ZETApress

hírportál

Megalakult az ETOSZ

Modern technikaEgy új ágazati érdek-képviseleti szervezet mutatkozott be délelőtt az Andrássy úti KogArt Házban. Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (ETOSZ) a magyarországi egészségügyi technológia és orvostechnikai szektor innovatív szereplőinek érdekvédelmi szervezete ? tudtuk meg Csató András elnöktől és Dr. Holchacker Péter igazgatótól a sajtóreggelin.

Az új egyesület munkája során együttműködő partnerként tekint az egészségipari döntéshozókra, a beteg és betegjogi szervezetekre, valamint a betegellátó intézményekre és az ott dolgozó szakemberekre. Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (ETOSZ) néven új ágazati érdek-képviseleti szervezet lépett ma a nyilvánosság elé. Az ETOSZ a magyarországi egészségügyi technológiai és orvostechnikai szektor érdekvédelmi szervezete. Az ETOSZ tagvállalatai innovatív egészségtechnológiai és orvostechnikai megoldásokat gyártó és forgalmazó cégek, akik elkötelezettek a magyar egészségügyi és betegellátás mindenkori magas minősége iránt és termékeikkel, szolgáltatásaikkal a betegek és az orvosok számára kifejezetten biztonságos megoldásokat tesznek elérhetővé.

Az egyesület tehát azokat a meghatározó hazai egészségügyi technológiai szolgáltatókat, orvostechnikai szállítókat tömöríti, akik az egészségügyi beavatkozásokhoz, kezelésekhez szükséges legmodernebb technikát biztosítják. Az egyesület tagsága és pártoló tagjai az innovatív kórháztechnikai eszközök magyarországi forgalmának mintegy 80 százalékát lefedik, de ha az összesített kórháztechnikai forgalmat tekintjük, akkor is a teljes forgalomnak több mint fele a részesedésük.

Az egyesület munkájának kiemelt célja, hogy olyan jogi, szabályozási és finanszírozási környezet alakuljon ki, ami lehetővé teszi a magyar betegellátás részére is a környező országokéhoz hasonló magas színvonalú diagnosztikai és terápiás eljárások elérését. Az ETOSZ munkája során együttműködő partnerként tekint az egészségipari döntéshozókra, a beteg és betegjogi szervezetekre, valamint a betegellátó intézményekre és az ott dolgozó egészségügyi szakemberekre. Az egészségipari döntéshozókkal elsősorban az egészségügyi intézmények adósságai újraképződésének csökkentésében, a magyar egészségügyi ellátás rendelkezésére álló források kibővítésében, illetve az elérhető technológiai újítások sikeres és a gyógyulása szempontjából eredmény-orientált bevezetésében kíván együttműködni. Mindemellett megfelelő munkakapcsolatot kíván teremteni az összes releváns egészségiparban tevékenykedő érdekérvényesítő szervezettel is.

A magyar egészségügy régi adóssága egy jól átgondolt beszerzési rendszer kialakítása. Éppen ezért az ETOSZ tagjai tavaly érdeklődéssel fogadták az eddigi közbeszerzési gyakorlat átalakítására vonatkozó elképzeléseket, az átalakítás azonban csak akkor érheti el valós célját ? a betegek számára nyújtható minőségi ellátást ? ha az nem a beszerzési döntések puszta centralizálását, fiskális szempontok mindenek feletti érvényesítését jelenti. Az ETOSZ alapvető fontosságúnak tartja az érdemi előrelépést e területen, aminek az egyik megfelelő lépése lehet a központi közbeszerzési rendszer felépítése. Éppen ezért a szervezet partnerséget ajánl a megöröklött átláthatatlan viszonyok kibogozásában, aminek azonban megkerülhetetlen előfeltétele a transzparens, szakmai szempontokon nyugvó rendszer kialakítása.

A példának tekinthető egészségügyi rendszerekben (német, skandináv, stb.) ma már egységesen tekintenek a teljes egészségiparra, azaz nem emelik ki egyik vagy másik szereplőt a többi ellenében. Az ETOSZ azon dolgozik, hogy ez a haladó megközelítés Magyarországon is a mindennapok részévé váljon: így nem az állandó konszolidáció, hanem a fenntartható működtetés válik elérhető céllá.

Az ETOSZ megítélése szerint a már teljesített szolgáltatások tekintetében történő utólagos beavatkozás jelentős zavart okozna a beszállítói piacon. Tulajdonképpen az egészségipari lánctartozások tekintetében maga az állam döntené el az első dominót, ami komoly anomáliákhoz vezethet. Felismerve azonban a helyzet tarthatatlanságát, az ETOSZ olyan megoldási javaslatokat kíván a közeljövőben az egészségügyi kormányzat elé terjeszteni, amelyek rövid időn belül középtávra hatóan biztosítják a rendelkezésre álló intézményfinanszírozási eszközök hatékonyabb felhasználását és ezáltal a minőség feláldozása nélkül hathatósan csökkentik a kórházakra nehezedő működtetési terheket.

Szóljon hozzá!