ZETApress

hírportál

Uniós egészségvédelem

Az Európai Unió előtérbe helyezi a határokon átívelő egészségvédelmet ? tudatta Balogh Zsuzsa Szombathelyről, ahol az Europrosperitas 2010 Alapítvány és az Empirica Gazdasági és Társadalomkutató Intézet szervezésében egy nemzetközi egészségügyi konferenciát tartottak.

A konferencia fő témája a határokon átívelő egészségvédelem és prevenció volt. A résztvevők arról értekeztek, hogy hogyan lehetne dinamizálni az Európai Unió 2008-2013 közötti egészségügyi programját, Magyarország soros elnöksége alatti időszakában. Az EU népegészségügyi akcióprogramjának középpontjában a polgárok egészségügyi biztonsága és az egészségfejlesztés áll, beleértve az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését és az egészségvédelemmel kapcsolatos információk terjesztését.

Az Európai Unió közös értékekre alapozott stratégiájának része az új értékalapú megközelítési szemlélet az egészségügyben. A kihívások között szerepel a polgárok felelősségvállalása és az egészségismeret fejlesztése is. A konferencia során az előadók kitértek a különböző egészségügyi projektek finanszírozási kérdéseire is.

Ahhoz, hogy az EU tagállamainak egészségügyi rendszerein csökkenjen a költségvetési nyomás, az egészségügy elsődleges céljai között kell, hogy szerepeljen az egészséges életévek számának a növelése, az aktív, munkában eltöltött idő emelése. Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy folyamatos legyen a megfelelő egészségre nevelés az elöregedő Európában és 2050-re 70% -al növekedjen a 65 év feletti lakosok száma.

Az egészségpolitikát nem tekinthetjük úgy, mint egy önálló területet. Az egészségügy szerves része kell, hogy legyen a társadalompolitikának, a foglalkoztatáspolitikának, az oktatáspolitikának, ezzel együtt pedig komoly szerepe van a kutatás-fejlesztésben, a gazdasági növekedésben ? nyilatkozta Dr. Bényi Mária, az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ osztályvezetője.

Annak érdekében, hogy az Európai Unió biztosítsa azon szervezetek teljes körű részvételét a programban, amelyek az egészségügyi program céljaival összhangban álló napirendet dolgoznak ki, több finanszírozási mechanizmust is kidolgozott.

Az Europrosperitas 2010 Alapítvány és az Empirica Gazdasági és Társadalomkutató Intézet által szervezett konferencia a fenti kérdésekben a határokon átívelő egészségvédelemre helyezte a hangsúlyt és az alábbi vendégek színvonalas előadásai segítettek az érdeklődőknek abban, hogy egy átfogó képet kapjanak az Európai Unió jövőbeli terveiről.

Bényi Mária a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól az Európai Unió céljait ismertette az egészségvédelem területén, Dr. Balogh Tamás főosztályvezető a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól a magyar kormány egészségügyi politikáját mutatta be határokon átnyúló kontextusban. Csizmár Péter az EBG MedAustron Hungary ügyvezetője az ionterápiás kooperáció témakörét járta körül.

Dr. Reiner Vera kirendeltség-vezető főorvos, az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetétől a célzott szervezett népegészségügyi szűrések rendszeréről és folyamatáról beszélt, emellett pedig hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat mutatott be a prevenció területén.

Tomek Noémi, a százhalombattai önkormányzat kommunikációs vezetője az öngondoskodó önkormányzatok prevencióban betöltött szerepéről tájékoztatta a hallgatóságot. A Heathy Food az egészséges ételek bemutatását ? melyek az egészséges életet támogatják ?, Marko Mocnik a szlovén Pomurski Technoloski Park igazgatója vállalta.

A konferencián vállalati mintaprojekteket mutatott be Korszerű táplálkozás napjainkban címmel Falusiné Kiss Mariann élelmezésvezető dietetikus a Eurest Kft-től. Az Eurest Kft. menzák helyett modern diákéttermeket üzemeltet, amelyek minden szempontból megfelelnek az új évezred igényeinek. Újfajta diákétkeztetési rendszerük az iskolai ebédlőket hangulatos éttermekké alakítja ? olyan éttermekké, ahol ebéd nemcsak a táplálkozásról szól, hanem az élményről is. Játékos programokat, informatív akciókat szerveznek, amelyekkel az egészséges táplálkozásra nevelik a diákokat.

A rendezvényt Az élelmiszer és a fogyasztó címmel interaktív workshop követette, ahol Aleksandra Krumpak a szlovén Pomurje Technology Park igazgatója az élelmiszerbiztonság integrált rendszerét ismertette. Fersch Attila, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatóhelyettese pedig a Nemzeti Parkok soproni boltjáról tartott előadást. A vendégek ízelítőt kaphattak az egészséges és biztonságos táplálkozásról Kovátsné Strenger Mónikától.

Az Europrosperitas 2010 Alapítványról

A politikai pártoktól független civil kezdeményezést 2005 végén indították útjára Budapesten azzal a céllal, hogy széles társadalmi összefogás és párbeszéd eszközeivel felgyorsítsa a lisszaboni célok megvalósítását a magyar határ menti övezetben. Az Alapítvány olyan közszféra-magánszféra partnerség mintát követ, mely átszeli a határokat, erősíti a nemzetközi együttműködést, a népek közötti bizalmat, az egymásrautaltság szellemiségének megértését. A határokon átnyúló fejlesztési együttműködések intézményesítése révén a köz- és magánérdekek minden eddiginél erősebb összefogásával, az Europrosperitas 2010 Alapítvány stabil alapokat óhajt biztosítani az EU által megfogalmazott lisszaboni stratégiai célok megvalósításához.

Az Empirica Kft. egy fiatal és agilis magyar-német tulajdonú spin-off cég, amely 2004-ben azzal a céllal alakult Sopronban, hogy a Nyugat-Európában, és azon belül is elsősorban a német nyelvterületen már sikerrel alkalmazott foglalkoztatáspolitikai eszközök, munkaerő-piaci programok magyarországi megvalósítását előremozdítsa, elemzéseivel, tanulmányaival ezeket megismertesse, elfogadottságukat segítse.

Szóljon hozzá!