ZETApress

hírportál

Nincs tovább!

Eladják a Veszprémi Kórház Orvos-nővérszállóját ? hallottuk tegnap. Ma tudtam meg, hogy a Szekszárdi Kórház Orvos-nővérszállója már korábban bezárásra került, s mivel albérleti hozzájárulást sem tudnak fizeti dolgozóiknak, sokan inkább beadták felmondásukat, növelve ezzel a létszámhiányt.

Az egészségügy sanyarú állapotára a Magyar Orvosi Kamara (MOK) már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet. ? Törvényes eszközeink szűkössége okán segélykiáltással fordulunk minden jóérzésű, a nemzetért felelősséggel bíró döntéshozóhoz, valamint az egész társadalomhoz. Nem hallgathatunk és nem is hallgatunk! Nem vállaljuk a felelősséget, a betegeinket nap, mint nap érő káros következményekért! ? szólt a MOK OKGY 2007. nyarán kelt határozatában a társadalomhoz.

Elfogadta az orvosi köztestület segélykiáltását és elrendelte nyilvánosságra hozatalát a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Országos Közgyűlése szeptember 24-én, szombaton. Tavaly decemberi üzenetükben kijelentették: ? Elkeseredettnek és eszköztelennek érezve magunkat, nincs erőnk és hitelünk a rohamosan növekvő számban külföldre menekülők visszatartására, az itthon maradók pedig összeroppannak a rájuk háruló mértéktelen teher alatt. Óhatatlanul szaporodó hibáikra a (bulvár)média hiénaként csap le, tovább rombolva az amúgy is megtépázott közbizalmat. Bizalom nélkül pedig nincs gyógyítás! Számunkra is fájdalmas, hogy csak ismételni tudjuk önmagunkat, a gyógyítást jelenleg sújtó körülmények közepette nem tudunk felelősséget vállalni a betegellátás biztonságáért!

Azóta újabb 10 hónap telt el! Statisztikailag bizonyíthatóan folyamatosan növekszik az elkerülhető halálesetek száma, vagyis azoké, akiket a kellő időben és kellő helyen biztonsággal rendelkezésre álló ellátással megmenthettek volna. A már kellő tapasztalattal rendelkező és még kellő munkabírású szakorvosi középgeneráció jelentős részének távozása alapjaiban veszélyezteti a fiatal orvoskar képzését. Az egyetemi orvosképzés minősége is kárát látja ennek, híresen jó minősége romlásnak indul. Rohamosan növekszik az egészségügyi ellátókkal szemben indított kártérítési, felelősségi perek száma.

A megállíthatatlan elvándorlás következtében elégtelenné fogyatkozott egészségügyi személyzet állandó túlterheltsége növeli a beavatkozások kockázatát, egyidejűleg pedig sajnálatos divattá válik a lakosság körében jövedelemszerzési céllal próbálkozni olykor teljesen átlátszó, ám törvényben nem korlátozott mértékű kártérítési igénnyel. Lassan e teher is kezelhetetlen mértéket ölt. A betegek számára elviselhetetlenül hosszú várólisták alakultak ki, döntően pénzhiány miatt.

Köztestületünk támogatja mindazon tagjait, akik saját és betegei jól felfogott érdekét, biztonságát szem előtt tartva önként túlmunkát nem vállalnak! Köztestületünk támogatja mindazon tagjait, akik a magyar egészségügy megvédése érdekében az Élhető Magyar Egészségügyért Mozgalom keretében felmondó nyilatkozatukat letétbe helyezték.

Nem az orvosok, hanem a döntéshozók mindenkori felelőssége nyilvánossá tenni az igazat: olyan ? még Európa szegényebb országaiban is példátlanul ? alacsony anyagi ráfordítással, amelyet az évről évre történő ismétlődő forráskivonás eredményezett, nemhogy nem lehet eleget tenni az ellátandók gyakran indokolatlanul korlátlan elvárásainak, de a biztonságos betegellátáshoz nélkülözhetetlen, korszerű és kellő időben végzett beavatkozásoknak sem. Magyarul és felelősen kijelentve: betegeink szükségtelenül szenvednek és halnak meg, mert képtelenek vagyunk hivatásunk szerint, tudásunk javát nyújtani nekik!

Az egészségügy megmentését célzó ígéretek szertefoszlani látszanak. Kiemelt felelőssége van ebben mindazon kollégáinknak, akik politikai illetve gazdasági testületek tagjaiként politikai meggyőződésüket, a frakciófegyelmet orvosi esküjükből fakadó kötelezettségük elé helyezik. Nemzeti egészségpolitika híján a szűkösség vezérelte struktúra átalakítást célzó intézkedések az egészségügyben dolgozók helyzetét vagy nem célozzák javítani (Semmelweis Terv), vagy e tekintetben elégtelenek, mint a rezidens ösztöndíj rendszer.

Köztestületünk tapasztalatát, tudását nem volt módunk érdemi szakmai egyeztetéseken kamatoztatni helyzetünk javítása érdekében. Bár mindezek széles körben számtalanszor elhangzottak és jól ismertek, a jövő évi költségvetés eddig megismerhető számai csak mélyíthetik a válságot. Ha mindezt továbbra is tétlenül szemléli Magyarország, úgy üzenetünk csak egy lehet: Nincs tovább! ? fejeződik be a MOK segélykiáltása.

Szóljon hozzá!