ZETApress

hírportál

Visszaélt erőfölényével a Tettye Zrt.

Tettye Zrt.A Gazdasági Versenyhivatal döntése szerint a Tettye Forrásház Zrt. (Tettye Zrt.) visszaélt gazdasági erőfölényével, mert 2011 májusától túlzottan magas díjat kért a fogyasztóitól a mellékvízmérők szakszerűségi vizsgálatára (beleértve ezek zárral történő ellátását is) és az ahhoz kapcsolódó kiszállásra.

A jogsértés elkövetéséért egymillió-háromszázezer forint bírságot szabott ki a GVH, és megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását. A GVH megállapította, hogy a Tettye Zrt. monopolhelyzetben van a szolgáltatási területein (Pécsett és környékén, közel 170 ezer potenciális fogyasztóval), figyelemmel az ivóvíz-szolgáltatás közüzemi jellegére, valamint a szolgáltatásra és a kapcsolódó mellékvízmérő szakszerűségi vizsgálatára vonatkozó jogi szabályozásra ? tudatta Dr. Basa Andrea sajtószóvivő.

A GVH közgazdasági elemzési módszerek alapján úgy ítélte meg, hogy a Tettye Zrt. díja jelentősen eltér a szolgáltatás nyújtásával összefüggő, gazdaságilag indokolt költségektől és a tisztességes nyereséghez szükséges szinttől; költségkalkulációjából adódó egyes költségmértékek kiugróan magasnak számítanak az összehasonlítás alapjául szolgáló vállalkozások költségeihez képest, illetve olyan költségelemet is beszámít, amely más szolgáltatáshoz kapcsolódik, és amelyet a hasonló szolgáltatást nyújtó vállalkozások nem vesznek figyelembe. E körben a Tettye Zrt. nem igazolta, hogy e költségek indokoltak volnának a szolgáltatáshoz; díja jóval magasabb a benchmark módszerrel kialakított viszonyítási alaphoz, illetve a mintába bevont vállalkozások díjaihoz képest. Így a GVH megállapította, hogy a Tettye Zrt. e díjakat a fogyasztók számára hátrányosan, tisztességtelenül és túlzottan magas mértékben állapította meg.

A GVH a bírság kiszabásakor a Tettye Zrt. 2011 májusa és 2015 márciusa között elért releváns árbevételéből indult ki, majd a bírság összegének meghatározásánál ? többek között ? figyelembe vette, hogy a kizsákmányoló jellegű visszaélés egy jogi monopólium által valósult meg, amely így nem minősülhet a versenyt veszélyeztető jogsértésnek; a Tettye Zrt. magatartásának piaci hatása ténylegesen bekövetkezett a helyi piacon, figyelemmel a vállalkozás 100%-os piaci részesedésére; a Tettye Zrt. a versenyfelügyeleti eljárás alatt tovább növelte a fogyasztókat terhelő költségeket a GVH Versenytanácsa előzetes álláspontjának, illetve a GVH korábbi, hasonló ügyekben hozott döntéseinek ismeretében és ellenére is. A GVH 2013-ban, a jelen ügy megindításának évében prioritásként kezelte a helyi piacok hatékony működésének elősegítését, így több versenyfelügyeleti eljárást indított és zárt le azokban az esetekben, amelyekben a szabályozás kellő mozgásteret hagyott a versenyjogi fellépésre. Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/42/2013.

Szóljon hozzá!