ZETApress

hírportál

Cseppnyi önbizalom

CSEPPNYI-ÖNBIZALOMTöbb mint húszezer résztvevő a Cseppnyi önbizalom-programban. A vizelettartási probléma ma Magyarországon mintegy félmillió embert érint, akik közül csupán minden ötödik fordul orvoshoz. A nem ellátott inkontinens betegek feltérképezése és tájékoztatása céljából indított Cseppnyi önbizalom-program az idei évben immár 203 háziorvosi praxisban zajlott.

Az országos betegedukációs program fogadóóráin több mint húszezer érdeklődő vett részt. A magas részvételi arány főként a háziorvosoktól érkező meghívásnak volt köszönhető. A vizelettartási zavarok még mindig tabu témának számítanak hazánkban és a világban is. Az érintettek kis része fordul orvoshoz, legtöbben ? mivel szégyellik a problémájukat ? inkább magányosan küzdenek vele, és nem mernek beszélni róla. Sokan arról sem tudnak, hogy létezik megfelelő megoldás a panaszaikra.

A tavalyi évig nem állt rendelkezésre átfogó magyarországi adat a vizelettartási probléma tekintetében. 2011-ben ugyanis az Új Inko Fórum kezdeményezésében, az Országos Alapellátási Intézet (OALI) a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai, illetve az SCA Hygiene Products Kft. szakmai partner-támogatásával 2012-ben útjára indult a Cseppnyi Önbizalom ? Kontinencia Betegedukációs Program.

A kampány során 2013 márciusában, áprilisában és májusában ismét kontinencia fogadóórákon várták az érdeklődőket. Az egész országban összesen 203 háziorvosi praxisban tanácsadási fogadóórákon vehettek részt az érintettek, érdeklődők vagy hozzátartozók, akiknek családtagjaik, ismerőseik vizelettartási zavarokat tapasztalnak és esetlegesen ápolásra is szorulnak. A tanácsadásokra a potenciálisan leginkább érintettek ? a 45-65 év közötti hölgyek ? személyesen a háziorvosuktól kaptak meghívót. A fogadóórákat nagyrészt a helyi háziorvosok mellett tevékenykedő körzeti ápolók (a háziorvos mellett dolgozó szakképzett asszisztens) tartották, akik az általános tájékoztatáson túl arra is lehetőséget biztosítottak, hogy az érdeklődők négyszemközt is feltehessék kérdéseiket, így biztosítva betegeik számára a megfelelő diszkréciót.

A Programban több mint húszezer érintett és érdeklődő vett részt, ami még a tavalyi eredményeket is meghaladó siker. További nagyon fontos siker az is, hogy a háziorvosuktól meghívót kapott hölgyek 39 százaléka személyesen is eljött a rendezvényekre, ami jól mutatja, hogy a potenciálisan érintettek körében mekkora igény mutatkozik a tájékoztatásra, tájékozódásra. Fontos kiemelni, hogy a kiemelkedően magas részvételi arány ? a hasonló edukációs programokhoz képest, ahol maximum átlag 10% ? elsősorban a háziorvosok aktív részvételének, az általuk kiküldött meghívó leveleknek és a kiváló körzeti ápoló ? beteg kapcsolatnak volt köszönhető.

A résztvevők, a tavalyi évhez hasonlóan az idei program során is kitöltöttek egy rövid, az inkontinenciával kapcsolatos anonim kérdőívet. A több mint húszezer kitöltött kérdőív összesített eredménye alapján elmondható, hogy a megjelentek 62%-a érintett a vizelettartási zavar valamely formájában ? 44% enyhe, 16% középsúlyos, 2% súlyos ?, ami hasonló eloszlást mutat, mint az előző évi eredmények.

A tavalyi évhez hasonlóan azt is vizsgálták a szervezők, hogy a megjelentek mennyire tartják magukat tájékozottnak, illetve milyen információforrásokból tájékozódnak legszívesebben. Ennek alapján a megkérdezettek több mint a fele azt nyilatkozta, hogy kevés vagy nagyon kevés információja van a témáról, és mindösszesen 6 százalék állította, hogy mindent tud az inkontinenciáról. Ami az információforrások kedveltségét illeti, továbbra is kimagasló a háziorvos szerepe (56% említi). A megkérdezettek 16 százaléka barátoktól, családtagoktól, ismerősöktől, további 15% pedig a gyógyszerésztől kérne információt, tanácsot. Sajnos továbbra is mintegy 12% azoknak az aránya, akik senkitől sem mernek/tudnak érdeklődni.

