ZETApress

hírportál

Új doppingszabály Londonért

Átalakul a hazai doppingellenes szabályozás, jelentősen nő a doppingellenes feladatok állami támogatása. A NEFMI Sportért Felelős Államtitkársága által előkészített rendelet elfogadásával, a kormány átalakította a magyar doppingellenes szervezetrendszert és szabályozást, amely így minden részletében megfelel a nemzetközi előírásoknak.

Az EU-tagállamok közül eddig tizenegy tagállam nyerte el a WADA Szabályzatnak és a nemzetközi doppingellenes szabályozásnak való teljes megfelelőségi, úgynevezett, ?fully compliant? státuszt ? tudatta a NEFMI sajtószolgálata. Sikerrel zárultak tehát a Czene Attila és Rune Andersen (a WADA nemzetközi jogharmonizációért felelős igazgatója) közt tavaly ősszel megkezdett jogharmonizációs egyeztetések. Az állami sportirányítás a doppingellenes küzdelemben közreműködő szervezetekkel együttműködve, a hazai szabályozást és szervezetrendszert teljes egészében a nemzetközi előírásoknak megfelelően módosította.

A kormányrendelet új alapokra helyezi a nemzeti doppingellenes tevékenység és szervezetrendszer szabályait. Az új előírás meghatározza a doppingellenes küzdelem egyes szereplőinek (így a versenyzők, a nemzeti doppingellenes szervezet (HUNADO), valamint a sportszövetségek, sportköztestületek) kötelezettségeit és pontosítja a doppingvétségek körét. Kimondja továbbá, hogy a doppingeljárásban a bizonyítási kötelezettség főszabály szerint az eljáró szervet terheli.

A HUNADO feladatai kibővülnek, a módosítás felruházza valamennyi, a nemzeti doppingellenes szervezetet megillető jogkörrel, így a jövőben: A sportszövetségek helyett lefolytatja az előzetes felülvizsgálati, valamint a doppingeljárásokat; átveszi a megszüntetett Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület egyes feladatait; gyógyászati célú mentességek iránti kérelmeket elbíráló bizottsága (TUE-Bizottság) dönt a kiemelt versenyzők gyógyászati célú mentességi kérelmeiről.

Valamennyi érintett sportágra kiterjedően összeállítja az ún. nyilvántartott vizsgálati csoporthoz tartozó ? és ezzel fokozott doppingellenőrzésre számító ? versenyzők körét; ellátja a mintavétellel és kezeléssel, valamint a doppingellenőrzések eredményének kezelésével és közlésével összefüggő, hatáskörébe utalt feladatokat; a továbbiakban is gondoskodik a tiltólista karbantartásáról, ezzel kapcsolatos tájékoztatási tevékenységet végez, az aktuális tiltólistát honlapján közzéteszi.

A sportolók adatszolgáltatási kötelezettsége egyszerűsödik. A nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzők köre pedig számottevően csökken. A HUNADO hatáskörének új szabályok szerinti meghatározásával eleget teszünk azon nemzetközi elvárásnak, hogy a doppingellenőrzések során a lehető legmagasabb szintű függetlenség, pártatlanság és átláthatóság érvényesüljön.

Az új szabályozás tartalmazza az idei tiltólistát, vagyis a tiltott anyagokat és módszereket tartalmazó jegyzéket, mely weboldalukon megtalálható. A doppingellenes küzdelem sikereként könyvelhető el, hogy idén a londoni olimpiát megelőző utolsó felkészülési évben, az állam 35 százalékkal több forrást biztosít a doppingellenes feladatokra, mint tavaly.

Szóljon hozzá!