ZETApress

hírportál

Rákellenes Deklaráció 2008

A 2008-as Rákellenes Deklaráció szövegét a Nemzetközi Rákellenes Unió készítette, a 2008-as Rákellenes Csúcstalálkozó elfogadta, és a 2008-as Rákellenes Világkongresszus megerősítette ? tudtuk meg egy tegnapi konferencián. A globális rákellenes közösség akciófelhívása az alábbiakban olvasható.

Mi, a globális rákellenes közösség, felszólítjuk a kormányokat, a nemzetközi kormányszerveket, a nemzetközi adományozó közösségeket, fejlesztési ügynökségeket, szakmai szervezeteket, a magánszektort és az összes civil szervezetet, hogy tegyenek azonnali lépéseket a rákos megbetegedések okozta halálozások növekedésének lelassítására, valamint az irány megfordítására a lentebb felsorolt célkitűzésekhez való elkötelezettséggel, valamint a prioritásokat illetően a források és politikai támogatás biztosításával.

Célkitűzések 2020-ra: Minden országban fenntartható ellátórendszerek kerüljenek kialakítása a hatékony rákellenőrző programok elérésére. Jelentősen javuljon a rákbetegségek világméretű elterjedésének mérhetősége és a rákellenőrző beavatkozások eredményessége. Jelentősen csökkenjen a világmérető dohány- és alkoholfogyasztás, valamint az elhízás problémája. A HPV (humán papilloma vírus) és a HBV (hepatitis B virus) által fertőzött területek számára elérhető legyen az egységes vakcinációs program. Javuljon a rákbetegség társadalmi megítélése és a tévhitek, félreértések eloszoljanak.

Sokkal több korai megbetegedés diagnosztizálására váljék lehetőség a korai felismerés fontosságát hirdető programok, valamint a szűrőprogramok segítségével. A daganatos betegségek figyelmeztető jelei legyenek ismertek a széles nyilvánosság és a szakma számára egyaránt. Javuljon a pontos diagnózishoz való hozzájutás, a megfelelő kezelés lehetősége, a szupportív (támogató), rehabilitációs és palliatív (tüneti) kezelések minősége világszerte. A hatékony fájdalomcsillapítás váljon elérhetővé minden beteg számára. Jelentős javulás szükséges a gyógyító hivatás szakembereinek továbbképzésére szolgáló előadások, tanfolyamok számát illetően. Törekedni kell arra, hogy a speciális szaktudással rendelkező szakmabeliek elvándorlása jelentősen csökkenjen. A túlélési arányok minden országban jelentősen javuljanak.

Elsődleges lépések

Céljaink ambiciózusak. Az elmúlt pár év azonban bizonyítékkal szolgál arra, hogy összehangolt cselekvéssel változást érhetünk el rövid idő alatt is. Ezért hiszünk abban, hogy célkitűzéseink elérhetők, ha bizonyos lépéseknek prioritást biztosítunk. Egészségpolitika: El kell érni, hogy a rák-ügy a fejlesztési tervek részévé váljon. A politika számára érhetővé kell tenni, hogy a daganatos betegségek növekvő problémájával való törődés befektetés az ország gazdasági és társadalmi jólétébe.

A rákellenőrző szervezeteknek együtt kell működni a világméretű adományozói hálózatokkal, fejlesztési ügynökségekkel, a magánszektorral és a civil szervezetekkel a rákellenőrzésbe való befektetés céljából. A döntéshozókat abba az irányba kell mozgósítani, hogy a betegség elleni globális stratégiák a legjobban rászorulók felé irányuljanak. Minden jelentős érdekcsoportot bele kell vonnunk az országos tervezetek kifejlesztésébe, illetve azok megfelelő frissítésébe. Olyan stratégiákat kell bevezetni, amelyek bizonyítottan hatékonyak a betegség felderítésének hiányosságaira. Növelni kell az erőfeszítéseket, hogy pácienseket is bevonjunk a rákellenőrzés tervezésébe mind helyi, mind országos szinten.

Rákprevenció és korai felismerés

Növelnünk kell erőfeszítéseinket a dohányzás csökkentésére a kormányok bátorításával az FCTC (Framework Convention on Tobacco Control ? a WHO Dohányzásellenes Keretegyezménye) teljes bevezetésére és betartatására. Növelni kell a tudatosságot a rák kockázati tényezőivel kapcsolatosan. Szükséges a betegség figyelmeztető jeleinek a közösségi, valamint szakmai oktatása. Nyomást kell gyakorolni a kormányokra a veszélyt csökkentő stratégiák bevezetésének érdekében közösségi szinten. Az egyének számára lehetővé kell tenni jobban informált fogyasztói választásaikat és egészségesebb életmódjukat.

