő tábor megszervezésével célul tűzte ki az értelmi sérült gyermekek intenzív fejlesztő foglalkoztatását, és az érintett fiatal felnőttek önálló életre és a munka világára való felkészítését. Az idei tábor célja továbbá nemcsak az értelmi sérült fiatal felnőttek, de szüleik felkészítése is gyermekeik önálló életére.

E céloknak megfelelően ? az ifjúság hatékonyabb megsegítése érdekében, illetve a komplex családsegítés szemléletét követve ? megrendezésre kerül a szülők számára egy három napos intenzív szülői workshop. A különböző szakmai szupervízió alatt zajló tréningek, a szorosan a témához kapcsolódó filmklubok és a külföldi partnerszervezettel Skype útján történő tapasztalatcseréje hatékony támogatást nyújt a szülőknek abban, hogy felkészüljenek gyermekeik fokozatos önállósodására.

A tábori programok között szerepel a mozgásos fejlesztés, vízi torna, úszás, kézműves és drámafoglalkozás, fotózás, zenés fejlesztés, és nagy hangsúlyt kapnak az önállóságot, önkiszolgálást fejlesztő tevékenységek, valamint lehetőség nyílik a közös szórakozásra is. Így a fiatalok vásárolni mennek, gyakorolják a ház körüli, konyhai tevékenységeket, együtt szerveznek közös esti programot maguknak és szüleiknek. A fiatal felnőtteknek és szüleiknek szóló programok a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával létrejött Fészekhagyó Program részét képezik.

A 18 hónapon át megvalósuló Fészekhagyó Program tevékenységével részben az értelmi sérült fiatalok önállósodását kívánja elősegíteni és támogatni, részben pedig rendezvényszervezésre tanítani a résztvevőket elméleti és gyakorlati képzés során, konkrét rendezvények közös megszervezésével, megvalósításával. A projekt célul tűzte ki a szülők bevonását is, egy zárt csoportos szülőtréninggel, melynek célja, hogy a szülők könnyebben el tudják engedni gyermekeiket, támogatni tudják önállósodásukat.

A Magyar Williams Szindróma Társaság

A társaságot 1999 elején érintett szülők alapították, az ÉFOÉSZ és támogató szakemberek segítségével. Célja az országban nagyrészt ellátatlan Williams szindrómás gyermekek, fiatalok és családjaik teljes körű megsegítése, érdekeik képviselete, védelme, és szolgálata, társadalomba történő integrációjának elősegítése. A társaság szeretné, hogy e krónikus betegek a számukra potenciálisan legmagasabb elérhető szinten élhessenek, hogy társadalmilag elfogadottá és önálló életvitelre képessé váljanak és így beilleszkedhessenek a társadalomba.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ayDH50EP-kc[/youtube]

A társaság célja továbbá tagjainak egymást ismerő és segítő közösségekké való szervezése, folyamatos tájékoztatásuk, összejövetelek és tapasztalatcserék szervezése, a kellő információk közreadása. A szükséges komplex orvosi, gyógypedagógiai, mozgásfejlesztési háttér létrehozása, a Williams szindrómával kapcsolatos kutatások támogatása, együttműködve a külföldön vagy Magyarországon, e téren működő szervezetekkel. E célokat szolgálja például a széleskörű segítségnyújtás a halmozottan sérült gyermekek fejlesztésével, a szülők és szakemberek informálásával, a gyógypedagógia, a mozgásfejlesztés, a speciális nyelvoktatás, valamint a zeneterápia és zeneoktatás területén, elősegítve a későbbi önállóbb életvitelt, a gyermekek integrációját és a családok lelki egészségét. A társaság tevékenysége az egész ország, sőt a környező országok magyar lakta területeire is kiterjed. A társaság a RIROSZ és az Európai WS Szövetség alapító tagja.

1 hozzászólás

  1. 140 fő részvételével megkezdődött a Magyar Williams Szindróma Társaság nyári családi fejlesztő tábora. Az idei tábor célja a felkészítés – nemcsak az értelmi sérült fiatal felnőttek, de szüleik felkészítése is – az önálló életére. A tábori programok között így a különféle mozgásos fejlesztések, kézműves és drámafoglalkozások mellett nagy hangsúlyt kapnak az önállóságot, önkiszolgálást fejlesztő tevékenységek. A mai napon egyébként – az időjárási körülményekhez is igazodva – fagylatkészítés lesz a táborlakók számára a feladat.