ZETApress

hírportál

Jogviták Budán

Megjelent a Bírói gyakorlat füzetek könyvsorozat második kötete, Fézer Tamás: Társasági jogviták című munkája ? tudtuk meg délután Budán, a Magyar Igazságügyi Akadémia Tóth Lőrinc utcai Angyal Pál-termében. A sorozatot Osztovits András kúriai bíró, szerkesztő, a kötetet Sárközy Tamás egyetemi tanár mutatta be. A könyv megírása során szerzett tapasztalatairól a szerző beszélt.

Nehéz vitatkozni azzal, hogy a bírói gyakorlat szerepe felértékelődőben van Magyarországon is. Vannak olyan jogterületek, ahol ennek ismerete nélkül lehetetlen jogszerű magatartást tanúsítani, okiratot szerkeszteni, vagy pert nyerni. Ebben a helyzetben a bírói gyakorlat által dominált területek világos, lényegre törő, magas szakmai színvonalú feldolgozása, összefoglalása nagyon fontos feladat lett.

Az Opten Kiadó új könyvsorozata új műfajt szeretne meghonosítani Magyarországon: az egyszerű döntvénytárak és a sokszor túl hosszú és nehezen olvasható kommentárok között elhelyezkedő kiadványtípust ?, egy adott jogterület magyarázott döntvényeinek gyűjteményét. A füzetek ? amelyek valójában inkább kisebb méretű kézikönyvek ? az említett jogterületek anyagát dolgozzák fel. Az adott terület kisebb részterületekre, annak szűkebb jogi problémacsoportjait megtestesítő témákra van felosztva, majd ezeken belül találjuk a vezető jogesetek ismertetéseit.

A könyvek több tucat jogesetet ismertetnek, és külön érdekességük, hogy nemcsak folyóiratokban közzétett, hanem itt meg nem jelent, de a szerzők szerint mégis fontos kérdéseket taglaló határozatokat is. Elsőként október végén Orosz András: Végrendelet című könyve jelent meg, a kiadó a most megjelent második kötet után öt jogterületet feldolgozását ígéri: házassági vagyonjog, közlekedési bűncselekmények, perújítás a polgári perben, szomszédjogok, és általános szerződési feltételek. A kiadványok elektronikus formában a kiadó jogi adatbázisában, az OptiJUS Kommentár-modulján folyamatosan jelennek meg. A házassági vagyonjog már visszaérkezett a szerzőtől, rövidesen nyomdába megy, így nemsokára olvashatjuk ? mondta kérdésemre Ződi Zsolt, az Opten jogi kiadói igazgatója.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Bűnügyek Budán | ZETApress

Szóljon hozzá!