Bátorítani kell a kormányokat olyan szabályrendszerek bevezetésére, amelyek csökkentik a rákkeltő környezeti és foglalkozási ártalmakat. Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a bizonyítottan rákkeltő fertőzéseket megelőző vakcinák és egyéb stratégiák szélesebb körben elérhetők legyenek. Érvelni kell a kigazdálkodható szűrőprogramok bevezetéséért, amelyek hatékonysága az adott populációban bizonyított. Fel kell vállalni olyan próba-projektek megszervezését, amelyeket úgy terveztek, hogy a szűrőprogramok kivitelezhetősége és hatékonysága érzékelhető lehessen olyan populációk esetén is, ahol a technológia még nem volt kipróbálva.

Rákgyógyászat

Azoknak a kezelési útmutatásoknak a használatát és továbbfejlesztését kell előmozdítani, amelyek figyelembe veszik a helyi szükségleteket és adottságokat. Biztosítani kell, hogy kielégítő kezelés, rehabilitációs és palliatív ellátáshoz szükséges eszközök és jól képzett személyzet tudja a rákbetegek fizikai, társadalmi és érzelmi szükségleteit kielégíteni. Az optimális fájdalomcsillapítás érdekében számos korlátozással kell megküzdeni. Együtt kell működni a kormányokkal a fájdalomcsillapítók használatának túlszabályozásának felülvizsgálatában. Ez csak a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés keretei között lehetséges, beleértve az International Narcotics Control Board-ot és a WHO-t annak érdekében, hogy az ENSZ nemzetközi gyógyszerellenőrző konvenciói ne befolyásolják indokolatlanul a fájdalomtól szenvedő paciensek hozzájutását a legitim módon alkalmazott fájdalomcsillapítókhoz.

Együtt kell működni a gyógyszergyártókkal, hogy hozzáférhetőbbé váljanak a megfizethető és bizonyított minőségű rákgyógyszerek. Növelni kell a rákkezelés minden aspektusában járatos egészségügyi szakemberek számát szakmai gyakorlatok és ösztöndíjak lehetőségének biztosításával, hogy szakmai centrumokban szerezhessenek magasabb képzettséget. Fel kell hívni a figyelmet az egészségügyi dolgozók pályaelhagyásainak kihatására a megfelelő szintű ellátás vonatkozásában és együttműködve megvizsgálni a globális és országos munkaerő-hiány következményeként mélyülő egyenlőtlenségeket.

Növelni kell a befektetéseket mind a független alapkutatások, mind az alkalmazott rákkutatás területén és meg kell gyorsítani a kutatási eredmények klinikai és közösségi gyógyászati gyakorlattá válását. Bátorítani kell a különböző országokban működő rákkutató intézményeket az együttműködésre, eredményeik megosztására, egymást kiegészítő kutatási célok megfogalmazására a behatárolt költségvetés optimalizációja, valamint a kettősségek elkerülésének érdekében.

A 2020-as célkitűzések felé

Immáron száz országban létező több mint 300 tagszervezetén keresztül a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) partnerkapcsolatok és nemzetközi együttműködés előmozdítására törekszik annak érdekében, hogy a 2020-as célkitűzések megvalósulását gyorsítsa. Tekintve a betegség elterjedésének és a szolgáltatások hatalmas különbözőségét világunkban, az UICC arra bátorítja tagjait, hogy a (fenti) Nyilatkozatot alapmintának tekintve fogalmazzák meg regionális vagy nemzeti felhívásukat, amely jobban megfelelhet a helyi szükségleteknek és prioritásoknak és megengedi a célok pontosabb számszerűsítését ott, ahol az adatok elérhetőek. Az UICC felelősséget vállal minden második évben egy jelentés elkészítéséért, amelyben a 2020-as célkitűzések irányában elért eredményekről számolunk be. Ezeket a beszámolókat a Rákellenes Világkongresszus kétévenkénti ülésein adjuk át.

Háttér

A Rákellenes Deklaráció 2008 egy eszköz arra, hogy a rákellenes küzdelem résztvevői felhívják az egészségügyi döntéshozók figyelmét az egyre növekvő rák-krízisre, mind nemzeti, regionális és globális szinten. Az alapítványok, a nemzeti és nemzetközi civil szervezetek, a szakmai testületek, a privát szektor, a tudományos és civil társadalmak közötti konszenzus alapján a résztvevők egyet értenek abban, hogy a rákbetegség fő veszély a jövendő nemzedékek számára. A Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) vezető civil szervezet a világon, amely kizárólagosan a rák világszintű korlátozásával foglalkozik.

Szóljon hozzá!