ZETApress

hírportál

Bűnügyek Budán

Az Opten Kft. a Bírói gyakorlat füzetek című könyvsorozata a harmadik és negyedik kötettel, Bereczky Sára: Házassági vagyonjog és Karsai Krisztina: Közlekedési bűncselekmények című munkáival bővült ? tudtuk meg Budán a délutáni sajtótájékoztatón, a Magyar Igazságügyi Akadémia Tóth Lőrinc utcai 1. emeleti Magyary Zoltán-termében.

A sorozatot Osztovits András kúriai bíró szerkesztő mutatta be. Mivel Bereczky Sára nem tudott megjelenni, a Házassági vagyonjogról is beszélt. Elmondta, hogy a bírói gyakorlat szerepe felértékelődőben van Magyarországon is. Vannak olyan jogterületek, ahol ennek ismerete nélkül lehetetlen jogszerű magatartást tanúsítani, okiratot szerkeszteni, vagy pert nyerni. Az Opten Kiadó a Bírói gyakorlat füzetek című könyvsorozatával igyekszik az ilyen, bírói gyakorlat által dominált területek világos, lényegre törő, magas szakmai színvonalú feldolgozását, összefoglalását felvállalni.

A Közlekedési bűncselekményeket Madai Sándor, a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi docense mutatta be, míg a könyv megírása során szerzett tapasztalatairól Karsai Krisztina, a Szegedi Egyetem tanszékvezető egyetemi docense beszélt. A könyvek az egyszerű döntvénytárak és a sokszor túl hosszú és nehezen olvasható kommentárok között helyezkednek el. Az adott jogterület a kiadványokban kisebb részterületekre, annak szűkebb jogi problémacsoportjait megtestesítő témákra van felosztva; ezeken belül találjuk a vezető jogesetek ismertetéseit, és kritikai elemzését.

A könyvek több tucat jogesetet ismertetnek, és külön érdekességük, hogy nemcsak folyóiratokban közzétett, hanem itt meg nem jelent, de a szerzők szerint mégis fontos kérdéseket taglaló határozatokat is tartalmaznak. A Kiadó a februárban bemutatott két kötet, s a megjelent újabb kettőn kívül még három jogterület ? szomszédjogok, perújítás a polgári perben és általános szerződési feltételek ? feldolgozását ígéri. A kiadványok elektronikus formában a kiadó jogi adatbázisában, az OptiJUS Kommentár modulján folyamatosan megjelennek ? mondta Ződi Zsolt, az Opten jogi kiadói igazgatója.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Bírói gyakorlat a Kúrián | ZETApress

Szóljon hozzá!