A fenti eredmények tükrében elmondható, hogy a vizelettartási zavarról továbbra is nehezen beszélnek az érintettek, de immár biztosan állíthatjuk, hogy a háziorvos mellett tevékenykedő körzeti ápoló lehet az egyik olyan partner, aki az érintettek tájékoztatásában és ellátásában kulcs szerepet vállalhat. Mindazonáltal az elmúlt két év eredményei is mutatják, hogy még sok a tennivaló, továbbra is minél szélesebb körben kell felhívni a figyelmet a vizelettartás problémájára és minél több érintettet tájékoztatni a megfelelő és életminőséget javító kezelési lehetőségekről. Ezen okokból kiindulva a szervezők a kezdeményezés további folytatását tervezik.

Az Új Inko Fórum

Az első olyan civilszervezet, amely az inkontinenciához kapcsolódó problémák szakmai megoldását is segíti. Az Új Inko Fórum azt a célt tűzte maga elé, hogy a betegeknek, az orvosoknak és a szakmai döntéshozóknak is minden szakmai jellegű támogatást megadjon. Tagjai az inkontinencia által érintett orvosi szakterületek elismert szakemberei, akadémikusok, professzorok, főorvosok. Az Új Inko Fórum a betegek, családtagjaik informálása mellett fontosnak tartja a legújabb orvosi megoldások, kezelési módszerek ismertetését a betegellátásban dolgozó kollégák számára is.

Az Országos Alapellátási Intézet

Az alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, iskolaorvosi, védőnői szolgálat és a beteg otthonában nyújtott ápolási szolgáltatás) szervezési-módszertani, tudományos-kutató, gyógyító-megelőző intézménye. A népegészségügyi programmal összhangban célja a lakosság egészségi állapotának javítása, a népességet leginkább veszélyeztető betegségek visszaszorítása, a halálozások számának csökkentése, demográfiai helyzetünk javítása. Segíti az egységes, egyenlő és hatékony megelőző, gondozó és rehabilitációs tevékenységet. Alkalmazza és támogatja az Egészségügyért Felelős Államtitkárság vonatkozó iránymutatásait, együttműködik a megfelelő szakhatóságokkal és a szakfelügyeleti szolgálattal. Regionális központjain keresztül kapcsolatot tart minden alapellátási egységgel. Regionális központjain keresztül kapcsolatot tart minden alapellátási egységgel.

Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete

1967-ben alapították. Ebben az időben alakultak elsősorban a német nyelvterületen, de más nyugat európai országokban is a hasonló körzeti (házi) orvosi egyesületeket. Összefogta az akkori mintegy négy és félezer körzeti orvost. Elsőként vállalta fel tudományos igényű kutatásokat (körzeti orvosi továbbképzéséket) amelyek a krónikus betegségek gondozásával, elsősorban a magas vérnyomás, cukorbetegség és más szív érrendszeri megbetegedések vonatkozásában. Munkálkodásának következményeként 1974 óta létezik háziorvostani szakvizsga, 1979-ben alakult az OALI elődje az Országos Körzeti Orvosi Intézet Pécsett és tudományos munkássága elismeréseként a háziorvoslás jogi szabályozása 1992-ben és az első Tanszék a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A 2004-ben alapított MESZK jelenleg az egyik legnagyobb létszámmal rendelkező és legtöbb szakterületet magába foglaló szakmai kamara. A szakdolgozói hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben képviseli és védi a szakdolgozók jogait, valamint képviseli a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben. Legfontosabb célja, hogy szakmai és etikai támogatást nyújtson a folyamatosan önállóvá váló szakterületek dolgozóinak. Kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a Kamara társadalmi szerepének és súlyának megfelelő mértékben járuljon hozzá az egészségpolitika alakulásához, és ezen keresztül a lakosság egészségügyi ellátásának javításához.

Az SCA

Egy nemzetközi higiéniai termék és papírgyártó vállalat, mely személyi higiéniai termékeket, higiéniai papírtermékeket, csomagolóanyagokat és papír alapanyagú termékeket állít elő. A cég higiéniai portfóliója olyan nemzetközileg ismert márkákat vonultat fel, mint a TENA és a Tork, illetve regionálisan jól ismert neveket is tartalmaz, mint például a Tempo, a Zewa, a Velvet, a Libero, a Libresse és az Edet. A vállalat a személyre szabott ellátás és a fenntartható fejlődés élharcosa és mint ilyen, világszerte minden üzleti területén elismerésnek örvend.

Szóljon hozzá!