ZETApress

hírportál

Lipótra várva? (?)

A Betegek nem akarnak új Lipótot címmel megjelent közleményben számos, a közvélemény számára megtévesztő állítás fogalmazódik meg, amellyel egy széles körben elfogadott és támogatott szakmai anyagot próbálnak meg a szakmai közvélemény számára érthetetlen módon lejáratni.

A Magyar Pszichiátriai Társaság az egyik kezdeményezője és aláírója volt A pszichiátriai szakma közös állásfoglalása az elfogadható színvonalú pszichiátriai ellátás biztosítása érdekében című szakmai állásfoglalásnak, amelyet az aláírók az új Kormány döntéshozóihoz eljuttattak.

Az állásfoglalás prioritásait elfogadva, a Kormány szakpolitikusai tárgyalásokat kezdtek a pszichiátriai szakma képviselőivel, a pszichiátriai ellátás fejlesztése érdekében. Mivel a megvalósítás a pszichiátriai ellátásra szoruló, betegséggel élők és a szakma képviselőinek közös érdeke, a szakmai anyag több helyen is nyilvánosságot kapott. Az állásfoglalást a szakmai szervezetek legszélesebb köre írta alá.

A Magyar Pszichiátriai Társaság a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórummal – mely az egyik, de nem az egyetlen – pszichiátriai betegeket képviselő szervezet, együttesen tartott március 23-i sajtótájékoztatója kapcsán indította el a szakmai anyag előkészítését. A PÉF két szakértő aláírója a Magyar Pszichiátriai Társaság Vezetőségének tagja, ilyen minőségükben lehetőségük volt és van, a most támadott és más szakmai állásfoglalások kialakításában részt venni. A PÉF nevében kiadott közlemény aláírói olyan szakember is van, aki éppen az MPT javaslata alapján vesz részt a Kormány elé kerülő szakértői anyagok előkészítésében.

A PÉF közleményében több megfogalmazás pontatlan, félreérthető, félreértelmezhető, arra alkalmas, hogy a pszichiátriai betegellátásban dolgozókat és a mentális betegséggel élőket megossza, egymással szembeállítsa.

A Magyar Pszichiátriai Társaság, ahogy korábban, jelenleg is nyitott a párbeszédre minden szakmai és betegszervezettel, azonban erre továbbra sem a sajtóközleményeket tartja a megfelelő eszköznek. A vita tárgyát képező szakmai állásfoglalás az MPT honlapján olvasható ? tudatta a Magyar Pszichiátriai Társaság Elnöksége.

Szóljon hozzá!