ZETApress

hírportál

Mosollyal az egészségért

A pszichodrámára épülő élmény és művészetterápia hatása kórházi kezelésen átesett és krónikus betegséggel élő gyerekek lelki rehabilitációjában címmel tart foglalkozásokat a Mosoly Alapítvány. Tavaly ősztől két csoportban közel húsz, kórházi kezelésen átesett, krónikus betegséggel élő 8-12 éves kiskamasz vehetett részt a gyermek pszichodrámára épülő élmény- és művészetterápiás foglalkozásokon, a Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító Program támogatásának jóvoltából, tudtuk meg Sajtóosztályuktól.

Az egy évig tartó csoportterápiás foglalkozások három pillérre épültek: a játékdrámára, mely személyiségstrukturáló és korrigáló hatással bír, a festészetre/rajzra, mint a belső kreativitás kivetülése, valamint a mozgásra, mint a testi önvaló megélése. A programban nagy hangsúlyt kapott a gyerekek önértékelésének javítása, a betegség vagy egyéb trauma feldolgozása, a közösségbe való visszahelyezkedés segítése.

A program segítette a résztvevő gyerekeket abban, hogy újra fontosnak, szerethetőnek és legfőképpen elfogathatónak érezzék magukat, oly módon élhessék át a velük történő eseményeket, ahogyan egészséges kortársaik. Az a folyamat, mely a csoportfoglalkozások során elkezdődött, lehetővé tette a gyerekek számára maszkjaik levetését, önmaguk megtalálását, a velük történt események lelki feldolgozását.

Mivel az eljátszott történetekben, mesékben minden gyermek a saját maga történéseit, eseményeit, traumáit dolgozza fel ? éppen annyira, amennyire ő maga készen áll erre ?, az öngyógyító folyamata működésbe lép. Így nem következik be újabb traumatizáció, a pszichés feldolgozás fokozatos és kíméletes a gyermekek személyisége számára.

A szeretetteljes, elfogadó légkörben a spontaneitás és kreativitás kibontakozik, amely a mai világban való megfeleléshez szükséges. A szereprepertoár bővítése segíti a kóros viselkedésminták levetkőzését, ami a szociális elszigetelődés megszűnéséhez vezet. A gyerekek megélik kreativitásukat, ezzel önértékelésük megváltozik, elhiszik magukról, hogy ugyanolyan értékesek, mint egészséges társaik. Csökken kisebbértékűségi érzésük, növekszik önbizalmuk. Mindezek a lelki változások jól nyomon követhetők a viselkedés, valamint a gyermek szociális szerepének megváltozásában. A marginális, vagy kiközösített helyzetből elfogadott, elismert, szeretett tagjaivá válhatnak közösségüknek, értékelte a program hatását Riha Zsófia a foglalkozások pszichológus szakértője.

A család szerepének fontossága

A program során rendszerszemléletű megközelítést alkalmaztunk, vagyis nem csak a gyerekkel, hanem a családdal, mint rendszerrel is foglalkoztunk. Erre azért volt szükség, mert a családban megbetegedő személy problémája az egész családra kihat, és az ő betegségét, mentális állapotát is befolyásolja a család állapota. Ezért nagy segítséget nyújt a rendszerszemlélet annak a folyamatos változásnak a megértésében és követésében, amely változás az egyes családok életében végbemegy, nyilatkozta Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány munkatársa.

A tábor

Az éves foglalkozások zárásaként és a további munka megkezdése előtt a csoportterápiákat vezető pszichológus segítségével, ezen csoportokból kiválasztottak 13 gyerekeket, akik számára egy intenzív öt napos táborozás hatásos segítséget jelentene a még előttük álló problémák feldolgozásában. Többeknek nehézséget jelentenek ugyanis a társas kapcsolatok, a csapatban való kommunikáció, személyiségük felvállalása. Ezek a gyermekek nagyon gyakran szoronganak vagy leplezendőnek gondolt betegségük, vagy a betegségtudatuk, a kórházban átélt kiszolgáltatottság érzés miatt, vagy a közösségben való érdekérvényesítés okoz számukra problémát. Másoknál a család, a szülők hiánya borítja fel önértékelésüket.

Az augusztusban, Visegrádon megszervezett táborban egy különleges közegbe csöppentek, olyan szabadságot kaptak, amelyet nekik kellett kezelniük. Ez azt jelenti, hogy míg otthon és az iskolában a felnőtt irányít akár indoklás nélkül is, addig a tábor lehetőséget adott a gyerekek számára, hogy egymás szabályait elfogadva, demokratikusan alkossanak új szabályokat, amiket természetesen nekik be is kell tartani.

A táborban a főszereplő az egyéni kreativitás megélése, illetve a másikra való odafigyelés, a teljesítmények közös elismerése, az élmények megosztása volt. Tudatosan vegyes korosztályú gyerekek kerültek össze, hogy a nagyok megérzékelhessék a kicsik iránti felelősséget, illetve, hogy a kissebeknek a gyerektársak közül is legyen kihez hozzábújniuk. Mindenki egytől-egyig átlépte saját magát és valami olyat nyújtott, amit a program szervezői álmunkban sem képzeltek volna.

A program jövője is biztosított. Az elért sikereknek köszönhetően a Mosoly Alapítvány újra támogatást nyert a MOL Gyermekgyógyító Program pályázatán, így szeptembertől egy újabb egy éves rehabilitációs program veheti kezdetét. A Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító Program részleteiről további információ a MOL Új Európa Alapítványának honlapján található.

Szóljon hozzá!